Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av norske interesser internasjonalt

- Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i september lanserte starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid.

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler. Et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar er helt sentralt for å ivareta Norges sikkerhet.

Aktuelt nå

Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen

09.10.2018: Utredningen om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) ble lagt frem for Stortinget 8. oktober 2018. Utredningen er del av Utenriksdepartementets budsjettproposisjon for 2018 – 2019 og er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i departementet.

Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

10.09.2018: Regjeringen lanserte 10. september 2018 en strategi for Norges innsats i Sahel-regionen for perioden 2018-20. Strategien trekker opp hovedlinjene for en samlet norsk politikk i Sahel, som har store utfordringer knyttet til sikkerhet, humanitære behov og utvikling. Strategien foreligger også i fransk og engelsk utgave.

Evaluering av norsk del-takelse i Libya i 2011

13.09.2018: 13. september 2018 ble Libya-utvalgets evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011 offentliggjort. Utvalgets leder, Jan Petersen overrakte rapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det var som Stortinget ba regjeringen om å ta initiativ til evalueringen.

Alle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen