Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Kulturdepartementet mottok den første delrapporten fra Strategiutvalget for idrett (Fjørtoftutvalget) 8. juni 2016. Rapporten fra utvalget tar for seg en rekke temaer. Kulturdepartementet ønsker nå innspill knyttet til utviklingen av anleggspolitikken.

Russisk og norsk miniatyrflagg.

Ni millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Til sammen fire festivaler og tre museer får tilskudd til samarbeidsprosjekter. Midlene deles ut over tre år.

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny åndsverklov

Ny høringsfrist 1. september 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,