Forsiden

Aktuelt

Nyheter

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Lanserer regjeringens nye grønne industriløfter

  Sending 28.09.2023, 08.30

  Torsdag 28. september lanserer statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad regjeringens oppdaterte veikart for grønt industriløft. Regjeringen vil legge frem nye tiltak for å øke tempoet ytterligere i den grønne omstillingen i næringslivet.

 • Nett-tv Fiskeri- og havministeren tek imot NOU frå Havbruksutvalet

  Sending 28.09.2023, 09.30

  Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran utgreiing (NOU) frå Havbruksutvalet. Linda Nøstbakken leiar utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringa.

 • Nett-tv Mottar FN-rapport om rusførebygging

  Sending 28.09.2023, 14.00

  Ein representant frå FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i Wien overleverer ein rapport om norske førebyggingsinitiativer på rusområdet.

 • Nett-tv Nye forslag til skogtiltak

  Sending 29.09.2023, 12.00

  Regjeringa skal etablere ein meny av ulike tiltak som bidreg til å halde oppe eit mangfald av økosystem i god økologisk tilstand. Økosystemet skog er først ut, og nye innspel til tiltak vil presenterast fredag 29. september.

 • Nett-tv Norsk freds- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden

  Sending 27.09.2023, 11.00

  Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

 • Nett-tv Innspillskonferanse om oppdatering av helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdene

  Sending 27.09.2023, 10.00

  Klima- og miljødepartementet arrangerer i samarbeid med andre berørte departementer en åpen innspillskonferanse om oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder onsdag 27. september kl 10-13 i KLDs lokaler i Oslo.

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.