Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med departementene? Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon.

Henvendelser fra privatpersoner til departementene sendes til det enkelte departement. Se kontakt departementene nedenfor.

Telefon

Departementenes felles sentralbord: 22 24 90 90
Forsvarsdepartementet: 23 09 80 00

Regjeringen.no

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som drifter regjeringen.no. Du kan kontakte DSS dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om innhold eller funksjonalitet på regjeringen.no på redaksjonen@dss.dep.no 

Kontakt departementene

Henvendelser til det enkelte departement går via departementenes sider.

Hva er gyldig legitimasjon for besøkende til departementene?

Kontroll av besøkendes identitet gjøres gjennom fremvisning av gyldig legitimasjon. Følgende legitimasjon godkjennes:

  • Norsk pass
  • Norsk nasjonalt ID-kort
  • Forsvarets identitetskort (FD-ID)
  • Utenlandske pass
  • Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk)
  • Europeiske identitetskort (Identity Card)
  • Diplomatkort utstedt av UD

Søk etter ansatte

www.depkatalog.no finner du kontaktinformasjon til alle ansatte.