Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bekymring for menneske-rettighetene i Tyrkia

21.07.17: Norge har sluttet seg til uttalelsen fra EUs delegasjon til Europarådet om menneskerettighets-situasjonen i Tyrkia. EU uttrykker i uttalelsen stor bekymring for det økende antallet pågripelser og arrestasjoner av menneskerettighetsforkjempere i landet.

Norge ber om at bahrainske Nabeel Rajab løslates

12.07.17: Den bahrainske menneskerettighetsforsvareren Nabeel Rajab ble 10. juli dømt til to års fengsel for uttalelser han skal ha gitt i presseintervjuer i 2015 og 2016.

Økt støtte til arbeidet for religiøse minoriteter

11.05.17: -Religiøse minoriteter er sårbare i krig og konflikt og overrepresentert i gruppen av ekstremt fattige. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere ti millioner kroner til dette arbeidet, sier utenriksminister Brende.

Flere saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.