Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Bilde fra forestillingen med Pål Christian Eggen som Tevje og Ingeborg Sundrehagen Raustøl som Tzeitel.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

""

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Deler av møtebordet

Skal samarbeide for å lokke turister til Norge

Regjeringen vil ha flere kulturturister fra både inn- og utland. Et nytt samarbeidsråd skal se på hvordan kultur- og reiselivsnæringen kan jobbe sammen for å øke verdiskapingen og gi gode tilbud til turistene som vil feriere i Norge. Tirsdag 22. august møttes rådet for første gang.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen, Bodil Børset, Kulturrådet og Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge markerer nytt kontor for Kreativ Norge i Trondheim

Kulturministeren åpnet nytt kontor for kulturell og kreativ næring

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet 18. august Kulturrådets kontor for kulturell og kreativ næring i Trondheim.

Fra paneldebatt under oppstartskonferansen.

Arbeidet med ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo