Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Strømsituasjonen:

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har foreslått å videreføre tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med juni 2023.

Koronasituasjonen:

Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

05.04.2022: Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Koronasituasjonen:

Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

28.02.2022: Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Anette Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsministeren presenterer Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett for 2023

04.10.2022: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterer kulturbudsjettet torsdag 6. oktober kl. 13.30 i Marmorhallen, Kongensgate 20

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Kulturbudsjettet 2023:

Fellesskapsløysingane blir prioritert i kultur- og likestillingsbudsjettet

06.10.2022: – Alle skal ha same fridom, moglegheiter og tilgang til eit breitt tilbod av opplevingar og fellesskap. Det er spesielt viktig i krevjande tider, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde

Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov

05.10.2022: -Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken. Kunstnermeldingen skal bygge på overordnede politiske mål i Hurdalsplattformen. Dagens tiltak og virkemidler skal gjennomgås, og det skal legges fram forslag til en helhetlig kunstnerpolitikk. Arbeidet med meldingen har blitt utsatt på grunn av pandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet, med uforutsigbarhet og dårligere oversikt når det gjelder aktivitet og økonomi.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo