Aktuelt

Nyheter

 • Uttalelse om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia

  Nyhet Dato: 21.07.2017

  Norge slutter seg til uttalelsen fra EUs delegasjon til Europarådet om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

 • Forskningsmidler til digitalisering av justissektoren

  Nyhet Dato: 21.07.2017

  Justis- og beredskapsdepartementet har, som ledd i regjeringens satsning på digitalisering, nylig lyst ut et forsknings- og utviklingsoppdrag (FOU) til en verdi av én million kroner.

 • Jordskjelv rammet Hellas og Tyrkia

  Nyhet Dato: 21.07.2017

  Natt til fredag 21. juli rammet et jordskjelv i Egeerhavet flere steder i Hellas og Tyrkia. Ferieøya Kos i Hellas og den tyrkiske byen Bodrum er blant stedene som er hardest rammet. Utenrikstjenesten følger situasjonen og er i kontakt med lokale myndigheter.

 • Kulturministeren går Olavsleden fra Oslo til Trondheim

  Pressemelding Dato: 21.07.2017

  Sammen med sentrale personer fra næringslivet, frivilligheten og tros- og livssynsfeltet, legger kulturministeren ut på pilegrimsvandring langs Olavsleden. Underveis inviterer hun innbyggerne langs ruten til å delta på arrangementer.

 • Brende reagerer på justisreformer i Polen

  Nyhet Dato: 20.07.2017

  Det polske underhuset godkjente i ettermiddag et lovforslag om Høyesterett som har vakt sterke reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget gir en betydelig politisk innflytelse over oppnevningen av dommere, og vil svekke den polske rettsstaten.

 • Uttalelse fra troikaen og EU om Sør-Sudan

  Nyhet Dato: 20.07.2017

  USA, Storbritannia og Norge (troikaen) har sammen med EU kommet med felles uttalelse om Sør-Sudan.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2017

  Sending 22.07.2017, 10:00

  I år er det seks år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Nett-tv Oslo Pride

  Sending 01.07.2017, 00:00

  - Denne uken markeres Oslo Pride i hovedstaden. Det er viktig å feire mangfoldet og å kjempe mot diskriminering og hets. Det er mange som ikke tør å være åpne om legningen sin og som heller ikke tør å gå i paraden på lørdag. Derfor ønsket jeg å være med på Gå for meg-kampanjen. Nettopp derfor håper jeg mange vil gå i paraden på lørdag, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv Høie og Mæland møter helsenæringen

  Sending 29.06.2017, 12:00

  Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten og næringslivet samarbeide bedre om offentlig innkjøp? Det er tema når helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterer gründere, leverandører, innkjøpere i sykehus og i kommunene til et dialogmøte.

 • Nett-tv Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  Sending 27.06.2017, 09:30

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

 • Nett-tv Overrekkelse av rapporten fra Sentralbanklovutvalget

  Sending 23.06.2017, 12:00

  Fredag 23. juni mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra Sentralbanklovutvalget. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

 • Nett-tv Statsråd Solveig Horne mottek NOU frå barnevaldsutvalet

  Sending 22.06.2017, 10:00

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) tek torsdag 22. juni i mot ei offentleg utgreiing frå utvalet som har gjennomgått alvorlege saker der barn og ungdom har vorte utsette for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.