Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Nærbilde av Torbjørn Røe Isaksen

Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2021

04.06.2021: Pensjonistene har i år fått en god inntektsutvikling, viser meldingen om regulering av pensjoner og pensjonisters inntektsforhold som i dag ble fremmet i statsråd. Stortinget kan dermed behandle meldingen før sommeren.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer trydgedrøftingene.

Forlenger og utvider regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet

11.05.2021: Det vil trolig være behov for smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien en god stund fremover, og regjeringen foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å forlenge flere trygdeordninger.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,