Trygd

Ved arbeidsløshet, uførhet eller yrkesskade mottar man trygd. Det norske velferdssystemet skal sikre at de som ikke har mulighet til å arbeide skal ha en anstendig inntektssikring.
 • Uføretrygd

  Uføretrygd frå folketrygda skal sikre inntekt for personar som har fått si inntektsevne varig nedsett grunna sjukdom, skade eller lyte.

 • Dagpenger

  Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

 • Inntektssikring og inkludering i arbeidslivet

  I norsk arbeidsliv legges det til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.

 • Yrkesskade

  Personer som blir rammet av en yrkesskade kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

 • Regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner

  Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2021 er kr 106 399. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.