Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Markering av internasjonal dag mot dødsstraff

Den internasjonale dagen mot dødsstraff ble markert for 14. år på rad med arrangementer over hele verden – i år med tema bruken av dødsstraff for terrorrelaterte forbrytelser. – Norge er imot all bruk av dødsstraff, sier utenriksminister Børge Brende.

Stortingsmelding om klageordninger i FN

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding som vurderer tilslutning til individklageordningene under FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om barnets rettigheter og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Historisk resolusjon om menneskerettsforkjempere

En ny resolusjon om beskyttelse av folk som kjemper for å fremme økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er vedtatt i FNs menneskeretighetsråd. Norge var initiativtaker og ledet tøffe forhandlingsrunder.

Flere saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,