Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Gruppebilde av idrettsministre i Rio. Turist- og sportsminister i Irland Patrick O'Donovan, sportsminister i Storbritannia Tracey Crouch, helse- og kulturminister i Sverige Gabriel Wickström, kulturminister i Norge Linda Hofstad Helleland, utdannings-, vitenskaps- og kulturminister på Island Illugi Gunnarsson, kulturminister i Danmark Bertel Haarder og ambassadør Markku Virri fra Finland.

Nordiske idrettsministre vil ha økt internasjonal kamp mot doping

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte de nordiske idrettsministrene til møte om flere kvinnelige idrettsledere i internasjonal idrett i Rio i dag.

Ingen søkere til midlertidig avtale om kommersiell allmennkringkasting

Kulturdepartementet har innen fristens utløp ikke mottatt noen søknader om å få status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

Kulturministeren mottok rapport om finansiering av NRK

I dag la Rimmereidutvalget fram sine vurderinger av framtidige modeller for offentlig finansiering av NRK.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,