Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Koronapandemien:

Koronasituasjonen: Hvilke tiltak finnes for kulturlivet, idretten og frivillig sektor og hvor kan du henvende deg?

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. For første halvår av 2021 er det bevilget 2,25 milliarder kroner til midlertidige stimuleringsordninger innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Ordningene skal stimulere til aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem våren 2021.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Kulturdepartementets budsjettforslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Aktuelt fra departementet

Koronapandemien:

Forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for idrett og frivillighet sendes på høring til organisasjonene

14.01.2021: – Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Abid Raja på hovedscena i Operaen med tom sal bak seg.

Over 2,25 milliardar kroner klare til stimuleringsordningar for kultur, idrett og frivillige organisasjonar

18.12.2020: – Eg ønsker aktivitet i trygge rammer innan kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet blei vedtatt i går, kan eg no gå vidare i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningane, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Nett-tv

Portrett av Abid Q. Raja

Kultur- og likestillingsministeren talar direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet

Kultur- og likestillingsministeren vil fredag 18. desember kl. 1300 tale direkte til kultur-, media-, idretts- og frivillighetsfeltet om året som har gått.

Arnesen, Kjøll og Raja på Ekebergsletta.

Rapport:

Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet

Institutt for samfunnsforskning har sett på treffsikkerheten for kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet. Rapporten blir til god hjelp for å utforme den nye stimuleringsordningen for idrett og frivillighet fra 1. januar 2021.

Koronapandemien:

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.