Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Bilde fra forestillingen med Pål Christian Eggen som Tevje og Ingeborg Sundrehagen Raustøl som Tzeitel.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

""

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Linda Hofstad Helleland og Aili Keskitalo

Kulturministeren vil løfte samisk kultur som en viktig del av Norges kulturarv

Regjeringen er opptatt av at samiske kulturuttrykk skal være en selvsagt del av fortellingen om Norge, og at dette er en forutsetning for et rikt og mangfoldig kulturliv for fremtiden.

Illustrasjonsbilde fra forsiden av Kulturdepartementets strategi for åpne data. Bilde med nordlys på stjernehimmel og mørke trær i forgrunnen.

Kultursektoren skal ha en kultur for åpenhet og transparens

Kulturdepartementet har nylig vedtatt en strategi for åpne data. I tillegg til å bidra til mer åpenhet og innsyn, vil åpne data kunne bidra til bedre tjenester, rikere opplevelser og økt effektivisering og verdiskaping.

Fra paneldebatt under oppstartskonferansen.

Arbeidet med ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo