Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Svar på spørsmål om henrettelse i Saudi-Arabia

31.08.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om hva utenriksministeren mener om den planlagt henrettelsen av 29-årige Israa al-Ghomgham og hvilke steg norske myndigheter vil ta for å legge press på Saudi-Arabia for å stoppe henrettelsen.

Svar på spørsmål om minoritetsgrupper i Xinjiang

16.08.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om hva utenriksministeren gjør for å fremme menneskerettighetene til uigurer og andre minoritetsgrupper i Xinjiang. I en rapport fra Human Rights Watch fra juni 2018 fremgår det blant annet at titusener av uigurer er utenomrettslig fengslet i såkalte omskoleringssentra.

Hva betyr menneskerettig-hetene i 2018 for Norge?

13.08.2018: Hva betyr menneskerettighetene i 2018 for Norge som internasjonal aktør? spurte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sitt innlegg på et arrangement der det ble markert at det er 70 år siden FNs generalforsamling vedtok menneskerettserklæringen. Arrangementet var en del av Arendalsuka.

Alle saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo

Til toppen