Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Ansatte frå Kulturdepartementet lytter til Camilla Tepfers og Bjørn Heineman frå inFuture.

Kulturdepartementet har fått sluttrapport frå framtidsstudie om kulturpolitikk

Kulturdepartementet har fått rapporten frå ein framtidsstudie om kulturpolitikk, gjennomført av analyse- og rådgjevingsselskapet inFuture.

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Ny åndsverklov trer i kraft 1. juli

I statsråd fredag 15. juni ble det vedtatt at den nye åndsverkloven trer i kraft fra 1. juli 2018.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo