Aktuelt

Nyheter

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Lettvint om vindkraft

  Tale/innlegg Dato: 17.02.2020

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget publisert hos NRK Ytring 16. februar 2020.

 • Bistand til Hellas

  Tale/innlegg Dato: 15.02.2020

  Statssekretær Jens Frølich Holtes svar på et innlegg om den humanitære situasjonen på den greske øya Lesvos.

 • Politireformen - Vi har fulgt opp politireformen som avtalt

  Tale/innlegg Dato: 14.02.2020

  Politireformen må ikke handle om rykter, skriver Lene Vågslid (Ap), men om tall og fakta. Selv klarer hun ikke å forankre sine egne meninger i et eneste faktum.

 • Oljepengene har gått til et bedre liv for folk flest

  Tale/innlegg Dato: 14.02.2020

  I DN 5. februar fortsetter Svein Harald Øygard, tidligere statssekretær for Ap, sin helt egen historiefremstilling av norsk økonomi og oljerikdommen.  Det er forunderlig at han beskriver utviklingen de siste syv årene uten å legge vekt på oljeprisfallet fra 2014 - det mest dramatiske tilbakeslaget i norsk økonomi siden han selv satt i Finansdepartementet tidlig på 1990-tallet.

 • Innlegg på seminar om påvirkningsoperasjoner

  Tale/innlegg Dato: 13.02.2020

  Statssekretær Audun Halvorsens innlegg på seminaret "Hacking Democracy: Influence Operations in the Digital Age" arrangert av Forsvarets forskningsinstitutt og Atlanterhavskomiteen .

 • Russisk aktivitet rykker nærmere

  Tale/innlegg Dato: 13.02.2020

  Norge følger nøye med på russisk militær utvikling i nord. Over tid ser vi en nabo som flytter grensen for sin militære aktivitet stadig nærmere vår stuedør.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport

  Sending 17.02.2020, 10:00

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 – foreløpig rapport.

 • Nett-tv Distriktsnæringsutvalget inviterer til innspillsmøte

  Sending 17.02.2020, 09:00

  Hva hemmer og hva fremmer lønnsom næringsutvikling i distriktene? Det er et av spørsmålene Distriktsnæringsutvalget ønsker svar på når utvalget inviterer til innspillsmøte.

 • Nett-tv Statsråd Asheim tek imot NOU frå universitets- og høgskulelovutvalet

  Sending 13.02.2020, 10:00

  Universitets- og høgskulelovutvalet blei oppnemnd 22. juni 2018. Dei har hatt i oppdrag å gå gjennom og vurdere regelverket for universitet, høgskular og studentvelferd. Målet er å lage eit regelverk som tydeleg beskriv ansvar, rettar og plikter, både for universiteta og høgskulane, studentar og tilsette.

 • Nett-tv Etterretningstjenesten presenterer sin åpne vurdering – Fokus 2020

  Sending 10.02.2020, 11:00

  Mandag 10. februar kl. 11.00 legger Etterretningstjenesten frem sin åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer, Fokus 2020. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innleder før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde presenterer vurderingen.

 • Nett-tv Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim får ny rapport om kompetansebehova i arbeidslivet

  Sending 10.02.2020, 10:00

  Måndag 10. februar får statsråd Asheim den siste av til saman tre innstillingar frå Kompetansebehovsutvalet. Utvalet er sett ned av Kunnskapsdepartementet. Rapporten slår fast at Noreg treng meir kvalifisert arbeidskraft og at fleire tar vidareutdanning.

 • Nett-tv State of the Nordic Region 2020

  Sending 07.02.2020, 09:00

  State of the Nordic Region utgis av Nordregio annethvert år, og er utarbeidet på vegne av Nordisk Ministerråd. Rapporten inneholder analyser av utviklingen i de nordiske regionene på områder som demografi, arbeidsliv og økonomi. Prosjektleder Julien Grunfelder holder presentasjonen, som passer for alle med interesse for samfunnsutvikling. Dato og tid: fredag 7. februar klokken 09-1030.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.

Til toppen