Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Aktuelt nå

Ny nasjonal kontraterrorstrategi

15.07.2021: Regjeringen har utviklet en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Den skal forebygge og motvirke terror, og gi en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene.

Gir kandidatene råd om informasjonssikkerhet

07.07.2021: Det er viktig at politikere vet hvordan de kan beskytte seg mot misbruk av informasjon. Derfor sender regjeringen i sommer ut en brosjyre med gode råd om informasjonssikkerhet til alle kandidater som stiller til valg i høst.