Aktuelt

Nyheter

 • Nye rapporter om pensjon i private barnehager

  Pressemelding Dato: 22.11.2019

  Det er store forskjeller i pensjonskostnader mellom barnehager med ytelsesbaserte- og innskuddsbaserte ordninger, viser en ny rapport fra BDO. – Regjeringen ønsker et finansieringssystem som gir gode vilkår for private barnehager, både små og store. Samtidig bør tilskuddet til pensjonskostnader være bedre tilpasset de private barnehagenes faktiske kostnader, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Overføring av klimakvoter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor

  Nyhet Dato: 22.11.2019

  Regjeringen ber i nysaldert budsjett om fullmakt fra Stortinget til at Norge kan overføre klimakvoter fra EUs bedriftskvotesystem til ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021-2030. Det åpner for ytterligere reduksjoner i de samlede klimagassutslippene.

 • Styrking av politiet

  Pressemelding Dato: 22.11.2019

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til store og krevende etterforskningssaker.

 • Ny eierskapsmelding

  Pressemelding Dato: 22.11.2019

  Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 48

  Pressemelding Dato: 22.11.2019

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • NAV-saken: Styrking av Riksadvokatembetet

  Pressemelding Dato: 22.11.2019

  Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Riksadvokatembetet for å dekke økte utgifter i forbindelse med NAV-saken i 2019.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.

Til toppen