Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2018 torsdag 12. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Kulturdepartementet.

Portrettbilde av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kulturbudsjett med tydelige prioriteringer

Regjeringen har som mål at innbyggere over hele landet skal kunne ta del i et rikt og mangfoldig kulturliv. Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for 2017.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo