Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Språk og litteratur

Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språkpolitikken

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne, jf. Prop. 1 S Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett.

Språkstatistikk for departementa

Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og anna informasjonstilfang.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Gruppebiletet frå overrekkinga av prisen

Vinje i Telemark er årets nynorskkommune

Kulturdepartementet har kåra Vinje kommune i Telemark til årets nynorskkommune. Statssekretær Jan-Christian Kolstø overrekte i dag prisen på 100 000 kroner til Vinje kommune, ved ordførar Jon Rikard Kleven.

Oversiktsbilde fra pressekonferansen i Frankfurt

Det norske gjestelandsprogrammet for Bokmessen i Frankfurt 2019 presentert

Norges gjestelandsprogram ble torsdag presentert under tittelen "The Dream We Carry". NORLA, Norwegian Litterature Abroad organiserer det norske programmet. Gjestelandsprogrammet er et spleiselag mellom Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet. I tillegg er det betydelige bidrag fra private sponsorer og ulike organisasjoner.

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Stor satsing på litteratur

Noreg er gjesteland på Bokmessa i Frankfurt i 2019. Prosjektet har fått tilsegn om 30 millionar kroner i statleg tilskot, og regjeringa følgjer opp dette med framlegg om nye 15 millionar kroner på statsbudsjettet for 2019. I samband med Bokåret 2019 gjer regjeringa framlegg om 10 millionar kroner ekstra på barne- og ungdomslitteratur, i tillegg til 30 millionar kroner av spelemidla.

Alle saker om Språk og litteratur

Dokumenter

Kontakt

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen