Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Planker over bekk i fjellet.

Jubileumstrekning til Den Norske Turistforening

Regjeringen ønsker i anledning Turistforeningens 150-årsjubileum å tildele 50 prosent av overskuddet fra en enkelt lottotrekning i 2018. Slik vil regjeringen bidra til å videreføre og styrke Turistforeningens arbeid for å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for hele befolkningen.

Linda Hofstad Helleland, Ola Elvestuen og Terje Håkonsen i skatehallen Skur 13 i Oslo.

Utlysning av nytt ressurssenter for egenorganisert aktivitet

Kulturdepartementet utlyser i dag midler til etablering og drift av et ressurssenter for egenorganisert idrett. Senteret skal være en ressurs for egenorganisert fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo