Kultur- og likestillingsdepartementet

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
To unge jenter med et stort prideflagg over skuldrene.

Over 36 millionar kroner til skeive organisasjonar

Pressemelding 08.02.2024

36 millionar frå regjeringa blir no fordelt til ei rekke skeive organisasjonar og pridefestivalar.

Illuistrasjonfoto av pokerspill. Hånd med kort og sjetonger på bordet. Foto: Michal Parzuchowski on Unsplash.com

Rekordstor tildeling til arbeidet mot spilleproblemer

Pressemelding 12.01.2024

– Spilleproblemer er en tragedie for den enkelte og har konsekvenser både for menneskene og samfunnet rundt. Derfor fortsetter regjeringen innsatsen rettet mot dem som enten står i fare for eller allerede har utviklet et spilleproblem, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Nett-tv

Utvalsleiar Hilde Indreberg med blomster frå statsråden og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery med dei to delrapportane.

Kultur- og likestillingsministeren tok imot utgreiing om CRPD

Pressemelding 12.01.2024

Regjeringa sette ned eit juridisk ekspertutval i desember 2022 som skulle greie ut korleis FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne skal innlemmast i norsk lov. No er utvalet klar med si utgreiing.

Tre ungdomsgutter sett bakfra i en idrettshall

Om arbeidet med handlingsplan for deltakelse

Oversiktsside

Alle barn og unge skal få være med på kultur- og idrettsaktiviteter. Regjeringen vil stoppe de økende forskjellene og lager nå en handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. Gode krefter innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter har bidratt i arbeidet som startet opp høsten 2023.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Budsjettforslaget for 2024 ble lagt frem 6. oktober 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene på Kultur- og likestillingsdepartementets områder.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel 08.12.2023

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene er justert og forlenget til og med desember 2024.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo