Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Utlysning: 5 mill. kroner i tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2019

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019, bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

""

Endringer i bingoregelverket vedtatt

De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

Dokumenter

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen