Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Møtedeltagere rundt et møtebord

Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Strategi for kultur og reiseliv

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Med denne strategien ønsker regjeringa å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Ny tilskuddsordning for personer med funksjonsnedsettelser

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse kan delta på større arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med andre.

Nett-tv

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Kultur- og likestillingsministeren presenterte kulturbudsjettet

Se opptak fra presentasjonen av forslaget til kulturbudsjett for 2020.

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Kulturbudsjettet 2020

Her får du full oversikt over forslaget til kulturbudsjettet for 2020.

Gutt spiller dataspill sett bakfra litt på siden slik at man ser skjermen.

Statsrådens kronikk i Dagbladet 11. september 2019:

Må ta dataspill på alvor

Vi ser hvordan Sverige og Finland har hatt en enorm utvikling, og omsetter for milliarder. Hvorfor skal ikke norske dataspill få til det?

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Statsrådens innlegg i lokalaviser:

Et bibliotek for deg og meg

Søndag 1. september var det nasjonal bibliotekdag og vi i regjeringen feirer med å lansere en ny strategi for å gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen