Aktuelt

Nyheter

 • TV2 AS søker avtale om å drive kommersiell allmennkringkasting

  Pressemelding Dato: 23.09.2017

  Kulturdepartementet lyste 23. juni 2017 ut en avtale om kommersiell allmennkringkasting i fem år. Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt en søknad fra TV2 AS.

 • Bedre beskyttelse ved pakkereiser

  Nyhet Dato: 22.09.2017

  Nå vil norske forbrukere få bedre beskyttelse ved bestilling av pakkereiser de selv setter sammen. I dag ble et nytt pakkereisedirektiv innlemmet i EØS-avtalen.

 • 90 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  Nyhet Dato: 22.09.2017

  På møtet i EØS-komiteen 22. september ble 90 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er det såkalte pakkereisedirektivet og regler som skal modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett.

 • Garden som ressurs – ny veileder

  Nyhet Dato: 22.09.2017

  Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for landbruksbasert næringsutvikling gjennom forenklet veiledning og ved at landbruket integreres bedre i regional og lokal samfunnsplanlegging. Veilederen Garden som ressurs skal bidra til dette.

 • Statsministerens program veke 39

  Pressemelding Dato: 22.09.2017

 • Ny tenketank om antimikrobiell resistens

  Nyhet Dato: 22.09.2017

  Antimikrobiell resistens er en trussel mot menneskers og dyrs helse i hele verden. Resistens mot medisiner som brukes mot soppinfeksjoner er en viktig del av dette bildet. Veterinærinstituttet setter i gang en ny tenketank som skal samle kunnskap om soppresistens.

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Vi er inne med britene

  Tale/innlegg Dato: 22.09.2017

  Janne Haaland Matlary skriver i DN 19. september at vi distanserer oss fra brexit. Der tar hun feil. Tvert imot, vi er i høyeste grad en del av prosessen. Vi gjør vårt for at det skal skje på en ordnet måte, som ivaretar interessene til norske borgere og bedrifter.

 • Vårt viktigste marked i krevende tider

  Tale/innlegg Dato: 22.09.2017

  EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens innlegg under næringslivskonferansen Pulpit, 21. september 2017 i Stavanger

 • Innlegg på ministermøte om Syria

  Tale/innlegg Dato: 22.09.2017

  Utenriksminister Børge Brendes innlegg på et ministermøte om den humanitære situasjonen i Syria. Møtet var en oppfølging av Brussel-konferansen om Syria i april.

 • Nordic solutions. Parental leave - a key to prosperity

  Tale/innlegg Dato: 21.09.2017

  Utenriksminister Børge Brendes innledning på høynivåpanelet om likestilling i arbeidslivet under FNs generalforsamling i New York.

 • Innlegg på høynivåmøte om fredsprosessen i Sør-Sudan

  Tale/innlegg Dato: 21.09.2017

  Utenriksminister Børge Brendes innlegg på et møte for aktørene som har stått sentralt i fredsprosessen i Sør-Sudan. Møtet fant sted under FNs generalforsamling.

 • Tale ved Trygve Lie-seminar i New York

  Tale/innlegg Dato: 21.09.2017

  Utenriksminister Børge Brendes innledning ved Trygve Lie-seminaret i New York 21. september.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Nett-TV: Pressetreff om nytt anbod på Kystruta Bergen-Kirkenes

  Sending 18.09.2017, 15:30

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte i dag det nye anbodet på Kystruta Bergen-Kirkenes. Du kan sjå presentasjonen på Nett-TV her.

 • Nett-tv Statsminister Erna Solberg kommenterer stortingsvalet

  Sending 12.09.2017, 12:00

  Tysdag 12. september kl. 12.00 kommenterer statsminister Erna Solberg resultatet av stortingsvalet.

 • Nett-tv Invitasjon til innspillsseminar om kulturforskning

  Sending 06.09.2017, 10:00

  Hvordan kan kulturforskning bidra i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning? Hva er kulturforskningens muligheter for internasjonalt samarbeid?

 • Nett-tv Toppmøte om ekstremisme og polarisering

  Sending 01.09.2017, 13:00

  Korleis kan barnehage, skole, høgare utdanning og forsking hjelpe til å førebygge ekstremisme og polarisering? Det er tema når kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til utdanningspolitisk toppmøte 1. september.

 • Nett-tv Pressekonferanse: Et tryggere Norge

  Sending 01.09.2017, 12:00

  Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse om regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap 1. september kl. 12.00.

 • Nett-tv Nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud

  Sending 18.08.2017, 12:00

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterer til pressekonferanse.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.