Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Veivalgprosjektets logo

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning og hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette skal prosjektet «Veivalg» se nærmere på i året som kommer. Bli med på debatten! #Veivalg

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Nye tiltak mot globale sikkerhetsutfordringer

Utenriksdepartementet setter av 200 millioner kroner årlig til kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

Aktuelt nå

Norge blir med i nytt senter mot hybride trusler

14. 07.17: Norge har undertegnet en avtale om å delta i det nyetablerte finskledede senteret mot hybride trusler, «European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats». Senteret har som mål å øke forståelsen av de hybride truslene, hvordan sårbarheter i samfunnet kan utnyttes gjennom hybride virkemidler og hvordan vår motstandsdyktighet kan bedres.

Innlegg i Dagsavisen 15.05.17

Feil konklusjon om kjernevåpen

15.05.17: Vi er dessverre fortsatt langt unna målet om en verden uten kjernevåpen. Dette målet er det bred enighet om. Spørsmålet er hvordan man kommer seg dit. Regjeringens politikk, som er forankret i Stortinget, legger til grunn at nedrustningsarbeidet avhenger av konstruktivt samarbeid mellom atommaktene.

Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa

21.04.17: Regjeringen vil søke om norsk formannskap i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i 2020. En viktige målsetting for et norsk OSSE-formannskap er å bidra til åpenhet, skape tillit og avspenning gjennom sikkerhetspolitisk dialog.

Flere saker om Sikkerhetspolitikk

Dokumenter

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.