Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Kulturdepartementets budsjettforslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Erik Røste, Abid Q. Raja og Berit Kjøll.

Åpner for World Cup ski nordiske grener, alpint og skiskyting – slipper til kvinnene først

22.01.2021: – Regjeringen åpner for unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting i Norge vinteren 2021. Dette innebærer at World Cup i hopp for kvinner og kombinert for kvinner og menn på Lillehammer 12. - 14. februar kan avvikles. Det betyr at World Cup i ski får tilsvarende unntak som elitefotball og håndball har hatt siden i høst, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Innspel til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

Deltek du i eller har du kunnskap om internasjonalt kultursamarbeid? Arbeider du med eksport av norsk kunst og kultur? Vi vil gjerne høyre om dine erfaringar og få innspel om kva som skal til for å få ein god internasjonal strategi for kulturpolitikken.

152 millioner kroner i gaveforsterkning for 2020 til kulturinstitusjoner over hele landet

21.01.2021: I fjor sommer ble det betalt ut over 15 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen. Nå er alle søknadene for 2020 ferdig behandlet, og Kulturdepartementet betaler i disse dager ut ytterligere 136 millioner kroner til kulturinstitusjoner i alle fylker.

Statsråd Raja under pressekonferansen

Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

19.01.2021: Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Nå sendes forskriften på høring til sektoren.

Koronapandemien:

Forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for idrett og frivillighet sendes på høring til organisasjonene

14.01.2021: – Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.