Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Stor interesse for dialogarbeid på trus- og livssynsfeltet

- Det er gledeleg å sjå den store interessa og engasjementet blant trussamfunn, frivillige og ideelle organisasjonar, kommunar og enkeltpersonar for å drive dialogarbeid og forebyggje radikalisering, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Invitasjon:

Innspillsmøte om utvikling av korfeltet i Norge

Kulturdepartementet inviterer til innspillsmøte om utvikling av korfeltet i Norge tirsdag 8. september. Påmelding senest 6. september.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,