Språk og litteratur

Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språkpolitikken

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne.

Språkstatistikk

Kulturdepartementet fører tilsyn med gjennomføringa av reglane om målbruk i offentleg teneste.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Én av hovedsatsingene i programmet er den nordiske språkforståelsen.

Statsbudsjettet 2017:

Statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad

Regjeringen foreslår å tildele nye statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad. Stipendene er p.t. på 435 500 kroner per år.

Flere saker om Språk og litteratur

Dokumenter

Kontakt

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.