Aktuelt

Nyheter

 • Statsministerens program veke 16

  Pressemelding Dato: 17.04.2021

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Forenklet utgave av koronasertifikat i mai

  Nyhet Dato: 16.04.2021

  Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til. Den forenklede utgaven av koronasertifikatet kommer på plass i mai. Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni.

 • Legger til rette for massetesting av covid-19

  Nyhet Dato: 16.04.2021

  Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.

 • Regelendring for ferdsel med båt med elmotor

  Nyhet Dato: 16.04.2021

  Kommunene får med denne endringen av motorferdselloven myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. I kommunenes vurdering skal det det legges vekt på hensynet til viltarter og fugler, og spesielt hekkeområder.

 • Norge gir innspill til EU-høring om seksuelle overgrep mot barn

  Nyhet Dato: 16.04.2021

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

 • Åpen EU-høring om forslag til reviderte retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

  Nyhet Dato: 16.04.2021

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon (RDI). Nå kan interesserte aktører komme med innspill direkte til kommisjonen.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Pressekonferanse kl. 12.00 om stimuleringsordningen for kultursektoren

  Sending 16.04.2021, 12.00

  Fredag 16. april kl. 12.00 vil kultur- og likestillingsminister Abid Raja informere om ordningene for kultursektoren, samt om ordningen for idrett og frivillighet. Pressekonferansen kan følges digitalt.

 • Nett-tv Pressemøte om undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

  Sending 16.04.2021, 12.00

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil 16. april kl. 12 presentere hovedtrekkene i avtalen.

 • Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse torsdag 15. april

  Sending 15.04.2021, 16.00

  Invitasjon til pressekonferanse torsdag 15. april kl. 16 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Direktør Camilla Stoltenberg og smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet vil også vere til stades. Tema er vaksine.

 • Nett-tv Koronakommisjonen overleverer rapport til statsministeren

  Sending 14.04.2021, 13.30

  Koronakommisjonens leiar Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens rapport til statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse på Statsministerens kontor onsdag 14. april kl. 13.30.

 • Nett-tv Pressekonferanse om koronasituasjonen

  Sending 13.04.2021, 16.00

  Tysdag 13. april kl. 16 inviterer statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til pressekonferanse om koronasituasjonen på Statsministerens kontor.

 • Nett-tv Framleggelse av Forsvarets årsrapport for 2020

  Sending 13.04.2021, 12.00

  Forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen, vil tirsdag 13. april 2021 kl. 10.00 legge fram Forsvarets årsrapport for 2020 i foajeen i Glacis gate 1. Forsvarssjefen vil etter presentasjonen digitalt overrekke årsrapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.