Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalgprosjektets logo

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Møte i kontaktgruppen for Afghanistan i Oslo

12.12.17: Norge var vertskap for møtet i den internasjonale kontaktgruppen (ICG) for Afghanistan 12. desember. - Norges deltakelse i den internasjonale innsatsen i Afghanistan er langsiktig og omfattende. Møtet i Oslo er en viktig anledning for fortsatt dialog med Afghanistan og sentrale aktører om en bedre og mer tilpasset internasjonal innsats, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Økt satsing på sårbare stater og regioner

12.10.17: I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen øke innsatsen til stabilisering i sårbare områder med 280 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen nær tredoble støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer, som terrorisme, ekstremisme og organisert kriminalitet. Som varslet i Veivalgsmeldingen vil regjeringen øke innsatsen i ustabile områder og regioner i Europas nabolag.

Norge blir med i nytt senter mot hybride trusler

14. 07.17: Norge har undertegnet en avtale om å delta i det nyetablerte finskledede senteret mot hybride trusler, «European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats». Senteret har som mål å øke forståelsen av de hybride truslene, hvordan sårbarheter i samfunnet kan utnyttes gjennom hybride virkemidler og hvordan vår motstandsdyktighet kan bedres.

Alle saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.