Kultur- og likestillingsdepartementet

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Meir til lokal og nasjonal kultur

Pressemelding 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa ekstra midlar til fleire små og store institusjonar og prosjekt, som Det Norske Teatret.

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Ekstra midlar til likestilling og antirasisme

Pressemelding 14.05.2024

– Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikkje ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medium, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt byggje ned barrierar, og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når fleire har like vilkår, får vi eit betre samfunn for alle, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Barn som holder på med sirkusaktiviteter

Spelemidlane 2024: 7,1 milliardar ut til idrett, kultur og frivilligheit

Nyheit 03.05.2024

Regjeringa har prioritert midlar til idrettsanlegg og auka deltaking i idrett, kultur og frivilligheit i årets fordeling av spelemidlar, overskotet frå Norsk Tipping. Totalt er overskotet på 7,1 milliardar, det er 505 millionar kroner meir enn i 2023.

Illustrasjon av Flu Hartberg av en kvinnelig kunstmaler som maler et portrett. Portrettet blir holdt av en mannsperson i treningstøy. Det er denne mannspersonen som portretteres.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak:

Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Pressemelding 30.04.2024

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel 17.04.2024

17. april ble det åpnet for søknader om strømstøtte for første kvartal av 2024. Søknadsfristen er 15. mai klokken 13.

""

Ber om innspill innen 1. juli:

Regjeringen setter i gang arbeid mot desinformasjon

Pressemelding 06.04.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har igangsatt et arbeid med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: Grubbegata 1, Postboks 8030 Dep 0030 Oslo