Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Bilde av en laptop i sanden på en strand

Neste sommer kan du bruke TV-abonnementene dine i utlandet

Kulturdepartementet foreslår endringer som skal sikre norske forbrukeres tilgang til nettbaserte innholdstjenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO, selv om man reiser utenlands. Nå sendes forslag om hvordan portabilitetsforordningen kan gjennomføres ut på høring.

Foto av sendetårn med blå himmel i bakgrunnen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt bredbånd og 5G

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har signert en avtale med Norges televisjon (NTV).

Dokumenter

Høring:

Endringer i regelverk om merverdiavgifts-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjonsordningen i 2018. Målet med endringene er å gjøre ordningen enda mer treffsikker og bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo