Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Møtedeltagere rundt et møtebord

Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Handlingsplan

Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Oversikt over deler av konferansesalen med publikum med kultur- og likestillingsministeren på talestolen.

Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

Konferansesal med møtedeltakerne.

Kulturpolitisk toppmøte om regionreformen og drøfting av oppgavedeling på kulturområdet

I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande fylkeskulturpolitikere fra hele landet til dialog om kulturpolitikk og regionreform. Samtlige politikere ga uttrykk for at denne dialogen er både viktig og riktig, og at det er ønskelig med tettere dialog om videre utvikling av den nasjonale kulturpolitikken i tiden som kommer.

Gruppebilde av UngIDag-utvalget sammen med kultur- og likestillingsministeren.

UngIDag-utvalget leverte i dag sin NOU til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.

Gutt spiller dataspill sett bakfra litt på siden slik at man ser skjermen.

Statsrådens kronikk i Dagbladet 11. september 2019:

Må ta dataspill på alvor

Vi ser hvordan Sverige og Finland har hatt en enorm utvikling, og omsetter for milliarder. Hvorfor skal ikke norske dataspill få til det?

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Statsrådens innlegg i lokalaviser:

Et bibliotek for deg og meg

Søndag 1. september var det nasjonal bibliotekdag og vi i regjeringen feirer med å lansere en ny strategi for å gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen