Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Koronapandemien:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem våren 2021.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Kulturdepartementets budsjettforslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Portrett av Abid Q. Raja

Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nysalderinga av kulturbudsjettet for 2020

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja vil presentere Kulturdepartementet sitt framlegg til endringar i samband med nysalderinga av statsbudsjettet 2020 fredag 20. november. Dette vil omfatte fleire framlegg til tilleggsløyvingar og endringar i støtteordningane for kultursektoren i 2020.

Arnesen, Kjøll og Raja på Ekebergsletta.

Rapport:

Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet

Institutt for samfunnsforskning har sett på treffsikkerheten for kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet. Rapporten blir til god hjelp for å utforme den nye stimuleringsordningen for idrett og frivillighet fra 1. januar 2021.

De tre prisvinnerne og kultur- og likestillingsministeren under overrekkelsen av prisen.

Menneskerettspris til VG-journalistene bak Tolga-saken

09.11.2020: Kulturdepartementets menneskerettspris for 2020 går til journalistene Frank Haugsbø, Maria Mikkelsen og Mona Grivi Norman, som i 2018 avdekket hvordan tre brødre ble satt under vergemål mot sin vilje og dermed fratatt muligheten til å styre over egne liv. Prisen deles ut annethvert år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Photo: Melnyk/Scanstockphoto

Statsbudsjettet 2021:

Eit kulturbudsjett for aktivitet og mangfald

07.10.2020: Regjeringa foreslår ei samla løyving over Kulturdepartementets budsjett på vel 23,6 milliardar kroner. Dette er ei auke på over 3,7 milliardar kroner eller 18,7 prosent frå saldert budsjett 2020. Av denne auka er vel 2,5 milliardar kroner knytt til mellombelse støtteordningar for kultur-, frivilligheit- og idrettssektorane i samband med covid-19-pandemien.

Koronapandemien:

Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.