Aktuelt

Nyheter

 • Pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst torsdag 18. januar kl. 16.30

  Pressemelding Dato: 18.01.2018

  Helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug vil være tilgjengelig for en kort pressebrief i forbindelse med dataangrepet mot Helse Sør-Øst.

 • Utredning om energiforsyningen på Svalbard

  Nyhet Dato: 18.01.2018

  Olje- og energidepartementet har i dag utlyst et oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring. De ulike løsningene skal vurderes opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

 • Skal bygge matnasjonen Norge

  Nyhet Dato: 18.01.2018

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år invitert med seg en Næringsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Den norske standen og Næringsdelegasjonen inngår i satsing på mat og reiseliv i regi av Landbruks- og matdepartementet. Deltakelsen skal blant annet bidra til at Norge blir en internasjonalt anerkjent matnasjon.

 • Utsyn over norsk landbruk

  Nyheit Dato: 18.01.2018

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gir ved kvart årsskifte ut publikasjonen Utsyn over norsk landbruk. Her er nøkkeltal frå ulike statistiske kjelder sett saman for å gi eit overblikk over status og utviklingstrendar i norsk landbruk.

 • Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

  Nyhet Dato: 18.01.2018

  Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie nye retningslinjer til offentlige virksomheter.

 • Årets trafikksikkerhetskommune 2018 skal kåres

  Pressemelding Dato: 18.01.2018

  – Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i trafikksikkerhetsarbeidet, og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.