Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk.

Tiltrådte: 04.08.2023
Født: 1978

Adresse: Teatergata 9 (R6), Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 00

CV

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 2001 - 2005, Sp.  
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2005 - 2009, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 12 for Rogaland, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017

 • Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
 • Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 22.04.2014
 • Medlem, Næringskomiteen, 22.04.2014 - 24.04.2014
 • Leder, Næringskomiteen, 24.04.2014 - 30.09.2017

2017-2025

 • Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
 • Leder, Næringskomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021
 • Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 04.08.2023
 • Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2021 - 04.08.2023 

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013

 • Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 10.11.2011
 • Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 18.06.2012
 • Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 18.06.2012
 • Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 18.06.2012

2021-2025

 • Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 04.08.2023

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 05.02.2007 - 21.09.2007
 • Politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet, 21.09.2007 - 20.06.2008
 • Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 20.06.2008 - 08.10.2008
 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 08.10.2008 - 30.09.2009
 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 28.09.2012 - 30.09.2013 

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Høyland skole 1985-1991
 • Nærbø ungdomsskole 1991-1994
 • Bryne videregående skole, allmenne fag 1994-1997
 • Økonomi (10vt), Høgskolen i Stavanger 1998-1999
 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen 1999-2006

Yrke

 • Advokatfullmektig, Projure Advokatfirma 2006-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 2003-2006
 • Medlem Time Kommunestyre 2011-2015, 2015-2019
 • Time kommunestyre, 2019-2023

Offentlige verv

 • Varamedlem Miljø- og byutviklingskomiteen 2003-2006

Tillitsverv i partier

 • Politisk nestleder Senterungdommens sentralstyre 2001-2003
 • Visepresident Nordiska Centerungdomens Förbund 2003-2009