Aktuelt

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter

 • Regjeringen øker støtten til kvinnehelse og trygg abort

  Pressemelding Dato: 18.02.2017

  - Norge er ledende på innsatsen for global helse og blant de største giverne til likestilling og kvinnehelse. Regjeringen styrker satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner, sammenliknet med 2016. Vi kommer til å fortsette å være en pådriver for kvinnehelse internasjonalt. I en tid der denne agendaen er under press er felles innsats særlig viktig, sier statsminister Erna Solberg.

 • Slik fordeles midlene til 2500 studentboliger

  Pressemelding Dato: 17.02.2017

  Etter forliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det bestemt at det skal gis løfter om tilskudd til 2500 nye studenthybler. Det er det høyeste antallet noensinne. Nå er det klart hvor mange studentboliger de ulike studentsamskipnadene får tilskudd til å bygge.

 • Silver blir satt under offentlig administrasjon

  Pressemelding Dato: 17.02.2017

  Finansdepartementet har i dag etter tilrådning fra Finanstilsynet fattet vedtak om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon. Pengene blir værende i selskapet og fordeles rettferdig mellom kundene. - Det er ingenting som ville ha gledet oss mer enn om Silver faktisk fant en løsning for sine kunder, men dessverre har de ikke lykkes med det, sier settestatsråd Sylvi Listhaug.

 • Krav til spesialisering for leger i kommunene

  Nyhet Dato: 17.02.2017

  Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble i dag fastsatt. Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen etter 1. mars må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

 • Sudan – felles uttalelse fra troikaen

  Nyhet Dato: 17.02.2017

  I en felles uttalelse uttrykker troikaen (USA, Storbritannia og Norge) fornyet støtte til fredsprosessen i regi av Den afrikanske union (AU).

 • Solberg deltar på sikkerhetskonferansen i München

  Nyhet Dato: 17.02.2017

  Statsminister Erna Solberg deltar på den årlige sikkerhetskonferansen i München 17.-19. februar.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.