Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Lene Grenager som speler på cello.

Lene Grenager tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018

Komponisten og cellisten Lene Grenager er tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018. Prisen blei overrekt av kulturminister Trine Skei Grande torsdag 20. september, under Ultimafestivalen. Prisvinnaren får 200 000 kroner og eit diplom.

""

Utlysing:

Kulturdepartementet kårar årets nynorskkommune 2018

Prisen Årets nynorskkommune 2018 blir delt ut hausten 2018, og vinnaren får 100 000 kroner. Søknadsfristen er 1. november 2018.

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen