Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde fra forsiden av Kulturdepartementets strategi for åpne data. Bilde med nordlys på stjernehimmel og mørke trær i forgrunnen.

Kultursektoren skal ha en kultur for åpenhet og transparens

Kulturdepartementet har nylig vedtatt en strategi for åpne data. I tillegg til å bidra til mer åpenhet og innsyn, vil åpne data kunne bidra til bedre tjenester, rikere opplevelser og økt effektivisering og verdiskaping.

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2018 torsdag 12. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Kulturdepartementet.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo