Forsiden

Aktuelt

Nyheter

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2023.

 • Nett-tv Fremleggelse av statsbudsjettet for 2024

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem fredag 6. oktober kl. 09:00. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums pressekonferanse starter kl. 12:00 i R5.

 • Mehl og Kripos-sjefen i møte om svensk gjengvold

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag morgen Kripos-sjef Kristin Kvigne om den alvorlige utviklingen i Sverige og kriminelle nettverk med forgreininger til Norge. – Det er ikke tegn til en tilsvarende voldelig utvikling her, men vi må ha sterk innsats for å bryte opp nettverkene, sier Mehl etter møtet.

 • Nytt lovforslag skal gi bedre og raskere straffereaksjoner for ungdom

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  I dag har regjeringen lagt frem en lovproposisjon som foreslår strengere og raskere reaksjoner for ungdommer som har begått kriminalitet. Det foreslås blant annet mulighet til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel og bruk av elektronisk kontroll («fotlenke»). I tillegg foreslås det å åpne for at varetekt skal kunne gjennomføres med fotlenke.

 • Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  – Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som ikkje kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekninga er stengt for trafikk. Regjeringa ønskjer å frakte meir gods på jernbanen, og då er det viktig å sikre den økonomiske berekrafta for togoperatørane fram til Dovrebanen opnar igjen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Regjeringen vil gjøre transportforetakene medansvarlige for trygg sikring av last

  Pressemelding Dato: 29.09.2023

  – I gjeldende vegtrafikklov har sjåføren alene ansvaret for å sikre at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, men nå vil vi gjøre transportforetakene medansvarlige. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Nye forslag til skogtiltak

  Sending 29.09.2023, 12.00

  Regjeringa skal etablere ein meny av ulike tiltak som bidreg til å halde oppe eit mangfald av økosystem i god økologisk tilstand. Økosystemet skog er først ut, og nye innspel til tiltak vil presenterast fredag 29. september.

 • Nett-tv Fremleggelse av statsbudsjettet for 2024

  Sending 06.10.2023, 12.00

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem fredag 6. oktober kl. 09:00. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums pressekonferanse starter kl. 12:00 i R5.

 • Nett-tv Mottar FN-rapport om rusførebygging

  Sending 28.09.2023, 14.00

  Ein representant frå FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i Wien overleverer ein rapport om norske førebyggingsinitiativer på rusområdet.

 • Nett-tv Fiskeri- og havministeren tek imot NOU frå Havbruksutvalet

  Sending 28.09.2023, 09.30

  Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utgreiing (NOU) frå Havbruksutvalet. Linda Nøstbakken leiar utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringa.

 • Nett-tv Lanserer regjeringens nye grønne industriløfter

  Sending 28.09.2023, 08.30

  Torsdag 28. september lanserer statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad regjeringens oppdaterte veikart for grønt industriløft. Regjeringen vil legge frem nye tiltak for å øke tempoet ytterligere i den grønne omstillingen i næringslivet.

 • Nett-tv Norsk freds- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden

  Sending 27.09.2023, 11.00

  Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.