Jobb i JD

Jobb og utvikling

Vi ønsker å rekruttere deg som er fremtidsrettet og har engasjement og interesse for et samfunn basert på trygghet og rettsikkerhet.

Vi tilbyr

Gode kolleger og faglige utfordringer er viktig for et et godt arbeidsmiljø. Men fysiske omgivelser og sosiale aktiviteter har også mye å si for trivsel og arbeidsglede.

Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl i JD

Vi forventer

Hver enkelt må koble egne oppgaver til en større helhet, dele kunnskap og søke bistand på tvers av avdelinger.

Møt våre medarbeidere

Hvordan er det å jobbe i JD? Her har vi samlet erfaringer fra folk med ulik bakgrunn, og fra forskjellige avdelinger.