Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Illustrasjon av flere meldinger i en bunke

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele

19.03.2021: Den første barne- og ungdomskulturmeldinga. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar

Dokumenter

Meld. St. 23 (2020-2021)

Museumsmeldinga "Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid"

Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste 20 åra og drøftar vegen vidare etter denne. Meldinga inneheld òg ei vurdering av spørsmålet om ei eiga museumslov. Meldinga understrekar museas rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringar, slik Kulturmeldinga målber.

meld. St. 18 (2020-2021)

Barne- og ungdomskulturmeldinga: Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar.

Aktuelt fra departementet

Statsråd Abid Raja klatrer i masta til Statsraad Lehmkuhl

Dei tre skuleskipa får ekstraordinære koronatilskot

05.07.2021: Regjeringa gjer ei tilleggsløyving på til saman 10 millionar kroner til dei tre skværriggarane, fordelt med 4 millionar til Statsraad Lehmkuhl og 3 millionar kvar til Christian Radich og fullriggeren Sørlandet.

PRIDE-toget i Oslo 2019. Stort PRIDE-flagg bæres mellom mange mennesker i opptoget i Oslo.

Konverteringsterapi sendes på offentlig høring

02.07.2021: Den 2. juli 2021 sender Kulturdepartementet forslag om lovregulering av konverteringsterapi på offentlig høring. Høringsfristen er 15. oktober 2021.

Delrapport om gjenoppbyggingen av kulturlivet overlevert til Kulturdepartementet

01.07.2021: – Grunn til stor optimisme for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Gruppebilde av Raja, Andreassen, Solberg, Krogh og Høie.

Regjeringen med ny handlingsplan for lhbtiq-befolkningen og går inn for forbud mot konverteringsterapi

24.06.2021: Statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag regjeringens nye handlingsplan for å fremme skeives rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrister til gaveforsterkningsordningen for kulturformål

23.06.2021: Gaveforsterkningsordningen ble gjort rammestyrt fra 1. januar 2021. I de nye retningslinjene for ordningen er det blant annet innført nye tidsfrister for innlevering av søknad om gaveforsterkning.