Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Aktuelt nå

De første av Norges nye redningshelikoptre satt i drift:

SAR Queen tar over etter Sea King

01.09.2020: De nye helikoptrene – døpt SAR Queen – vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet. Etter planen skal alle helikoptrene være i drift i løpet av 2022. Den videre innfasingen avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset.

Jon Halvorsen er ny direktør for Hovedredningssentralen

08.06.2020: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ansatt Jon Halvorsen som direktør for Hovedredningssentralen.