Kulturdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Gruppebilete av nokre av medlemmane i Mangfoldsutvalet med kulturminister Linda Hofstad Helleland.

NOU fra Mediemangfoldsutvalget ut på høring

Mediemangfoldets sluttdokument NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne ble levert 7. mars, og legges nå ut på bred høring med tre måneders høringsfrist.

Gruppebilde av adm.dir. i DogA Trude Gomnæs Ugelstad, kulturminister Linda Hofstad Helleland, næringsminister Monica Mæland og adm.dir. i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Storstilt satsing på eksportprogram for norsk arkitektur

Regjeringen gir Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for arkitektur i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA). Programmet skal bistå norske arkitektbedrifter med internasjonale ambisjoner. Programmet har en ramme på 10 millioner kroner.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017:

Sektorprogram for kultur

Formannskapet har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo