Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Russisk og norsk miniatyrflagg.

Ni millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Til sammen fire festivaler og tre museer får tilskudd til samarbeidsprosjekter. Midlene deles ut over tre år.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og investor Stein Erik Hagen.

Møte om offentlig-privat samarbeid om kunst

Kulturministeren har i dag hatt møte med investor Stein Erik Hagen om hvordan staten kan legge til rette for samarbeid med det private om kunstformidling. - Jeg fikk gode avklaringer fra Hagen og forsikringer om at han vil holde alle dører åpne for et samarbeid og utlån av sin kunst, uavhengig av hva som skal skje med Nasjonalgalleriet i fremtiden.

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny åndsverklov

Ny høringsfrist 1. september 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,