Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Uskarpt bilde av mann med stresskofferten som går på gaten

Uføretrygd

Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Finn Arnesen på scenen med mikrofon, mot blå bakgrunn

Granskingsutvalget i EØS-saken er klart

08.11.2019: Professor Finn Arnesen leder granskingsutvalget som skal gjennomgå EØS-saken.

Nærbilde av Anniken Hauglie

Foreslår 40 millioner ekstra til NAV

07.11.2019: Regjeringen vil legge 40 millioner kroner ekstra på bordet til NAV i 2020. Også Trygderetten skal styrkes.

Arbeids- og sosialministeren går over gulvet i Stortingssalen.

Statsråd Hauglies redegjørelse for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

05.11.2019: Tirsdag 5. november redegjorde arbeids- og sosialministeren for Stortinget om praktiseringen av EUs trygdeforordning.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Foreløpig tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende, blant annet med dokumentene som blir oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Nett-tv

Nærbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som intervjues.

Hauglie: Vil granske feil praktisering av EØS-regler

28.10.2019: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2019

Dette rundskrivet (A-2/18) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019.

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2019

I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Til toppen