Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

""

Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

Dokumenter

Strategi for kultur og reiseliv

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Med denne strategien ønsker regjeringa å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Statsråd Trine Skei Grande og den nye NFI-direktøren Kjersti Mo  står ved siden av hvernadre. Mo holder i blomsterbukett.

Kjersti Mo ny direktør i Norsk Filminstitutt

Nåværende NFI-direktør Sindre Guldvog avslutter sitt åremål, og Kjersti Mo tar over som ny direktør 1. november.

Gruppebilde fra presentasjonen av dataspillstrategien. Gruppen står foran plakater med ulike spillselskaper.

Spillerom – Norges første dataspillstrategi er lansert

Strategien ble presentert i Bergen 4. september 2019. Med strategien ønsker regjeringen ikke bare å løfte gaming-kulturen men også å utvikle norsk næringsliv slik at vi får en spillbransje som kan hevde seg internasjonalt.

Ni personer sitter rundt et møtebord med papirer og nettbrett.

Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

Gutt spiller dataspill sett bakfra litt på siden slik at man ser skjermen.

Statsrådens kronikk i Dagbladet 11. september 2019:

Må ta dataspill på alvor

Vi ser hvordan Sverige og Finland har hatt en enorm utvikling, og omsetter for milliarder. Hvorfor skal ikke norske dataspill få til det?

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Innlegg av statsråden i ulike lokalaviser:

Et bibliotek for deg og meg

Søndag 1. september var det nasjonal bibliotekdag og vi i regjeringen feirer med å lansere en ny strategi for å gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen