Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Jon Halvorsen er ny direktør for Hovedredningssentralen

08.06.2020: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ansatt Jon Halvorsen som direktør for Hovedredningssentralen.

Beredskapshjemmel ved økt asyltilstrømming

28.05.2020: Regjeringen foreslår en egen beredskapshjemmel for å begrense store asylankomster. Forslaget innebærer at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, ikke skal få flyktningstatus i Norge.

Dokumenter

Koronasituasjonen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole.

Nasjonale strategier

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer høyt. Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

Til toppen