Aktuelt

Nyheter

 • Digital kompetanse i høyere utdanning

  Nyhet Dato: 24.05.2018

  Hvordan skal vi sikre at lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper har riktig digital kompetanse i fremtiden? Regjeringens digitaliseringsutvalg har i dag diskutert behovet for at de ulike utdanningsløpene fornyes og utvikles for å møte utfordringene.

 • Oppnevning av styre for Talent Norge AS

  Pressemelding Dato: 24.05.2018

  Det er i dag oppnevnt styre for Talent Norge AS for perioden 2018-2020. John G. Bernander er gjenoppnevnt som styreleder.

 • Enighet i lønnsoppgjøret i staten

  Pressemelding Dato: 24.05.2018

  – Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Avskogingen ned i Brasil i 2017

  Nyhet Dato: 24.05.2018

  Avskogingen i Brasils Amazonas falt med 12 prosent i skogåret 2017 sammenlignet med året før, ifølge bekreftede tall fra Brasils Miljøverndepartement. –Dette er gode nyheter og oppmuntrende tall både for Amazonas, klimaet og for Norges samarbeid med Brasil, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 • Nye ambassadører fra Sør-Korea, Kypros, Nepal og Nigeria

  Nyhet Dato: 24.05.2018

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 24. mai 2018.

 • Regjeringen vil bygge matnasjonen Norge!

  Nyheit Dato: 24.05.2018

  Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Ny teknologi for å hjelpe flere

  Tale/innlegg Dato: 24.05.2018

  Bistand: Vi har ikke klart å utnytte den digitale revolusjonen i utviklingsarbeidet.

 • Introductory Speech

  Tale/innlegg Dato: 23.05.2018

  Speech held on behalf of the Government of Norway on the occasion of the interactive dialogue with the Committee on the Rights of the Child 23-24 May 2018.

 • Bistand til å bygge en grunnmur

  Tale/innlegg Dato: 23.05.2018

  Bistand til behandling av sykdom er viktig, men like viktig er det at den internasjonale helsebistanden bidrar til å bygge opp gode lokale helsetjenester.

 • Ilulissat-erklæringen viktig for Arktis

  Tale/innlegg Dato: 23.05.2018

  I dag 23. mai møtes representanter for de fem arktiske kyststatene i Ilulissat. Vi skal markere at det er ti år siden Ilulissat-erklæringen ble vedtatt. Ti år senere har de dystre spådommene enkelte hadde om Arktis ikke slått til. Arktis er preget av fred, samarbeid og respekt for folkeretten.

 • Likestillingspolitisk redegjørelse 2018

  Tale/innlegg Dato: 22.05.2018

  Likestillingsministeren holdt likestillingspolitisk redegjørelse i Stortinget 22. mai.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  Tale/innlegg Dato: 22.05.2018

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 22. mai.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.