Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Møtedeltagere rundt et møtebord

Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Rapport

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Rapporten inneholder en evaluering av statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Portrettbilde av Øystein Strand

Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Øystein Strand blir konstituert som ny direktør for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge fra 1. mars 2020. Nåværende direktør, Lin Marie Holvik, går over til stillingen som rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Gruppebilde med utvalgsmedlemmene.

Utvalg for museum og forskning

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

Kjenner du ein journalist som bør bli nominert til Menneskerettsprisen?

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalistar blir tildelt ein journalist som i særleg grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.

Norges delegasjon i Beijing i 1995

Likestillingsjubileum i 2020

I 1995 var verden samlet til FNs kvinnekonferanse i Beijing. Der utarbeidet 30 000 kvinner og menn en plattform som har blitt selve gullstandarden for likestillingsarbeidet på verdensbasis. I 2020 markeres jubileet for denne standarden.

Delrapport om organisering av totalisatorspill

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert en vurdering av enkelte forhold knyttet til organiseringen av totalisatorspill når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen