Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Kulturbudsjettet for 2020

Kulturdepartementets budsjettforslag for 2020.

Aktuelt fra departementet

Abid Q. Raja i alvorlig samtale

– Tiltak med stor relevans for kultursektoren

– Kultur-, frivillighets- og idrettssektoren står midt i en vanskelig tid, og møter store utfordringer på grunn av konsekvensene av koronaviruset. I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser, tiltakene har stor relevans også for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Kultur- og likestillingsministeren blir intervjuet av NRK om den nye kompensasjonsordningen, på god avstand til journalisten og fotografen.

Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Illustrasjon: En hånd som holder i en mynt

Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

Nærbilde av båten Vision of the Fjords

Vet du om noen som fortjener Innovasjonsprisen for universell utforming?

Prisen er en anerkjennelse til virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til å bygge ned barrierer for et mer inkluderende samfunn. Søknadsfrist er 30. april.

Annonseplakat med bilete av Kjersti Mjør, Bergens Tidende, vinnar av Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar i 2019.

Kven skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2020?

Fram til 1. april kan du føreslå kandidatar til Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media. Han skal årleg ære ein dyktig journalist som brukar ein levande og god nynorsk, og som er eit føredøme for andre.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen