Om RSS

Et RSS-feed henter automatisk det siste innholdet fra sider som du abonnerer på. På regjeringen.no kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement.

Opprett ditt eget RSS-feed

Du kan opprette ditt eget RSS-feed ved å gjøre avgrensinger på listeside for RSS.

Hva er RSS?

RSS er en forkortelse av Really Simple Syndication eller Rich Site Summery og inneholder tekst i XML-format. 

Nettlesere som Internett Explorer 7.0, Opera og Firefox har innebygget støtte for RSS. Dersom nettleseren du bruker ikke har innebygget støtte for RSS du bruker en av disse nettleserne, kan du laste ned egne RSS-lesere. Her er noen forslag:

Windowsbrukere:

Sharp Reader
Feed Reader

Macbrukere:
Newsfire

Linuxbrukere:
Liferea