Om RSS

På regjeringen.no kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement.

Opprett ditt eget RSS-feed

Du kan opprette ditt eget RSS-feed ved å gjøre avgrensinger på listeside for RSS.

Mange nettlesere har innebygget støtte for RSS. Dersom nettleseren du bruker ikke har innebygget støtte for RSS , kan du laste ned egne RSS-lesere.

Nyhetsvarsel

Du kan også abonnere på nyhetsvarsel for holde deg oppdatert via e-post om hva som skjer innenfor et tema og motta nyheter fra departementene.