Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Illustrasjon av flere meldinger i en bunke

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele

19.03.2021: Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar

Aktuelt fra departementet

Stimuleringsordning for kultursektoren fra 1. juli på høring

11.05.2021: Forskriften for stimuleringsordningen for arrangementer fra 1. juli sendes på kort høring. Høringsfrist er onsdag 12. mai kl. 12.00.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett:

Aukar og forlenger støtteordningane for kultur, frivilligheit og idrett

11.05.2021: Regjeringa foreslår å forlenge dei mellombelse koronaordningane for kultur, frivilligheit og idrett ut oktober. I tillegg vil regjeringa auke ramma for stimulerings- og kompensasjonsordningane med 1 320 millionar kroner.

Nett-tv

Portrett av Abid Q. Raja

Revidert nasjonalbudsjett:

Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer endringer i kulturbudsjettet

10.05.2021: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterer regjeringens forslag til endringer i kulturbudsjettet 2021 i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Norsk flagg i solnedgang. Foto: Mikita Karasiou/Unsplash

Koronasituasjonen:

Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021

22.04.2021: Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

Illustrasjonsfoto av utekonsert. Foto: Aranxa Esteve/Unsplash.com

Koronasituasjonen:

Om utendørsarrangement i sommer

05.05.2021: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet en skisse for antall deltakere på offentlige utendørsarrangementer i sommer. Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.