Kulturdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Aktuelt fra departementet

Anette Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsministeren kaller inn til møte: ønsker nasjonale kjøreregler for globale giganter

30.11.2021: Kultur- og likestillingsministeren vil kalle inn teknologigigantene og norske redaktørstyrte medier til et møte for å diskutere løsninger som kan sikre et godt offentlig ordskifte og større åpenhet rundt tech-gigantenes virksomhet.

Nett-tv

Trettebergstuen og Velsand på scenen

Medietilsynet overleverte NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

29.11.2021: Det er ingen grunn til å innskrenke NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet, er Medietilsynets vurdering i en ny utredning.

Koronasituasjonen:

Full momskompensasjon til frivilligheten allerede i 2021

29.11.2021: – Denne regjeringa prioriterer frivilligheten, og derfor sikrer vi full momskompensasjon allerede i år! Vi foreslår at ordningen blir tilført 35 millioner kroner ekstra for å sikre at alle organisasjoner får tilbake hver krone de har brukt på moms i 2021, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Koronasituasjonen:

Forlengelse av støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA

23.11.2021: ESA har godkjent forlengelse ut året av de to koronastøtteordningene for idrett og frivillighet.

""

Invitasjon til å bidra med innspill til utforming av ordning for etablerte kompanier

18.11.2021: Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Kulturdepartementet er i gang med utforming av en slik ordning, og ønsker en bred involvering fra scenekunstfeltet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo