Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalgprosjektets logo

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Utvidet trening for USAs marinekorps i Norge

12.06.2018: Regjeringen stiller seg positiv til at amerikanske, rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at aktiviteten kan utvides. Rotasjonsordningen ble innført i 2017 og videreført i 2018. Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

Økt sikkerhet gjennom EU

09.05.2018: I EU vokser et mer ambisiøst forsvars- og sikkerhetssamarbeid frem. Norge må sikres et så tett samarbeid som mulig. Fred og stabilitet i Europa er avgjørende for vår sikkerhet og velferd. I mer enn 60 år har EU vært en drivkraft for fredelig samkvem mellom europeiske stater, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Utenrikspolitisk redegjørelse 27. februar

27.02.2018: - Nato er bærebjelken i vår sikkerhetspolitikk og verdens sterkeste forsvarsallianse. Men styrken hviler ikke bare på militær evne. Den hviler også på felles verdier. Det er dette verdifellesskapet som gjør at vi i ytterste konsekvens er villige til å risikere våre soldaters liv for å forsvare hverandre, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet i sin redegjørelse for Stortinget 27. februar.

Alle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.