Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Nordfjord Folkemuseum

Gi innspill til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Som en oppfølging av reiselivsmeldingen fra 2017 vil regjeringen legge frem en strategi for kultur og reiseliv. Dette er en del av arbeidet for å styrke samarbeidet mellom reiseliv og andre næringer, for å fremme lønnsomhet og verdiskaping i de involverte næringene. Hovedmålet for strategien for kultur og reiseliv er å utvikle Norge som kulturdestinasjon.

Nett-tv

Trine Skei Grande mottar rapporten fra Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Kulturministeren mottok rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet

I dag mottok kulturministeren Medietilsynets rapport om NRKs innvirkning på det kommersielle mediemarkedet.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo