Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Invitasjon:

Innspillsmøte om utvikling av korfeltet i Norge

Kulturdepartementet inviterer til innspillsmøte om utvikling av korfeltet i Norge tirsdag 8. september. Påmelding senest 6. september.

Gruppebilde fra første møte i Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.

10 millionar kroner til nytt pilotprosjekt for eksport av norske dataspel

I dag vert pilotprosjektet Spill ut i verden lansert. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge. Programmet skal støtte norske dataspelverksemder som har internasjonale ambisjonar og vekstpotensial med kunnskap og kapital.

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,