Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Illustrasjon av flere meldinger i en bunke

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele

19.03.2021: Den første barne- og ungdomskulturmeldinga. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar

Dokumenter

Meld. St. 23 (2020-2021)

Museumsmeldinga "Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid"

Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste 20 åra og drøftar vegen vidare etter denne. Meldinga inneheld òg ei vurdering av spørsmålet om ei eiga museumslov. Meldinga understrekar museas rolle i infrastrukturen for demokrati og frie ytringar, slik Kulturmeldinga målber.

meld. St. 18 (2020-2021)

Barne- og ungdomskulturmeldinga: Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Nærbilde av prideflagg med jente utydelig i bakgrunnen.

Høringsmøte om konverteringsterapi 21. september

02.09.2021: Et forslag til lovregulering av konverteringsterapi ble sendt på høring 2. juli 2021. Høringsfristen er satt til 15. oktober i år.

Forslag om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr ulovlige pengespill sendes ut på høring

21.09.2021: Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som gir Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet.

Bokhyller i bibliotek

Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

15.09.2021: Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

Nett-tv

Publikum i salen og statsråden på scenen.

Strategi for scenekunst er lansert

06.09.2021: Regjeringen la i dag frem Strategi for scenekunst som er en viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet, og foreslår blant annet grep for å bedre infrastrukturen på scenekunstområdet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte samtidig en pakke på 10 millioner kroner som skal gå til fire ulike ordninger som skal komme hele feltet til gode.

Deler av forsideillustrasjonen til idrettsstrategiuen. Akvarell med ulike idrettsutøvere.

Raja: – 355 millioner i den nye idrettsstrategien Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett

03.09.2021: Kulturdepartementet har i dag lagt fram regjeringens idrettsstrategi Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett. Strategien inneholder både tiltak for å gjenoppta idrettsaktiviteten etter pandemien og tiltak som skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett.