Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Utenrikspolitisk redegjørelse 1. mars 2016

- Vi står overfor en mer utfordrende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon enn på lenge, sa utenriksminister Børge Brende i starten av sin årlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Gjennomføringen av avtalen om Irans atomprogram

- Avtalen om Irans atomprogram er historisk og det er helt avgjørende at avtalen gjennomføres på en troverdig måte, sier utenriksminister Børge Brende.

Statsbudsjettet 2016:

Millionsatsing for økt sikkerhet

Regjeringen øremerker 100 millioner kroner til to nye bistandsprogrammer rettet mot globale sikkerhetstrusler.

Flere saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.