Aktuelt

Nyheter

 • Overlevering av rapport om rettsoppfatningen i Norge

  Pressemelding Dato: 09.02.2023

  For første gang siden 2010 har forskere kartlagt nordmenns rettsoppfatning. Den viser en historisk lav støtte til strengere straffer.

 • Lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda

  Nyhet Dato: 09.02.2023

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som avgis for nemnda.

 • Presseinvitasjon: Innspillsseminar om NTP

  Pressemelding Dato: 09.02.2023

  Aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner gir mandag 13. februar innspill til arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Seminaret finner sted på Oslo Kongressenter og er åpent for pressen.

 • Mer bredde i fritidstilbudet for personer med funksjonsnedsettelse

  Pressemelding Dato: 09.02.2023

  – Dessverre deltar personer med funksjonsnedsettelse mindre på sosiale arenaer enn andre. Derfor er det så viktig at fritidstilbudet deres er så mangfoldig som mulig, sånn at alle har et sted de kan oppleve glede, tilhørighet og felleskap. Nå styrker vi dette fritidstilbudet over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Enorme muligheter for grønt norsk næringsliv i India

  Pressemelding Dato: 09.02.2023

  I løpet av 2023 er det ventet at India overtar førsteplassen som verdens mest folkerike land. Det gir store muligheter for norsk næringsliv.

 • Driftsstansen på Follobanen: Mandatet for den eksterne gjennomgangen er klart

  Pressemelding Dato: 09.02.2023

  – For togpassasjerene er det svært uheldig at Follobanen ble stengt for trafikk kort tid etter åpning. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at slikt skjer i andre prosjekter, og jeg har derfor varslet en ekstern gjennomgang av situasjonen på Follobanen. Nå er mandatet for gjennomgangen klart, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

  Sending 13.02.2023, 11.30

  Mandag 13. februar 2023 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

 • Nett-tv NTP 2025-2036: Strømming fra innspillsmøte 13. februar 2023

  Sending 13.02.2023, 09.00

  Aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner gir mandag 13. februar innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036. Seminaret strømmes fra kl. 09.

 • Nett-tv Invitasjon til innspillsmøte om regjeringens gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier

  Sending 17.02.2023, 12.00

  Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier. Nå ønsker vi innspill til hvilke problemstillinger departementene bør se på i gjennomgangen, og hva som bør gjøres for å styrke barns forbrukervern i digitale medier.

 • Nett-tv Overlevering av rapport fra finanspolitikkutvalget

  Sending 06.02.2023, 14.00

  Det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser overleverer sin årlige uttalelse til finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 6. februar. Steinar Holden, som leder utvalget, vil gi en presentasjon av de viktigste vurderingene.

 • Nett-tv Norge styrker Forsvaret gjennom kjøp av nye stridsvogner

  Sending 03.02.2023, 10.30

  Regjeringen har besluttet å anskaffe 54 stridsvogner av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner. De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Dette er en klar styrking av norsk forsvarsevne og nasjonal beredskap.

 • Nett-tv Pressekonferanse om styrking av Forsvaret

  Sending 03.02.2023, 10.30

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram inviterer til pressekonferanse om styrking av Forsvaret fredag 3. februar.

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.