Aktuelt

Nyheter

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Regjeringa legg fram forslag til ny opplæringslov

  Sending 24.03.2023, 12.00

  Fredag 24. mars presenterer kunnskapsminister Tonje Brenna forslag til ny opplæringslov. Opplæringslova regulerer skulekvardagen til 820.000 barn og unge og er ei av dei viktigaste lovene i landet.

 • Nett-tv Borten Moe legg fram stortingsmeldinga Utsyn over kompetansebehovet i Noreg

  Sending 24.03.2023, 12.00

  Fredag 24. mars kl. 12 legg forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe fram ei stortingsmelding som vil gje retning for regjeringas utdannings- og kompetansepolitikk i åra som kjem.

 • Nett-tv Fagseminar om ny vallov

  Sending 24.03.2023, 13.30

  Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til fagseminar om ny vallov fredag 24. mars.

 • Nett-tv Pressemøte med olje- og energiministeren og vassdrags- og energidirektøren

  Sending 27.03.2023, 09.00

  Olje- og energiminister Terje Aasland tek imot to rapportar om verknader og juridiske sider ved ulike nettløysingar for vindkraft til havs.

 • Nett-tv Sjukehusutvalet leverer si utgreiing

  Sending 27.03.2023, 11.30

  Måndag 27. mars tar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol imot sjukehusutvalet si utgreiing. Utgreiinga har tittelen Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utgreiinga ser på erfaringane med dagens styring og organisering av sjukehusa og helseføretaksmodellen.

 • Nett-tv Inviterer til seminar om valgdeltakelse

  Sending 28.03.2023, 10.00

  Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet inviterer til seminar om valgdeltakelse tirsdag 28. mars for å bidra til økt innsikt og ny inspirasjon til arbeidet med å inkludere flere i demokratiet.

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.