Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Nærbilde av Torbjørn Røe Isaksen

Foreslår å øke aldersgrensen i staten til 72 år

03.09.2021: Regjeringen foreslår at den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år.

Nærbilde av arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen

Avklaring fra Høyesterett i saken om feilpraktisering av oppholdskrav

02.07.2021: Den ferske dommen fra Høyesterett betyr at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 1. juni 2012.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,