Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Uføretrygd

Ny uføretrygd tredde i kraft 1. januar 2015. Den nye uføretrygda vil blant anna gjere det lettare å kombinere trygd og arbeid.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg.

Pressemelding

Strammer inn trygdereglene for flyktninger

05.04.2017: Regjeringen følger opp flyktningeavtalen på Stortinget og foreslår å avvikle de særskilte trygdereglene for flyktninger i folketrygden. Samtidig foreslås det å øke botidskravene til 5 år for en rekke trygdeytelser.

Bilde av to eldre mennesker som ser på hverandre ved en benk i en park

Ønsker ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

29.03.2017: Regjeringen imøtekommer ønsket fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet om videre utredning og varsler at den til høsten vil ta initiativ overfor partene i arbeidslivet for å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

Abstrakt, uskarpt bilde av mennesker - banner med tekst på bildet

Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

24.04.2017: KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en konferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene mandag 24. april 2017, på Radisson Blu Plaza hotell, Oslo.

Flere saker om Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2017

15.12.2016: Her er oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2017.

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2016

08.03.2016: I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Pensjon, trygd og sosiale tjenester. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonar til Stortingetlover og regler

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,