Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

""

Kulturdepartementet inviterer til idéverksted om forenkling av tilskuddsordninger

Staten overfører hvert år flere milliarder kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner. Noen ordninger er store og brede, som momskompensasjonsordningen, andre er små og smale. Både frivillig sektor og staten er tjent med tilskuddsordninger som skaper mindre byråkrati og mer aktivitet. Påmeldingsfristen er innen 1. mars.

Kulturminister Trine Skei Grande og prosjektleder Aleksander Bråthen fra Oslo Economics holder utredningen imellom seg.

Utredning om den norske spillbransjen overlevert til kulturministeren

I dag mottok kulturminister Trine Skei Grande en utredning om den norske spillbransjen fra prosjektleder Aleksander Bråthen i Oslo Economics.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo