Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Seksualisert vold i krig må stanses

21.12.17: – Hver dag brukes seksualisert vold som våpen i krig. Massevoldtekt og overgrep får fryktelige følger for mennesker og samfunn. Dette er grusomheter vi aldri kan akseptere, skriver utenriksministeren i et debattinnlegg - i forbindelse med at FNs medlemsland i desember satte søkelyset på vold mot kvinner gjennom en 16-dagerskampanje,

Ny FN-resolusjon beskytter MR-forsvarere

21.11.17: En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, er enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneske-rettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Åpningstale på seminar om  menneskerettsforsvarere

30.10.17: Statssekretær Audun Halvorsens åpningstale ved Amnesty International Norge og Regnskogfondets seminar "Environmental human rights defenders under threat from business operations".

Alle saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.