Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

" "

Revidert nasjonalbudsjett:

Full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

- For fjerde år på rad sørgjer regjeringa for full kompensasjon. Eg er glad for at vi også i år har fått til denne viktige satsinga. Anlegg er det viktigaste verkemiddelet for at fleire kan drive idrett og fysisk aktivitet, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Revidert nasjonalbudsjett:

10 millionar meir til Sykkel-VM i Bergen

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 ei tilleggsløyving på 10 millionar kroner til Sykkel-VM 2017. Dette vil gi ei samla statleg løyving på 52 millionar kroner.

Nett-tv

Fra paneldebatt under oppstartskonferansen.

Kulturpolitikk for en ny tid

Kulturdepartementet inviterte til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen 3. mai. Se opptak fra konferansen her!

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo