Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Illustrasjonsfoto med politi på kommunikasjonssentral, krisehåndtering og bevæpnet politi

Oppfølging etter 22. juli: De viktigste tiltakene

Regjeringen har siden den tiltrådte 16. oktober 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre landets beredskap og krisehåndteringsevne. Se oversikt over de viktigste tiltakene.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter

Nye redningshelikoptre

Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

IKT-sikkerhetsutvalgets innstilling:

Utvalg foreslår flere tiltak for en sterkere nasjonal IKT-sikkerhet

03.12.2018: Utvalget foreslår en ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning, og etablering av et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter.

Statsbudsjettet 2019

Solid satsing på objektsikring

08.10.2018: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

Dokumenter

IKT-sikkerhetsutvalgets innstilling:

IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhetsutvalget ønsker blant annet etablering av et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. Det bør også innføres krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser, mener utvalget.

Nasjonal helseberedskapsplan

Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Samfunnssikkerhet og beredskap.

Til toppen