Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

""

Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

Bilde fra dataspillet Skate City. En skater hopper ned en trapp.

Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Ni personer sitter rundt et møtebord med papirer og nettbrett.

Innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen onsdag 25. september kl. 11-15 hos Riksteatret, Gullhaug Torg 2B, Oslo.

Trine Skei Grande og Torbjørn Røe Isaksen med strategien i hendene.

Regjeringa lanserer strategien "Noreg som attraktiv kulturdestinasjon"

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la torsdag fram ein strategi for å styrkje kulturaspektet i reiselivsatsinga.

Nærbilde av to unge jenter.

Ny FN-rapportering fra Norge er klar: Jenter og kvinners situasjon 2014 - 2019

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på scenen under presentasjonen av mediestøttemeldingen.

Kronikk i Medier24, 29. mars:

Mediepolitikk for en ny tid

Norge er det landet i verden med størst pressefrihet. Det gir oss et ansvar, men betyr også at vi har mer å miste. I møte med et helt nytt medielandskap er det viktigere enn noensinne med et mangfold av uavhengige medier. Derfor tar vi grep i mediestøttemeldingen.

Portrett av Trine Skei Grande

Kronikk i VG 15. mars:

Derfor stopper vi pengespillreklamen

– Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen