Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Bilde fra forestillingen med Pål Christian Eggen som Tevje og Ingeborg Sundrehagen Raustøl som Tzeitel.

Kulturpolitikken

Kulturdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler.

""

Idrettspolitikken

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Barn og voksne på skogstur.

Frivillig arbeid i Norge

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Aktuelt nå

""

Regjeringen vil styrke barne- og ungdomskultur lokalt

02.11.2021: Nå har 15 kommuner fått fordelt 4 millioner kroner i støtte til pilotprosjekt som skal bidra til at barne- og ungdomskultur blir en del av kommunal planlegging.

Lesebrett

Arbeidet med ny boklov er i gang

20.10.2021: - Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronasituasjonen:

Forlengelse av støtteordningene for idrett og frivillighet er godkjent av ESA

23.11.2021: ESA har godkjent forlengelse ut året av de to koronastøtteordningene for idrett og frivillighet.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo