Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Lyser ut avtale for kommersiell allmennkringkasting

Kulturdepartementet kunngjør i dag muligheten til å søke om å inngå en avtale med staten om å tilby kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Gruppebilde med utsikt over Oslo i bakgrunnen. På bildet er næringsminister Monica Mæland, direktør ved Sørlandet kunstmuseum og rådsleder Reidar Fuglestad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og visepresident i NHO, konserndirektør og  rådsmedlem Morten Thorvaldsen.

Gir regjeringen råd om kulturturisme

Regjeringen har opprettet Samarbeidsråd for kultur og reiseliv for å øke satsingen på kulturturisme i Norge.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Forsidebilde for Sektorprogram for kultur. Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo