Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål?

Ivaretakelse og videreutvikling av den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Styrker arbeidet mot globale trusler

Våren 2015 vil regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om hvordan Norge bør møte fremtidens globale sikkerhetsutfordringer.

Nato i en ny tid

Krisen i Ukraina har bekreftet Natos betydning som verdifellesskap og sikkerhetspolitisk ankerfeste, skrev utenriksminister Børge Brende i en kronikk foran Natos utenriksministermøte i Brussel.

Aktuelt nå

Samarbeidet i Nato

Norge har vært medlem av Nato siden alliansen ble etablert i 1949. Nato skal garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og institusjoner.

Slå ring om felles verdier

Vår sikkerhet trygges gjennom vårt verdifellesskap med Europa og USA. Derfor opprettholder vi et robust nasjonalt forsvar i allianse med Nato, sa utenriksminister Børge Brende i sin redegjørelse for Stortinget.

Konferanse om globale sikkerhetstrusler

Det globale sikkerhetspolitiske landskapet domineres av komplekse trusler i form av internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet og økonomisk krigføring. Hvordan påvirker dette norske interesser?

Flere aktuelle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.