Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Sikkerhet for journalister

02.11.17: Statssekretær Tone Skogens åpningstale ved en konferanse om sikkerhet for journalister som rapporterer om konflikter og sensitive spørsmål. Konferansen ble holdt på Institutt for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus 2. november 2017.

Åpningstale på seminar om  menneskerettsforsvarere

30.10.17: Statssekretær Audun Halvorsens åpningstale ved Amnesty International Norge og Regnskogfondets seminar "Environmental human rights defenders under threat from business operations".

Sterk økning i innsatsen for religiøse minoriteter

12.10.17: – 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksministeren.

Flere saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,