Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Presseinvitasjon:

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse om norsk fagspråk i forsking og høgare utdanning

Kvifor skal akademikarar bruke norsk når forskinga vert meir internasjonalisert? Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og kulturminister Trine Skei Grande inviterer til konferanse om norsk fagspråk 13. november.

Utsnitt av gammel skissetegning over Vestre Gravlund

Utlysning av utbedringsprosjekt av krigsgravplasser på Jørstadmoen og i Oslo

Det skal utarbeides et skisseprosjekt for merking og generell oppgradering av Jørstadmoen sovjetiske krigsgravplass og merking ved det sovjetiske krigsminnesmerket på Vestre gravlund i Oslo.

Dokumenter

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen