Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Kulturministeren viser framsida av meldinga

Ny frivilligheitsmelding lagt fram: Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

- Frivillig innsats er ei kjelde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Regjeringa vil at denne kjelda skal vere tilgjengeleg for alle, seier kulturminister Trine Skei Grande.

Forsideillustrasjon for kulturmeldinga med meldingens tittel

Meld. St. 8 (2018–2019)

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Dokumenter

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen