Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med departementene? Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon.

Henvendelser fra privatpersoner til departementene sendes til det enkelte departement. Se kontakt departementene nedenfor.

Telefon

Departementenes felles sentralbord: 22 24 90 90
Forsvarsdepartementet: 23 09 80 00

Regjeringen.no

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som drifter regjeringen.no. Du kan kontakte DSS dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om innhold eller funksjonalitet på regjeringen.no på redaksjonen@dss.dep.no 

Kontakt departementene

Henvendelser til det enkelte departements går via departementenes sider.

Søk etter ansatte

www.depkatalog.no finner du kontaktinformasjon til alle ansatte.