Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Revidert nasjonalbudsjett:

RNB-sakene til Kulturdepartementet

I forbindelse med RNB blir det mer til kultur, idrett, frivillighet, medier, film- og serieproduksjoner, fagpresse og musikkorps.

Aktuelt fra departementet

Statsråd Raja

Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere

Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

Foreslår ny lov om mediestøtte

Regjeringen foreslår ny lov om økonomisk støtte til mediene. Mediestøtteloven etablerer en ny modell for mediestøtten som bidrar til forutsigbare økonomiske rammer for mediene, og styrker medienes uavhengighet.

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Møtedeltakere foran skjerm med andre møtedeltakere på videolink

Årlig rundebordskonferanse 2020: Koronapandemiens konsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse

Torsdag 18. juni møtte kultur- og likestillingsministeren FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede til rundebordskonferanse. Dette er en årlig hendelse, og en viktig arena for dialog mellom organisasjonene og regjeringen.

Illustrasjonsbilde: nærbilde av hardingfele

Strategi for folkemusikk og folkedans

Nå starter Kulturdepartementet arbeidet med en strategi for folkemusikk og folkedans. Departementet ønsker innspill til arbeidet innen 30. november 2020.

Til toppen