Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Uskarpt bilde av mann med stresskofferten som går på gaten

Uføretrygd

Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Mann med ryggen mot kamera ved et møtebord, i sterkt motlys

Pressemelding

Vil begrense muligheten for trygdeeksport

16.06.2017: Hvert år utbetales det norske velferdsytelser for betydelige beløp til personer som oppholder seg i utlandet. Regjeringen varsler en rekke nye tiltak som vil begrense mulighetene til å ta med seg trygdeytelser ut av landet.

Portrettbilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Pressemelding

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2017

16.05.2017: Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 92 576 til 93 634 kroner frå 1. mai 2017. Dette er ein auke på 1 058 kroner, som svarar til 1,14 prosent.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2017

29.06.2017: I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Pensjon, trygd og sosiale tjenester. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonar til Stortingetlover og regler

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,