Aktuelt

Nyheter

 • Handelsavtalen med Indonesia signert

  Pressemelding Dato: 16.12.2018

  Norske bedrifter får tilgang til verdens fjerde mest folkerike land. Handelsavtalen ble signert i Indonesias hovedstad Jakarta i dag.

 • Klimaløsning på overtid

  Nyhet Dato: 15.12.2018

  Klimamøtet i Katowice i Polen ble over et døgn på overtid enig om felles regler for hvordan landene skal gjennomføre Parisavtalen. Enigheten betyr at verden er et viktig skritt nærmere målet om å begrense jordas oppvarming ned mot 1,5 grader.

 • Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø opnar nytt forskingssenter i Data Science i Bergen

  Pressemelding Dato: 14.12.2018

  Tysdag 18. desember opnar forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø Center for Data Science ved Universitetet i Bergen.

 • Endringer i aksjelovene

  Nyhet Dato: 14.12.2018

  Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Flere av endringene trer i kraft 1. januar og 1. mars 2019.

 • Femte stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet lagt frem

  Pressemelding Dato: 14.12.2018

  For femte år på rad har Regjeringen lagt frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingene presenterer status for kvalitet og pasientsikkerhet i helse– og omsorgstjenesten, og skal bidra til mer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid.

 • Konsekvenser av Brexit i Norge

  Nyhet Dato: 14.12.2018

  Storbritannia trer ut av EU 29. mars 2019. Det er ennå ikke sikkert om eller hvordan uttredenen vil bli regulert. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å informere om enkelte konsekvenser som er viktig å være klar over ved en eventuell Brexit uten avtale.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.

Til toppen