Departementene

Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Tre unge jenter speler på trommer, bass og keyboard og kultur- og likestillingsministeren ser på

Regjeringa skal styrke det frivillige kulturlivet

Pressemelding 27.04.2023

– Kor og korps, spelemannslag og amatørteater, husflid og handverk. Alt dette og meir får heile Noreg til å yre av liv og bind oss saman som folk. Det er på høg tid å løfte fram kulturfrivilligheita som eiget politikkområde, og styrke dette viktige feltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. No er regjeringa klar med historias fyrste strategi for det frivillige kulturlivet.

""

Rekordstor innsats mot speleproblem

Pressemelding 18.04.2023

– Speleproblem rammar ikkje berre den som speler, men det kan også ha store negative konsekvensar for familie og vennar. Det er eit samfunnsproblem som regjeringa tek på djupaste alvor. Derfor trappar vi opp arbeidet mot speleproblem gjennom ein rekordstor økonomisk innsats, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna holder hver sin bok og smiler til kamera i et skolebibliotek.

Regjeringen satser på lesing

Pressemelding 17.04.2023

Barn og unge leser mindre enn før. Regjeringen er nå i gang med en strategi for å få flere til å lese mer, og trenger innspill til arbeidet.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel 24.05.2023

Regjeringen har foreslått å forlenge tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med desember 2024.

En person holder håndflaten opp mot kamera

Om arbeidet med stortingsmelding om seksuell trakassering

Oversiktsside

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om seksuell trakassering. Meldingen skal peke ut retningen for det framtidige arbeidet mot seksuell trakassering. Den skal omfatte seksuell trakassering i ulike bransjer i arbeidslivet, skole og utdanning og på barn og voksnes fritidsarenaer, samt omhandle seksuell trakassering på nett. Meldingen vil gjøre rede for utfordringer og foreslå tiltak. Regjeringen tar sikte på å legge fram meldingen i 2024.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Oversiktsside

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo