Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Barn som holder på med sirkusaktiviteter

Spelemidlane 2024: 7,1 milliardar ut til idrett, kultur og frivilligheit

Nyheit 03.05.2024

Regjeringa har prioritert midlar til idrettsanlegg og auka deltaking i idrett, kultur og frivilligheit i årets fordeling av spelemidlar, overskotet frå Norsk Tipping. Totalt er overskotet på 7,1 milliardar, det er 505 millionar kroner meir enn i 2023.

Illustrasjon av Flu Hartberg av en kvinnelig kunstmaler som maler et portrett. Portrettet blir holdt av en mannsperson i treningstøy. Det er denne mannspersonen som portretteres.

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak:

Slik vil regjeringen få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

Pressemelding 30.04.2024

Den nye handlingsplanen «Alle inkludert!» inneholder 43 tiltak for å øke deltagelsen i kultur, idrett og friluftsliv. Regjeringen setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Skjermbilde av idrettsanlegg.no

idrettsanlegg.no - ny nettside for veiledere om bygging av idrettsanlegg

Nyhet 15.05.2023

Planlegging og bygging av nye idrettsanlegg er ofte en lang og omfattende prosess, i tillegg er det i de fleste tilfeller en betydelig investering. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker derfor, gjennom denne nye løsningen, å bidra med gode veiledere om bygging av anlegg til ulike idretter, samt andre relevante temaer for de som skal søke om tilskudd fra spillemiddelordningen.

Illustrasjonsbilde:  Vi ser to kvinnelige fiolinister bakfra med notestativ foran seg.

Kulturpolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler.

Illustrasjonsbilde: Ung kvinne som jobber frivillig. Står med et akkrediteringskort rundt halsen og har en walkie-talkie i hånden..

Frivillig arbeid i Norge

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Illustrasjonsbilde: Ung gutt stuper ut i konkurranse-svømmebasseng

Idrettspolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Andre nettsteder

Kontakt

Kultur- og likestillingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: Grubbegata 1, Postboks 8030 Dep 0030 Oslo