Aktuelt

Nyheter

 • Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Rogaland

  Nyhet Dato: 27.11.2020

  Mattilsynet varslet i dag Landbruks- og matdepartementet om at det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en død villfugl (kortnebbgås) i Rogaland. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge. Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger situasjonen, og holder departementet løpende orientert.

 • Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden

  Pressemelding Dato: 27.11.2020

  De fire hovedsammenslutningene og staten ble 26. november 2020 enige om at bestemmelsen om kjernetid fortsatt skal oppheves midlertidig frem til og med 31. august 2021.

 • Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder

  Pressemelding Dato: 27.11.2020

  – Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Utenriksministeren deltar på Natos utenriksministermøte

  Pressemelding Dato: 27.11.2020

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på Natos utenriksministermøte 1. og 2. desember. Møtet avholdes digitalt.

 • Økt støtte til pandemibekjempelse

  Pressemelding Dato: 27.11.2020

  Regjeringen ønsker å øke Norges innsats for å stanse pandemien og foreslår ytterligere to milliarder kroner til det internasjonale arbeidet med å sikre rettferdig fordeling av vaksiner, medisiner, testutstyr og helsetjenester.

 • Nå kan du bruke el-sykkelen helt inn til Glitterheim

  Nyhet Dato: 27.11.2020

  Verneforskriften for Jotunheimen nasjonalpark er blitt endret slik at det ikke lenger er forbudt å bruke el-sykkel på veien inn til Glitterheim.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.