Tema

Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av hverdagsliv i Oslo, personer som går på fortauet i retning Stortinget

Dagpenger

Artikkel

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Eldre kvinne sykler

Alderspensjon fra folketrygden

Artikkel

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjonen er å sikre den enkelte en rimelig inntekt i alderdommen.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosiale tjenester

Artikkel

Økonomisk sosialhjelp er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,