Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Tre cheerleading-jenter står i base og holder en fjerde jente som vi bare ser beina til.

Oppstartsmøte om ny idrettsmelding - meld deg på!

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterer til oppstartsmøte for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet oppfordres til å delta på møtet og gi innspill til meldingen. Påmeldingsfrist 20. mai.

""

Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

Bilde fra dataspillet Skate City. En skater hopper ned en trapp.

Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett:

Endringer i kulturbudsjettet

105 millioner til idrettsanlegg, 10 millioner til Nasjonalmuseet, pilotprosjekt for utvikling av digitalt ledsagerbevis og tilskudd til veteranskipet D/S Hestmanden. Les mer om endringene i budsjettet.

Navn og logo for IDAHOT+ Forum 2019 tekst og et regnbuefarget bånd

Konferansen IDAHOT + Forum 2019 avholdt i Oslo

IDAHOT +/IDAHOTB står for "The International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia". Dagen markeres verden rundt 17. mai. I Norge ble dagen markert gjennom IDAHOT + Forum 2019, en europeisk konferanse, som fant sted i Oslo 13.-15. mai 2019. Den norske regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var vertskap for konferansen.

Nett-tv

Ordsky formet som en hånd med ordene stop og racism

Hindre rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion

Følg direktesendingen fra innspillskonferansen om hva vi kan gjøre for å hindre rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, torsdag 25. april kl. 9-15.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på scenen under presentasjonen av mediestøttemeldingen.

Kronikk i Medier24, 29. mars:

Mediepolitikk for en ny tid

Norge er det landet i verden med størst pressefrihet. Det gir oss et ansvar, men betyr også at vi har mer å miste. I møte med et helt nytt medielandskap er det viktigere enn noensinne med et mangfold av uavhengige medier. Derfor tar vi grep i mediestøttemeldingen.

Portrett av Trine Skei Grande

Kronikk i VG 15. mars:

Derfor stopper vi pengespillreklamen

– Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen