Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Gutt sitter i kinosal sammen med en voksen.

Felles regler for aldersgrenser for å beskytte mindreårige mot skadelig bildeprogram

Fra 1. juli utvides beskyttelsen av mindreårige mot skadelige og skremmende bildeprogram til alle de viktigste plattformene for levende bilder.

Gruppebilde av fire av rådets medlemmer sammen med kulturminister Thorhild Widvey. Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen.

Næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer:

Disse skal styrke Norges kulturelle og kreative konkurransekraft

- Norsk kunst og kultur har et stort potensial for å styrke Norges konkurransekraft. Jeg er glad for at vi har fått så kompetente og suksessrike medspillere til å gi råd om hvordan vi best hevder oss i den globale konkurransen, som nå foregår lokalt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,