Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek

Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Strategien skal gi en oversikt over statens ansvar og oppgaver for utvikling av offentlige bibliotek, og tiltak til støtte for kommunenes utviklingsarbeid.

Mannlig danser mot sort bakgrunn

Arbeidet med ny kunstnermelding

Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 2019.

""

Innspill til scenekunststrategi

Kulturdepartementet setter nå i gang en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet og tar sikte på å ferdigstille en strategi innen september 2019. Departementet ber aktører i scenekunstfeltet om å bidra med innspill til arbeidet. Frist innen 22. mars.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Annonse med bilete av vinnaren frå i fjor.

Kven skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2019?

Fram til 1. april kan du føreslå kandidatar til Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media.

Jordklode mot svart bakgrunn med mange tv-skjermer

Ønsker å stanse utenlandsk pengespillreklame

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

Statsråden sammen med prisvinnerne på scenen

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 2019

Torsdag 15. mars ble åtte priser innenfor barne- og ungdomslitteratur delt ut av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Portrett av Trine Skei Grande

Kronikk i VG 15. mars:

Derfor stopper vi pengespillreklamen

– Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

Grunde Almeland og Trine Skei Grande i salen ved FNs hovedkvarter i New York.

Grandes tale til FNs kvinnekommisjon i New York

Les kultur- og likestillingsministerens tale om likestilling som hun holdt til FNs kvinnekommisjon i New York 13. mars 2019.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen