Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Uføretrygd

Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Abstrakt, uskarpt bilde av mennesker - banner med tekst på bildet

Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

21.03.2017: KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en konferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene mandag 24. april 2017, på Radisson Blu PLaza hotell, Oslo.

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken som intervjues

Retter opp utilsiktede effekter av uførereformen

21.11.2016: Regjeringen foreslår å bruke anslagsvis 800 millioner kroner på å rette opp utilsiktede effekter av uførereformen. Forslaget innebærer at rundt 1500 uføre som før 2015 mottok uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning vil få økt sin uførepensjon. Over tid vil om lag 4 000 personer kunne få økt pensjon som følge av forslaget.

Flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn

06.10.2016: Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner ekstra til pleiepenger i statsbudsjettet for 2017. Nye regler for rett til pleiepenger skal etter planen tre i kraft i løpet av høsten 2017.

Flere saker om Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2016

08.03.2016: I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Pensjon, trygd og sosiale tjenester. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonar til Stortingetlover og regler

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.