Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Listen tydeliggjør hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Aktuelt nå

Justisministeren sammen med politistudenter.

Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen

12.05.2022: – Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. I forslag til revidert budsjett foreslår regjeringen en bevilgning på 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

tastatur med hender som skriver

Pressemelding

Kampen mot digital kriminalitet skal styrkes

05.05.2022: Utviklingen der overgripere benytter internett til å komme i kontakt med barn og unge for å begå overgrep, er svært bekymringsfull. Regjeringen vil jobbe sammen med private selskaper for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har invitert en rekke sentrale aktører til et møte 6.mai for å diskutere veien videre.