Bestilling av trykte publikasjoner

I bestillingsløsningen publikasjoner.dep.no kan du bestille publikasjoner utgitt av Storting, regjering og departementene.

Offentlige publikasjoner er bl.a. følgende:

  • Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner, Innstillinger fra Stortinget
  • Norges offentlige utredninger
  • Brosjyrer
  • Blanketter