Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Kulturministeren holder tale på podiet foran  Special Olympics-deltakerne på mottakelsen i Regjeringens representasjonsbolig.

Kulturministeren inviterte til mottakelse for Special Olympics

Torsdag 24. september var utøvere, trenere, lagledere og foresatte invitert til mottakelse i Regjeringens representasjonsbolig. Kulturministeren kom med en utfordring da hun hedret deltakerne i Special Olympics 2015.

Ryggen til barn som spiller fotball

Fem nye byer med i ordningen Inkludering i idrettslag

Regjeringen vil senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og åpner for at byene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes innlemmes i tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag".

Dokumenter

Høring

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,