Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Revidert nasjonalbudsjett på Kulturdepartementets fagfelt

100 millioner i økning til idrettsanlegg, 18 millioner til X Games 2019, 4,5 millioner til Vikersundbakken og til Lillehammer bob- og akebane. Momsfritak for elektroniske tidsskrift og 16 millioner mer til film.

Nærbilde av TV-kamera på pressekonferanse

Ny medieansvarslov på høring

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo