Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om allmennkringkasting – for auka mediemangfald

Kulturminister Widvey la før sommeren fram stortingsmeldinga "Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald".

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen på Filmens Hus i forbindelse med pressekonferansen om filmmeldingen.

Stortingsmelding om film

Kulturminister Widvey la i mai frem stortingsmeldingen om "En framtidsrettet filmpolitikk".

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,