Sikkerhetspolitikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Frihet og ansvar i Europa

Utenriksminister Børge Brende holdt årets Arena-forelesning - om de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor i dag: - Få steder i verden har nå så stor frihet - på alle vis - som Europa. Dette tar vi ofte for gitt i dag, men denne utviklingen har ikke skjedd av seg selv.

Norge bidrar til stabilisering i Natos nærområder

- Stabilitet i Europas nærområder er viktig for vår sikkerhet. Derfor vil vi bidra med ti millioner kroner over tre år til Natos arbeid med å fremme stabilitet i sårbare stater sør og øst for alliansen, sier utenriksminister Børge Brende.

Viktige lærdommer fra innsatsen i Afghanistan

– Afghanistanutvalget har gjort et omfattende arbeid i rapporten om Norges innsats fra 2001- 2014. Det er viktig å bringe med oss lærdommene fra Norges engasjement, understreket utenriks- og forsvarsministeren da de mottok utvalgets rapport.

Flere saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.