Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016

7. oktober la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016.

Nett-tv Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen ved Norsk Maritimt Museum under pressekonferansen om  kulturbudsjettet for 2016.

Statsbudsjettet 2016

Et kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon

Regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser ut fra et lokalt engasjement. Kulturen er der folk er. Maktspredning og styrking av regionene er derfor viktige bærebjelker i kulturpolitikken også i årene som kommer.

Dokumenter

Høring

Forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang

Kulturdepartementet foreslår å opprette ei klagenemnd for å sikre en uavhengig klagebehandling på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Høringsfrist 20. november.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,