Krigsgraver

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal være fredet og holdes i stand. Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for dette.

Bergen, Møllendal krigsgravplass.

Krigsgraver

Om utenlandske krigsgraver i Norge og norske krigsgraver i Norge og i utlandet.

""

Lovregulering og dokumentasjon

Om lov, forskrift og tilskuddsordning for krigsgraver, og dokumentasjon over krigsgraver.

Bilde av port inn til Risør kirkegård med skiltet "Commonwealth Krigsgraver / Commonwealth War Graves".

Krigsgravtjenesten

Om Krigsgravtjenestens historie, oppgaver og organisering.