Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål?

Ivaretakelse og videreutvikling av den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Nato i en ny tid

Krisen i Ukraina har bekreftet Natos betydning som verdifellesskap og sikkerhetspolitisk ankerfeste, skrev utenriksminister Børge Brende i en kronikk foran Natos utenriksministermøte i Brussel.

Aktuelt nå

Historisk viktig avtale om Irans atomprogram

- Jeg ønsker avtalen om Irans atomprogram velkommen. Denne historiske avtalen vil tjene både verdenssamfunnet, Midtøsten og Iran. Den vil også åpne for tettere politisk og økonomisk kontakt med Iran, sier Brende.

Stortingsmeldingen om global sikkerhet

- Truslene mot vår sikkerhet blir stadig mer sammensatte og uoversiktlige. Derfor legger regjeringen i dag frem den første stortingsmeldingen om de globale sikkerhetsutfordringene som vi i økende grad står overfor, sa utenriksminister Brende da han lanserte meldingen.

Manglende enighet på NPT-konferansen

- Det er skuffende at man ikke kom til enighet om et sluttdokument fra Ikke-spredningsavtalens (NPT) tilsynskonferanse, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere aktuelle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.