Ansatt i JD

Jobb og utvikling

Vi ønsker å rekruttere deg som er fremtidsrettet og har engasjement og interesse for et samfunn basert på trygghet og rettsikkerhet.

Ansatte i JD

Vi tilbyr

Gode kolleger og faglige utfordringer er viktig for et et godt arbeidsmiljø. Men fysiske omgivelser og sosiale aktiviteter har også mye å si for trivsel og arbeidsglede.

Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl i JD

Vi forventer

Hver enkelt må koble egne oppgaver til en større helhet, dele kunnskap og søke bistand på tvers av avdelinger.