Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om allmennkringkasting – for auka mediemangfald

Kulturminister Widvey la før sommeren fram stortingsmeldinga "Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald".

Pilegrimsvandring for å fremme dialog på tvers av tro og livssyn

Kulturminister Thorhild Widvey har i forbindelse med Olavsfestdagene 2015 invitert til en flerreligiøs pilegrimsvandring. Her vil religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker vandre sammen og samtale om viktige tros- og livssynspolitiske spørsmål som religionsfrihet og ytringsfrihet, hatytringer og utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,