Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av hverdagsliv i Oslo, personer som går på fortauet i retning Stortinget

Trygd

Ved arbeidsløshet, uførhet eller yrkesskade kan man motta trygd. Det norske velferdssystemet skal sikre at de som ikke har mulighet til å arbeide skal ha en anstendig inntektssikring.

Eldre kvinne sykler

Pensjon

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon. Det finnes også en rekke andre pensjoner man kan ha krav på. Her er en oversikt over ulike pensjonsordninger.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,