Kulturdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Utøverrepresentant Thor Hushovd og kulturminister Linda Hofstad Helleland under toppidrettsmøtet på Svalbard.

Kulturministeren samler Norden om åpenhet og likestilling i idretten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og hennes nordiske kolleger er blitt enige om en felles nordisk erklæring om økt innsats for godt styresett i idretten.

Statsrådene Linda Hofstad Helleland, Bent Høie og Solveig Horne sitter i trapp

Styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

Regjeringa har i dag fordelt spelemidla til idrettsformål for 2017. Fordelinga vil mellom anna gje styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo