Aktuelt

Nyheter

 • Toppmøte om havvind

  Nyhet Dato: 17.09.2019

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avholdt i dag et toppmøte om havvind i Bergen. Formålet var å samle de viktigste aktørene innen industri, interesseorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner for å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge, og hvilke muligheter norske aktører har i havvindmarkedet.

 • Ny organisering av grunnforvaltning på Svalbard

  Pressemelding Dato: 17.09.2019

  De siste årene har deler av statlig eid grunn på Svalbard blitt forvaltet av Store Norske. Regjeringen foreslår nå at staten fremover skal forvalte all statlig grunn på øygruppen direkte.

 • Tørfoss kvengård og Sappen skole fredet

  Nyhet Dato: 17.09.2019

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede for å markere anledningen da Riksantikvaren på søndag fredet Tørfoss kvengård, Kuivakoski, og Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu.

 • Nytt møte i dialogforum for økologisk jordbruk

  Nyhet Dato: 17.09.2019

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la frem ferske tall fra Landbruksdirektoratet som viser en omsetning på 1,45 milliarder kroner av økologiske matvarer hittil i år. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  Nyhet Dato: 17.09.2019

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Naturmangfoldloven 10 år

  Nyhet Dato: 17.09.2019

  Klima- og miljødepartementet inviterer til frokostseminar for å markere at naturmangfoldloven fyller 10 år.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Åpent hus hos Erna

  Sending 10.09.2019, 15:00

  - Alt for mange unge, og flest menn, tar sitt eget liv hvert år. Tilbake sitter familiemedlemmer og venner med ubesvarte spørsmål og i sorg. Vi må alle snakke mer om det som plager oss, lære mer om håndtering av vonde tanker og kjenne til lavterskeltilbudene som finnes. Vi har ingen å miste. Det er viktig å vite at man ikke er alene. Vi står sammen, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv Statsministeren møter pressen

  Sending 10.09.2019, 13:00

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengeleg for pressa i etterkant av gårsdagens kommunestyre- og fylkestingsval.

 • Nett-tv Budsjettkonferansen høsten 2019

  Sending 28.08.2019, 08:30

  Regjeringen møtes til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor 28. og 29. august.

 • Nett-tv Pressekonferanse om bompengesaken

  Sending 23.08.2019, 19:00

  Statsminister Erna Solberg møter pressen fredag 23. august ca. kl. 20.45.

 • Nett-tv Pressekonferanse om kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren

  Sending 22.08.2019, 13:00

  Torsdag 22. august presenteres resultatene av klokken kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. Forsknings- og høyere utdanningsminister kommenterer funnene.

 • Nett-tv Nett-tv: Seminar om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

  Sending 22.08.2019, 12:30

  Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer åpent seminar om lansering av sluttrapport fra følgeevalueringen av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Flere sendinger

Dialog med Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.

Til toppen