Om RSS

Et RSS-feed henter automatisk det siste innholdet fra sider som du abonnerer på. På regjeringen.no kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement.

Opprett ditt eget RSS-feed

Du kan opprette ditt eget RSS-feed ved å gjøre avgrensinger på listeside for RSS.

Hva er RSS?

RSS er en forkortelse av Really Simple Syndication eller Rich Site Summery og inneholder tekst i XML-format. 

Mange nettlesere har innebygget støtte for RSS. Dersom nettleseren du bruker ikke har innebygget støtte for RSS , kan du laste ned egne RSS-lesere.