Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Møtedeltagere rundt et møtebord

Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Rapport

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Rapporten inneholder en evaluering av statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Se sendingen her

Nasjonal likestillingskonferanse 2020

I år er det 25 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt. Denne handlingsplanen anses som gullstandarden for arbeidet med likestilling globalt. Nasjonal likestillingskonferanse 2020 markerer dette jubileet, og retter blikket mot likestillingsarbeidet fremover både globalt og nasjonalt.

""

Invitasjon til festkveld for likestilling!

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja inviterer til fest for å markere kvinnedagen.

Statsråd Abid Q. Raja på talerstolen mens han presenterer kommisjonen med en powerpoint med portrettbilder.

Presentasjon av medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte i dag de 18 medlemmene som skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen.

Norges delegasjon i Beijing i 1995

Likestillingsjubileum i 2020

I 1995 var verden samlet til FNs kvinnekonferanse i Beijing. Der utarbeidet 30 000 kvinner og menn en plattform som har blitt selve gullstandarden for likestillingsarbeidet på verdensbasis. I 2020 markeres jubileet for denne standarden.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.

Utvalg for museum og forskning

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen