Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem våren 2021.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Revidert nasjonalbudsjett:

RNB-sakene til Kulturdepartementet

I forbindelse med RNB blir det mer til kultur, idrett, frivillighet, medier, film- og serieproduksjoner, fagpresse og musikkorps.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde: nærbilde av hardingfele

Invitasjon til innspillsmøte om strategi for folkemusikk og folkedans

Kulturdepartementet arbeider med en strategi for folkemusikk og folkedans og ønsker dialog med ulike aktører i feltet om dette arbeidet.

Statsråd Raja intervjues av TV 2

900 millioner til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren

Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

Abis Q. Raja i sportsklær på kaia i Svolvær

Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året

Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

På løpebanen på Bislett. Statsråden står foran de andre og snakker i mikrofon.

Utvalget "Rasisme i idretten" overleverte tiltaksliste til idretten og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

På Bislett stadion mandag overleverte utvalgets leder Marco Elsafadi en liste på fem hovedpunkter til Raja og idrettspresident Berit Kjøll.