Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet

Her finner du adresser, telefonumre og annen kontaktinformasjon til Justis- og beredskapsdepartementet.

Besøksadresse

Gullhaug Torg 4A, Oslo

Postadresse

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Varelevering

Justis- og beredskapsdepartementet
[Kontaktperson]
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

Telefon

Sentralbord: 22 24 90 90

E-post

Ansatte i JD: Depkatalog
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@jd.dep.no 

For pressen

Tiltak mot datavirus og spam

Justisdepartementet har tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem.

Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem – ta kontakt per telefon med departementet eller adressaten direkte.