Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Fristen for å søkje Innovasjons- og utviklingstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium er 20. september

Det er sett av 7 millionar kroner i 2018, og pengane blir fordelt i éi tildelingsrunde før jul. Ordninga skal særleg fremje redaksjonell, innhaldsrette innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.

""

Utlysing:

Kulturdepartementet kårar årets nynorskkommune 2018

Prisen Årets nynorskkommune 2018 blir delt ut hausten 2018, og vinnaren får 100 000 kroner. Søknadsfristen er 1. november 2018.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen