Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Hva er FNs globale plattform for migrasjon?

07.12.2018: FNs migrasjonsplattform er det første globale mellomstatlige dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon. Under forberedelsene ønsket Norge at menneskerettighetene skulle gjennomsyre hele plattformen, og at sårbare migranter og kvinner og barn, skulle ha særlig oppmerksomhet.

Nasjonal konferanse om tros- og livssynsfrihet

19.10.2018: - Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet under press internasjonalt. Religiøse minoriteter diskrimineres og forfølges. Om lag 70 prosent av verdens befolkning bor i land med restriksjoner på tros- og livssynsfrihet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide som inviterte til konferanse om temaet 12. november.

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo

Til toppen