Aktuelt

Nyheter

 • No indication of causal relationship between COVID-19 vaccination and death

  Nyhet Dato: 21.01.2021

  The elderly in nursing homes and residential care homes are prioritised for COVID-19 vaccine in Norway. The majority of those vaccinated are elderly people, often with severe underlying diseases.

 • Nye forsterkede klimamål i EU og i Norge

  Nyhet Dato: 21.01.2021

  Norge og EU har forsterket sine klimamål for 2030. Til sommeren legger Europakommisjonen frem sin «Fit for 55»-pakke som skal ta Europa nærmere klimamålet.

 • Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar

  Pressemelding Dato: 21.01.2021

  - Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Verdipapirlovutvalgets syvende utredning

  Nyhet Dato: 21.01.2021

  Verdipapirlovutvalget overleverte 20. januar 2021 sin syvende delrapport til Finansdepartementet. Med denne utredningen sluttfører utvalget arbeidet med å revidere verdipapirhandelloven.

 • Nordisk-baltisk samarbeid mot grenseoverskridende hvitvasking og terrorfinansiering

  Nyhet Dato: 21.01.2021

  De nordiske og baltiske statene har sammen engasjert IMF til å gjennomføre en risikoanalyse av hvitvasking og terrorfinansiering i regionen. IMF vil starte arbeidet umiddelbart og forventer å være ferdig sommeren 2022. Under følger felles pressemelding om saken.

 • Det skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre

  Nyhet Dato: 21.01.2021

  – 4. januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.