Kultur- og likestillingsdepartementet

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Meir til lokal og nasjonal kultur

Pressemelding 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa ekstra midlar til fleire små og store institusjonar og prosjekt, som Det Norske Teatret.

""

Forslag til endringer i pengespillforskriften på høring

Pressemelding 30.05.2024

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring. Regjeringen ønsker at spillerne må identifisere seg for å spille, og at alt spill blir registrert.

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett:

Ekstra midlar til likestilling og antirasisme

Pressemelding 14.05.2024

– Kampen for likestilling og mot rasisme og diskriminering er ikkje ferdig. Vi ser det på nett og i sosiale medium, i skolen, på arbeidsplassen og på fritidsarenaer. Vi må aktivt byggje ned barrierar, og støtte alle gode initiativ som arbeider mot polarisering, rasisme og hets i samfunnet. Når fleire har like vilkår, får vi eit betre samfunn for alle, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Barn som holder på med sirkusaktiviteter

Spelemidlane 2024: 7,1 milliardar ut til idrett, kultur og frivilligheit

Nyheit 03.05.2024

Regjeringa har prioritert midlar til idrettsanlegg og auka deltaking i idrett, kultur og frivilligheit i årets fordeling av spelemidlar, overskotet frå Norsk Tipping. Totalt er overskotet på 7,1 milliardar, det er 505 millionar kroner meir enn i 2023.

Illustrasjon av Flu Hartberg av en kvinnelig kunstmaler som maler et portrett. Portrettet blir holdt av en mannsperson i treningstøy. Det er denne mannspersonen som portretteres.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak:

Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Pressemelding 30.04.2024

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

""

Ber om innspill innen 1. juli:

Regjeringen setter i gang arbeid mot desinformasjon

Pressemelding 06.04.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har igangsatt et arbeid med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: Grubbegata 1, Postboks 8030 Dep 0030 Oslo