Aktuelt

Nyheter

 • Matmanifest: Samarbeider for å synleggjere lokalmat

  Nyheit Dato: 27.07.2017

  Fleire fylke og landsdelar etablerer eigne matmanifest som skal synleggjere lokal mat og drikke. Næringsaktørar, forvalting og politikarar på tvers av kommunar, fagområde og interessefelt samarbeider på den måten for å profilere regionen sin mat- og drikkekultur.

 • Nytt verktøy mot ulovlig fiske

  Pressemelding Dato: 27.07.2017

  FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat. Retningslinjene er et nytt verktøy i den globale kampen mot ulovlig fiske. Målet er å hindre at ulovlig fanget fisk blir omsatt på det internasjonale markedet.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag

  Nyhet Dato: 26.07.2017

  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har pekt ut 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Kvelia-Kvesjøen i Lierne kommune er en av disse, og er enn skogs- og fjellbygd med et omfattende utmarksbruk.

 • Statlig naturskadeerstatning

  Nyhet Dato: 26.07.2017

  Landbruksdirektoratet har ansvaret for saksbehandling og fastsetting av erstatning, og skal sørge for at de som rammes av naturulykker får god informasjon om sine rettigheter. Skadelidte søker selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

 • Statsråd Søviknes på synfaring i Utvik

  Pressemelding Dato: 25.07.2017

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar Utvik i Stryn kommune onsdag 26. juli.

 • Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

  Pressemelding Dato: 25.07.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet. – Jeg mener vi har kommet fram til gode løsninger. Vi legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Må stanse sultkrisen

  Tale/innlegg Dato: 27.07.2017

  Aftenposten tar i sin leder 23. juli opp et svært viktig tema, nemlig behovet for internasjonalt samarbeid for å avverge hungersnød i Sør-Sudan, Jemen, Somalia og det nordøstlige Nigeria.

 • Kjernevåpenforbud ikke forenlig med Nato-medlemskap

  Tale/innlegg Dato: 26.07.2017

  Ensidig avvikling av Natos kjernefysiske avskrekking hadde ikke økt vår sikkerhet, men ført til strategisk ustabilitet.

 • Alt var ikke bedre før innen bistand

  Tale/innlegg Dato: 24.07.2017

  Per Ø. Grimstad og Tom Vraalsen viser med sin kronikk i Aftenposten 12. juli et fortsatt engasjement for bistand. Det har skjedd mye i norsk og internasjonal bistand de siste tiårene.

 • Tale ved minnemarkering i Regjeringskvartalet

  Tale/innlegg Dato: 22.07.2017

  Johan Nygaardsvolds plass, Oslo, 22. juli 2017

 • 22. juli-senterets seksårsmarkering "Vitner og deres fortellinger"

  Tale/innlegg Dato: 21.07.2017

  Her i læringssenteret møter formidlerne elever og lærere hver dag. Elever og lærere med et behov for å forstå hva som skjedde. Med behov for å lære mer om terroren og konsekvensene av den, sa statsråd Jan Tore Sanner ved vitnesamtalen i 22. juli-senteret.

 • Uriktig at Regjeringen forsinker minnesmerke

  Tale/innlegg Dato: 21.07.2017

  Jeg deler savnet, og er glad for at vi nå får på plass nasjonale minnesteder, skriver statsråd Jan Tore Sanner i Aftenposten.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2017

  Sending 22.07.2017, 10:00

  I år er det seks år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Nett-tv Oslo Pride

  Sending 01.07.2017, 00:00

  - Denne uken markeres Oslo Pride i hovedstaden. Det er viktig å feire mangfoldet og å kjempe mot diskriminering og hets. Det er mange som ikke tør å være åpne om legningen sin og som heller ikke tør å gå i paraden på lørdag. Derfor ønsket jeg å være med på Gå for meg-kampanjen. Nettopp derfor håper jeg mange vil gå i paraden på lørdag, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv Høie og Mæland møter helsenæringen

  Sending 29.06.2017, 12:00

  Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten og næringslivet samarbeide bedre om offentlig innkjøp? Det er tema når helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterer gründere, leverandører, innkjøpere i sykehus og i kommunene til et dialogmøte.

 • Nett-tv Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  Sending 27.06.2017, 09:30

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

 • Nett-tv Overrekkelse av rapporten fra Sentralbanklovutvalget

  Sending 23.06.2017, 12:00

  Fredag 23. juni mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra Sentralbanklovutvalget. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

 • Nett-tv Statsråd Solveig Horne mottek NOU frå barnevaldsutvalet

  Sending 22.06.2017, 10:00

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) tek torsdag 22. juni i mot ei offentleg utgreiing frå utvalet som har gjennomgått alvorlege saker der barn og ungdom har vorte utsette for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.