Kultur- og likestillingsdepartementet

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Prisvinnarane på scena i Operaen

Kim Frieles minnepris går til Støttegruppa 25. juni og ukrainske Insight

Pressemelding 19.06.2024

– Vi jobbar for eit trygt og inkluderande samfunn for alle, både i Noreg og internasjonalt. Eit samfunn der skeive kan leve frie og gode liv, og få elska den dei vil. Støttegruppa 25. juni og Insight gjer ein særs viktig jobb for skeives rettar, og eg er glad for at dei er prisvinnarane i år, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Illustrasjon med flere forsider av NOU-en

Ekstremismekommisjonen følges opp i Kultur- og likestillingsdepartementet

Pressemelding 07.06.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal koordinere og følge opp arbeidet med å legge fram en melding for Stortinget om ekstremisme våren 2025.

Kunnskapsministeren og kultur- og likestillingsministeren sitter foran barn i en barnehage, og peker på og leser høyt fra en bok om fotballspilleren Erling Braut Haaland

Leselyststrategi:

Slik vil regjeringa auke leselysta hos barn og unge

Pressemelding 29.05.2024

Satsing på skulebibliotek, fleire trykte lærebøker, betre leseopplæring og meir variert litteratur. Dette er nokre av tiltaka i regjeringa sin nye strategi for meir lesing og leselyst blant barn og unge.

Kultur- og likestillingsministeren sammen med Mannsutvalgets medlemmer på en scene i Marmorhallen

Ber om innspill innen 16. september:

Mannsutvalgets utredning sendes på høring

Pressemelding 31.05.2024

I slutten av april fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert Mannsutvalgets utredning «Likestillingens neste steg». Nå sender regjeringen utredningen på høring.

Illustrasjon av Flu Hartberg av en kvinnelig kunstmaler som maler et portrett. Portrettet blir holdt av en mannsperson i treningstøy. Det er denne mannspersonen som portretteres.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak:

Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Pressemelding 30.04.2024

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

""

Ber om innspill innen 1. juli:

Regjeringen setter i gang arbeid mot desinformasjon

Pressemelding 06.04.2024

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har igangsatt et arbeid med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: Grubbegata 1, Postboks 8030 Dep 0030 Oslo