Meld. St. 8 (2023–2024)

Nansen-programmet for Ukraina

Meldingen redegjør for Nansen-programmet for Ukraina, det største støtteprogrammet til et land i krig i Norges historie. Støtten er på 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte for perioden 2023–2027. Nansen-programmet er basert på en politisk avtale med samtlige partier på Stortinget.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget