Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Koronasituasjonen:

Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

07.01.2022: Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Koronasituasjonen:

Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

22.12.2021: Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Koronasituasjonen:

Spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

21.01.2022: Her vil du finne spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere.

Aktuelt fra departementet

Anette Trettebergstuen

Koronasituasjonen:

Trettebergstuen inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til åpent dialogmøte mandag 24. januar

21.01.2022: Kultur- og likestillingsministeren inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til et åpent dialogmøte om smittevern og veien videre førstkommende mandag kl. 1600-1700.

Illustrasjonsbilde av symfoniorkester. Foto: Kael Bloom / Unsplash

Koronasituasjonen:

Åpner for mer publikum

20.01.2022: – Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

Strømmaster

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

18.01.2022: Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Visualisering av koronaviruset

Koronasituasjonen:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo