Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Innlegg i Dagsavisen 15.05.17

Feil konklusjon om kjernevåpen

15.05.17: Vi er dessverre fortsatt langt unna målet om en verden uten kjernevåpen. Dette målet er det bred enighet om. Spørsmålet er hvordan man kommer seg dit. Regjeringens politikk, som er forankret i Stortinget, legger til grunn at nedrustningsarbeidet avhenger av konstruktivt samarbeid mellom atommaktene.

Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

21.04.17: Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020.

Utenrikspolitisk redegjørelse 2017

07.03.17: Utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 7. mars - den siste i denne stortingsperioden.

Flere saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.