Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget våren 2021. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Aktuelt fra departementet

Oppklaring av misforståelse i kompensasjonsordningen for kultursektoren

23.02.2021: En misforståelse kunne ha gitt underleverandørene mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt. Dette rettes nå opp.

Nett-tv

Konferanseplakat: Teksten Nasjonal likestillingskonferanse 2021 på rosa bunn med en grønn sky med er lik-tegn inni.

Nasjonal likestillingskonferanse 2021 - Krise som forstørrelsesglass?

22.02.2021: I mars 2021 er det ett år siden Norge måtte stenge ned som følge av koronapandemien. På årets likestillingskonferanse 3. mars ser vi på konsekvensene pandemien og tiltakene har hatt for likestilling i et kjønnsperspektiv, både nasjonalt og globalt.

Arbeidsgruppe skal gi innspill til gjennomføring av sommerarrangementer

16.02.2021: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Innspel til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

Deltek du i eller har du kunnskap om internasjonalt kultursamarbeid? Arbeider du med eksport av norsk kunst og kultur? Vi vil gjerne høyre om dine erfaringar og få innspel om kva som skal til for å få ein god internasjonal strategi for kulturpolitikken.

Fotball på bakke av brostein.

20 millionar kroner til inkludering av barn og unge i idretten

11.02.2021: Kulturdepartementet løyver 20 millionar kroner til tilskotsordninga Inkludering i idrettslag. Løyvinga skal gå til inkluderingsarbeid i idrettslag i byområde med spesielle utfordringar.