Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Invitasjon til nordisk seminar:

Kulturkriminalitet - regelverk og rettspraksis i Norden

Hvordan kan vi i Norden samarbeide på tvers av fag- og landegrenser for å hindre kulturkriminalitet? Hvordan kan vi bidra til bedre vern av verdens kulturarv, og samtidig motvirke at ulovlig omsetning av kulturgjenstander finansierer ekstremistgrupper?

Linda Hofstad Helleland og Aili Keskitalo

Kulturministeren vil løfte samisk kultur som en viktig del av Norges kulturarv

Regjeringen er opptatt av at samiske kulturuttrykk skal være en selvsagt del av fortellingen om Norge, og at dette er en forutsetning for et rikt og mangfoldig kulturliv for fremtiden.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo