Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Åpent møte om Norges rapport til FNs menneskerettighetsråd

29.06.2018: I januar 2019 skal norske myndigheter levere sin tredje rapport til Menneskerettighetsrådet om menneskerettighetssituasjonen i Norge. UD inviterer til et nytt åpent møte 5. september for å presentere rapportutkastet.

Svar om Nicaragua og menneskerettigheter

04.06.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarte tidlig i juni på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge ovenfor Nicaragua vil oppfordre til at all vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres. Norge ser det som positivt at den nasjonale dialogen er besluttet gjenopptatt.

Revidert nasjonalbudsjett

Økt støtte til arbeidet for tros- og livsynssfrihet

15.05.2018: - Regjeringen foreslår å øke støtte til sivilt samfunns internasjonale innsats for fremme av menneske-rettigheter med ti millioner kroner. Økningen vil gå til styrket innsats for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til menneskerettigheter med ti millioner kroner til totalt 370 millioner i 2018.

Alle saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,