Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Uskarpt bilde av mann med stresskofferten som går på gaten

Uføretrygd

Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Partene i offentlig sektor med den nye avtalen om ny offentlig tjenestespensjon.

Høring om ny pensjonsløsning for offentlig ansatte

17.10.2018: Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

Regulering av grunnbeløpet og pensjonane frå 1. mai 2018

24.05.2018: Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 93 634 til 96 883 kroner frå 1. mai 2018. Dette er ein auke på 3 249 kroner, som svarar til 3,47 prosent.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2018

21.12.2017: Dette rundskrivet (A-1/17) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018.

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2018

08.02.2018: I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Pensjon, trygd og sosiale tjenester. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonar til Stortingetlover og regler

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Til toppen