Kultur- og likestillingsdepartementet

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Strømsituasjonen:

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene.

Koronasituasjonen:

Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

05.04.2022: Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Koronasituasjonen:

Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

28.02.2022: Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Aktuelt fra departementet

Jente får ansiktsmaling.

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

19.05.2022: Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

Vi ser bakhodet på to jenter som ligger i en hengekøye.

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringa satsar på barn og unge

12.05.2022: - Vi vil at barn og unge over heile landet skal kunne delta i fritidsaktivitetar. Derfor prioriterer vi no prosjekt som gjer fellesarenaer innan idrett og kultur meir tilgjengelege for barn og unge, seier kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen.

Nærbilde av rød arbeidshjelm på bakken, vi ser antydningen til konstruksjonsarbeid i bakgrunnen.

Revidert nasjonalbudsjett:

Det blir full kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg i 2022

12.05.2022: Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 å sette av 46,5 millionar kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken. Kunstnermeldingen skal bygge på overordnede politiske mål i Hurdalsplattformen. Dagens tiltak og virkemidler skal gjennomgås, og det skal legges fram forslag til en helhetlig kunstnerpolitikk. Arbeidet med meldingen har blitt utsatt på grunn av pandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet, med uforutsigbarhet og dårligere oversikt når det gjelder aktivitet og økonomi.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo