Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Gruppebilde sittende ved et bord. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, kulturminister Linda Hofstad Helleland og fungerende direktør i Rikskonsertene Ådne Sekkelsten.

Rikskonsertene skifter navn:

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

- Kulturtanken skal fortsette det gode arbeidet som er gjort i Rikskonsertene og i Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Invitasjon:

Mediemangfoldsutvalgets innspillsmøte i Bergen 9. mai

Mediemangfoldsutvalget har hatt innspillsmøter i Oslo, Tromsø og Trondheim. Nå er det Bergen som står for tur! Påmeldingsfristen er 3. mai.

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny åndsverklov

Høringsfrist 8. august 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,