Sikkerhetspolitikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Frihet og ansvar i Europa

Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning - om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag: - Få steder i verden har nå så stor frihet - på alle vis - som Europa. Dette tar vi ofte for gitt i dag, men denne utviklingen har ikke skjedd av seg selv.

Norge bidrar til stabilisering i Natos nærområder

- Stabilitet i Europas nærområder er viktig for vår sikkerhet. Derfor vil vi bidra med ti millioner kroner over tre år til Natos arbeid med å fremme stabilitet i sårbare stater sør og øst for alliansen, sier utenriksminister Børge Brende.

Viktige lærdommer fra innsatsen i Afghanistan

– Afghanistanutvalget har gjort et omfattende arbeid i rapporten om Norges innsats fra 2001- 2014. Det er viktig å bringe med oss lærdommene fra Norges engasjement, understreket utenriks- og forsvarsministeren da de mottok utvalgets rapport.

Flere saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.