Departementene

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Forsiden til den utvidede bibliotekstrategien. Bilde av to jenter med briller som ser på en dataskjemr med bokhyller i bakgrunnen.

Satsar meir på biblioteka

Nyheit 29.09.2023

– Biblioteka gjer ein kjempejobb for å vekkje leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke dei i det viktige arbeidet dei gjer, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.  Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelege digitale tenester i biblioteka.

Utøvere i paraishockey på ishockeybanen

Over 5 millionar for å inkludere personar med nedsett funksjonsevne

Pressemelding 21.08.2023

– Alle skal få oppleve idrettsglede. Det skal ikkje nedsett funksjonsevne vera til hinder for. Difor gir vi no tilskot til arrangement som sikrar at endå fleire får høve til å delta i idretten, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kultur- og likestillingsministeren holder tale og åpner Riddu Riddu-festivalen

1 million kroner til urfolksfestivalen Riddu Riđđu

Nyheit 14.07.2023

– Riddu Riđđu er uvurderleg for å fremje samisk og annan urfolkskultur, men festivalen er òg veldig viktig for det internasjonale kultursamarbeidet i nord. Difor gir vi no eit ekstra tilskot på 1 million kroner til festivalen, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Ishockeyspiller på isen med kølle og puck.

Gass-støtte til idrettslag videreføres i 2023

Pressemelding 04.07.2023

– For idrettslag som benytter gass som energikilde til sine anlegg er denne støtten viktig, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Støtten bidrar til at idrettslagene opprettholder sine aktivitetstilbud for barn og unge, uten å måtte øke prisene, fortsetter kultur- og likestillingsministeren. Regjeringen setter av 5 millioner kroner til idrettslag som har økte kostnader til gass i 2023.

Portrett av Kim Friele

Regjeringa opprettar minnepris til ære for Kim Friele

Pressemelding 28.06.2023

– Denne prisen skal heidre og føre vidare Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar. Den skal synleggjera kor viktig ho har vore for landet vårt, og løfte fram aktivistar som arbeider i hennar ånd her i Noreg eller internasjonalt, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel 27.06.2023

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene er forlenget til og med desember 2023.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo