Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Invitasjon:

Idéverksted om digitalisering av samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor

Økt digitalisering kan frigjøre tid og ressurser for begge sektorer og kan gjøre statens tjenester og ordninger enklere og mer tilgjengelig for frivillige organisasjoner. Hvor er gevinstene ved digitalisering størst, og hva er de beste løsningene?

Annonseplakat for nynorskprisen

Kven bør få Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2018?

Føremålet med prisen er å fremje bruk av nynorsk i media, og årleg ære ein dyktig journalist som brukar ein levande og god nynorsk, og er eit føredøme for andre. 2. april er fristen for å sende inn framlegg.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo