Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalgprosjektets logo

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Innlegg i nordnorsk debatt: Norge er Nato i nord

23.03.2018: USA er misfornøyd med Norges innsats i nord, kan Nordlys fortelle i en kommentar. Det var ikke tilbakemeldingen jeg fikk fra Pentagon i møte med USAs forsvarsminister James Mattis. Tvert imot uttrykte Mattis stor tilfredshet med vår innsats for Nato i nord og forståelse for vår holdning om at overvåking av våre havområder i nord best gjøres av fly og fregatter med norsk flagg, skriver forsvarsministeren.

Ønsker tett forsvars-samarbeid med USA

21.03.2018: – Tette bånd til USA er helt avgjørende for sikkerheten i nord og signalene om økt amerikansk engasjement i Europa er positivt sett med norske øyne, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding. Sikkerhetssituasjonen i nord og videre samarbeid sto sentralt da han møtte sin kollega fra USA, James Mattis, i Washington.

Utenrikspolitisk redegjørelse 27. februar

27.02.2018: - Nato er bærebjelken i vår sikkerhetspolitikk og verdens sterkeste forsvarsallianse. Men styrken hviler ikke bare på militær evne. Den hviler også på felles verdier. Det er dette verdifellesskapet som gjør at vi i ytterste konsekvens er villige til å risikere våre soldaters liv for å forsvare hverandre, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet i sin redegjørelse for Stortinget 27. februar.

Alle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.