Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Strømsituasjonen:

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023

Koronasituasjonen:

Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

05.04.2022: Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Koronasituasjonen:

Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

28.02.2022: Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Aktuelt fra departementet

Anette Trettebergstuen

– Nå sikrer vi frivilligsentralene

04.07.2022: – Solberg-regjeringa skapte stor usikkerhet blant alle som er glad i frivilligsentralene da de fjernet det øremerkede tilskuddet til frivilligsentralene. Nå har vi ordnet opp i dette og fått på plass en forutsigbar tilskuddsordning som sikrer øremerket finansiering til frivilligsentraler over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

PRIDE-toget i Oslo 2019. Stort PRIDE-flagg bæres mellom mange mennesker i opptoget i Oslo.

Regjeringa møter LHBT+-organisasjonar

30.06.2022: Etter skytinga i Oslo i helga er det viktig for regjeringa at det skeive miljøet ikkje står aleine i kampen for at alle skal få leve eit fritt og trygt liv. Regjeringa har invitert ei rekkje LHBT+-organisasjonar til dialogmøte fredag 1. juli.

Regnbuefarger i bakgrunnen med skriften: Nytt lovforslag på høyring: Regjeringa vil ha forbod mot konverteringsterapi

Forbud mot konverteringsterapi på høring

23.06.2022: Regjeringen sender nå et lovforbud mot å utføre og å markedsføre konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 10. oktober 2022.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken. Kunstnermeldingen skal bygge på overordnede politiske mål i Hurdalsplattformen. Dagens tiltak og virkemidler skal gjennomgås, og det skal legges fram forslag til en helhetlig kunstnerpolitikk. Arbeidet med meldingen har blitt utsatt på grunn av pandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet, med uforutsigbarhet og dårligere oversikt når det gjelder aktivitet og økonomi.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo