Seniorrådgivar Wenche Stadven Nybo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kulturdepartementet

Nettredaktør

E-post: wenche-stadven.nybo@kud.dep.no
Telefon: +47 22 24 80 36