Øvrig politisk ledelse

Øvrig politisk ledelse under næringsministeren

Næringsministerens politiske ledelse.