Aktuelt

Nyheter

 • Britene får ikke nok norsk fisk til fish & chips

  Pressemelding Dato: 03.03.2024

  Denne uken kåret Storbritannia landets beste fish & chips. Norsk torsk sto på menyen og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth delte ut hovedprisen da britene feiret nasjonalretten under National Fish & Chip Awards 2024.

 • Regjeringa flyttar minst 15 årsverk til Førde

  Pressemelding Dato: 02.03.2024

  Regjeringa har bestemt at minst 15 årsverk, inkludert evalueringsverksemda av norsk bistand, blir flytta frå Oslo til Førde. – Ein god dag både for Førde og Noreg sitt bistandsarbeid, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

 • Statsministerens program veke 10

  Pressemelding Dato: 01.03.2024

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Ber om styrket innsats mot miljøkonsekvensene av væpnet konflikt

  Nyhet Dato: 01.03.2024

  Væpnet konflikt fører til store menneskelige lidelser, men også til alvorlige miljøødeleggelser som forverrer lidelsene. Forurensing av vann, luft eller ødeleggelse av matproduksjon og by- og boligområder er blant konsekvensene. Norge stilte seg bak et vedtak i FNs miljøforsamling i dag som oppfordrer alle land til å følge internasjonal rett om beskyttelse av miljøet i områder med væpnet konflikt og bidra til å gjenopprette miljøet etter konflikt.

 • Send dine innspel til nasjonal strategi om livskvalitet

  Nyheit Dato: 01.03.2024

  Regjeringa skal i løpet av 2024 legge fram ein Nasjonal strategi for livskvalitet, og ønsker dine innspel til arbeidet.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 10

  Pressemelding Dato: 01.03.2024

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

Flere nyheter

Nett-tv

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.