Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen inviterer til frokostseminar om kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Nyhet 07.12.2022

Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterer 12. desember til åpent frokostseminar om bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.

Trettebergstuen slår på en cymbal for å markere tilskudd.no for åpnet

Tilskudd.no gir mer tid til aktivitet og frivillighet

Pressemelding 05.12.2022

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med. På tilskudd.no samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Odin Adelsten Aunan Bohmann

Nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten 13. desember

Artikkel 08.12.2022

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til et innspillsmøte om temaet "Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser".

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

Oversiktsside

I januar 2022 overtok Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Illustrasjonsbilde av siluett av publikummer bakfra med armene i været og en gitarist på scenen.

Om arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit

Oversiktsside

Kultur- og likestillingsdepartementet har starta arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit som skal komme heile landet til gode.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Oversiktsside

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo