Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av norske interesser internasjonalt

- Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i september lanserte starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid.

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler. Et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar er helt sentralt for å ivareta Norges sikkerhet.

Aktuelt nå

Sikkerhetspolitikk og stormaktsinteresser i Arktis

01.02.2019: - Nordområdene forblir regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Slik har det vært siden Bondevik II-regjeringens nordområde-melding i 2005 og formuleringen i den nye regjeringsplattformen er den samme som i Jeløy-erklæringen. De siste årene har regjeringen gitt betydelige midler til nordområde-satsingen, sa statssekretær Audun Halvorsen da han innledet på en konferanse i regi av Nupi.

Underteikna tryggingsavtale mellom Noreg og Hellas

24.01.2019: Forsvarsdepartementet har i samarbeid med Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) tinga fram ei tryggingsavtale mellom Noreg og Hellas. Avtalen gjer mogleg utveksling av nasjonal gradert informasjon og gjer reglar for forsvarleg handsaming av slik informasjon som blir motteke frå den andre parten.

Evaluering av norsk del-takelse i Libya i 2011

13.09.2018: 13. september 2018 ble Libya-utvalgets evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011 offentliggjort. Utvalgets leder, Jan Petersen overrakte rapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det var som Stortinget ba regjeringen om å ta initiativ til evalueringen.

Alle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen