Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Gruppebilde fra rundebordskonferanse med nasjonale og internasjonale ledere fra idretten i Bergen 24. – 25. mai 2016.

Erklæring om likestilling i idretten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og barne- og likestillingsminister Solveig Horne la i dag frem en felles erklæring om hvordan man kan få flere kvinner i lederposisjoner i idretten.

Revidert nasjonalbudsjett:

50 millionar meir til kompensasjon av meirverdiavgift for idrettsanlegg

Dette vil gi ei samla løyving på 193 millionar kroner til denne ordninga i 2016, dette vil truleg innebere full kompensasjon i år.

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny åndsverklov

Høringsfrist 8. august 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,