Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Tore Olaf Rimmereid.

Kulturministeren mottok rapport om finansiering av NRK

I dag la Rimmereidutvalget fram sine vurderinger av framtidige modeller for offentlig finansiering av NRK.

Utlysning:

Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny åndsverklov

Ny høringsfrist 1. september 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,