Næringsminister Cecilie Myrseth

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap)

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.

Tiltrådte: 19.04.2024
Født: 1984

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo
E-post: postmottak@nfd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født 27.07.1984 i Harstad, Troms

Cecilie Myrseth er utdannet psykolog fra Universitet i Troms, stortingsrepresentant siden 2017 og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2019. Hun har vært medlem i Næringskomiteen fra 2017 – 2021 og er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Fra 2021 har hun vært medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Myrseth var fiskeri- og havminister fra 16. oktober 2023 - 19. april 2024.

Myrseth har lang erfaring fra Ap og AUF. Hun har vært leder av Troms Arbeiderparti, og hatt flere verv i partiet, deriblant i fylkestinget og fylkesrådet i Troms. Hun har også bakgrunn fra Elevorganisasjonen.

Utdanning

Lavangen sentralskole 1991-2000

Sjøvegan videregående skole, salg og service 2001-2003

Allmennfaglig påbygging, privatist 2005

Universitetet i Tromsø, Årsstudium i psykologi 2007-2009

Universitetet i Tromsø, profesjonsstudium i psykologi 2009-2015