Aktuelt

Nyheter

 • Fremgang i Bonn

  Nyhet Dato: 18.11.2017

  Landene bak Parisavtalen oppnådde viktig fremgang i klimaforhandlingene i Bonn som ble avsluttet i helgen. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble i sluttfasen bedt om å løse opp i en fastlåst situasjon i forhandlinger om regnskog.

 • Hvordan vil brexit påvirke norsk nærings- og arbeidsliv?

  Nyhet Dato: 17.11.2017

  Denne uken samlet et bredt utvalg av nærings- og arbeidsorganisasjoner seg hos Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere oppfølging av Storbritannias uttreden av EU og EØS.

 • Forsvarsministeren beklager hendelse på NATO-øvelse

  Pressemelding Dato: 17.11.2017

 • Bompengeavtale med Vegfinans AS

  Pressemelding Dato: 17.11.2017

  I ettermiddag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny bompengeavtale med det regionale bompengeselskapet Vegfinans AS. Dette selskapet er det tredje av totalt fem som vil erstatte det store antallet lokale bompengeselskap.

 • Norge trapper opp forskningsinnsatsen mot antibiotikaresistens

  Nyhet Dato: 17.11.2017

  Norges forskningsråd har i dag offentliggjort en tildeling på 13 millioner kroner til tre norske forskningsprosjektet på antibiotikaresistens. Samtidig ble nye prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og utvikling - Horisont 2020 presentert.

 • Presseinvitasjon: Opnar Stifinnerenheten ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling

  Pressemelding Dato: 17.11.2017

  Mandag opnar justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) den nye Stifinnerenheten ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Rusmestringsenheten ved avdeling Eidsberg er ein boenhet med plass til 12 innsatte. Målgruppen er unge innsatte som var rusavhengige da dei blei satt i fengsel.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Erfaringskonferanse 2017

  Sending 21.11.2017, 09:45

  Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

 • Nett-tv Konferanse om helhetlige studieprogrammer

  Sending 21.11.2017, 10:30

  Følg konferanse om helhetlige studieprogrammer på nett-tv!

 • Nett-tv Hele næringen på seminar om HMS på sokkelen

  Sending 14.11.2017, 09:00

  14. november arrangerte Arbeids- og sosialdepartementet seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 • Nett-tv Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

  Sending 14.11.2017, 09:00

  Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

 • Nett-tv Pressekonferanse om situasjonen rundt SSB

  Sending 10.11.2017, 14:30

  Finansminister Siv Jensen vil kommentere situasjonen rundt SSB kl 14:30 i dag i Finansdepartementet.

 • Nett-tv —Nye kampfly gjør hele Forsvaret bedre

  Sending 10.11.2017, 13:15

  Kampflyet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk suverenitet, og er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Regjeringen markerte anskaffelsen med en seremoni på Ørland i Trøndelag 10. november, hvor Kongen og statsministeren deltok. – Dette er en viktig milepæl for norsk forsvarsevne og gjør Norge tryggere, sier statsminister Erna Solberg.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.