Aktuelt

Nyheter

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  Nyhet Dato: 20.07.2018

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

  Nyhet Dato: 19.07.2018

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling.

 • Osteprodusent fra Oppland til Oste-VM

  Nyhet Dato: 19.07.2018

  Osteprodusent og innehaver av Thorbjørnrud hotell, Olav Lie-Nilsen, er   opptatt av gode råvarer og kortreist mat. I november deltar han på Oste-VM i Bergen og skal være med på å vise fram bredden i norsk ost.

 • Takk til brannmannskapene

  Nyhet Dato: 19.07.2018

  – Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Flere får tilbud om lærerutdanning

  Pressemelding Dato: 19.07.2018

  Alle lærerutdanningene tilbyr flere studieplasser i årets hovedopptak til høyere utdanning. I alt er det gitt 4 201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 % fra i fjor.

 • Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

  Nyhet Dato: 18.07.2018

  EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av EØS-avtalen.

Flere nyheter

Taler og innlegg

 • Minneord under Jan Henry T. Olsens bisettelse

  Tale/innlegg Dato: 20.07.2018

  - Jan Henry har mye av æren for at livet i havet fortsatt er den fremste kilden til liv på land. Han hadde bredt smil, varmt hjerte og lyst hode, sa fiskeriminister Per Sandberg under sin forgjengers bisettelse.

 • Krigsforbrytelser må ikke gå ustraffet

  Tale/innlegg Dato: 17.07.2018

  I dag er det 20 år siden Roma-vedtektene, som etablerte Den internasjonale straffedomstolen (ICC), ble vedtatt. Det er verdens første globale og permanente straffedomstol, med 123 statsparter. Jubileet markerer en milepæl i arbeidet mot straffrihet for de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene.

 • How to reduce the impacts of plastic products on the marine environment?

  Tale/innlegg Dato: 13.07.2018

  Held by The Norwegian Minister of Climate and Environment Ola Elvestuen at a forum on plastic pollution organised by EURACTIV. Brussels, Wednesday 11 July 2018

 • Samiske veivisere er et viktig prosjekt!

  Tale/innlegg Dato: 13.07.2018

  Tale fra Riddu Riđđu-festivalen 2018 i Manndalen i Kåfjord kommune.

 • Kampen mot atomvåpen tar tid

  Tale/innlegg Dato: 13.07.2018

  Mari Seilskjær i Leger mot atomvåpen og Ican spør i Aftenposten 7. juli hvorfor Norge ikke støtter et forbud mot atomvåpen. Seilskjærs innlegg inneholder dessverre flere feilaktige påstander.

 • Norway's low emissions policy

  Tale/innlegg Dato: 12.07.2018

  Statement at “The EUs vision for a modern, clean and competitive economy". Stakeholder consultation high level public event, Brussels 11 July 2018.

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.