Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet

Henvendelser under koronautbruddet

JD mottar svært mange enkelthenvendelser knyttet til spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk.

Departementet har dessverre ikke kapasitet til å håndtere alle disse henvendelsene, og de vil derfor bli oversendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling der.

Ytterligere spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk kan rettes til UDI.

Se også

Besøksadresse

Gullhaug Torg 4A, Oslo
Se kart og informasjon om adkomst 

Postadresse

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Varelevering

Justis- og beredskapsdepartementet
[Kontaktperson]
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

Telefon

Sentralbord 22 24 90 90
Telefon til departementets avdelinger

E-post

E-post til Justis- og beredskapsdepartementet
Ansatte i JD: Depkatalog
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@jd.dep.no 

For pressen

Pressekontakter i JD
E-post til Kommunikasjonsenheten

Tiltak mot datavirus og spam

Justisdepartementet har tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem.

Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem – ta kontakt per telefon med departementet eller adressaten direkte.