Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Kulturminister Linda Hofstad Helleland i blå jakke fra Røde Kors. Bak henne står representanter for Røde Kors og det frivillige.

Invitasjon:

Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

- Det er ti år siden forrige melding om en helhetlig frivillighetspolitikk. Samfunnet har endret seg og frivilligheten har endret seg. Derfor trenger vi en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken, sier Helleland. Påmeldingsfrist 7. juni.

Guri Kulaas og Jens Kihl.

To journalistar i Klassekampen fekk Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar

Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar gjekk i år til Guri Kulås og Jens Kihl i Klassekampen. Dei deler prisen på 50.000 kroner.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo