Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Verdenskongress mot dødsstraff

Norge er vertsland for den sjette Verdenskongressen mot dødsstraff, som finner sted i Oslo 21.-23. juni. Kongressen åpnes av utenriksminister Børge Brende.

Ny resolusjon om menneskerettigheter og næringsliv

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. juni en resolusjon ved konsensus som vil bidra til at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd som følge av næringslivsaktivitet får tilgang til effektiv klagebehandling. Norge ledet resolusjonsforhandlingene.

Historisk resolusjon om menneskerettighetsforkjempere

En ny resolusjon om beskyttelse av folk som kjemper for å fremme økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, er vedtatt i FNs Menneskerettighetsråd. Norge var initiativtaker og ledet tøffe forhandlingsrunder.

Flere saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,