Strategi og organisering av regjeringen.no

Regjeringen.no er den offentlige informasjonstjenesten på internett hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum.

I mai 2006 vedtok regjeringen strategi og organisering av arbeidet med regjeringen.no. Dokumentene er revidert i flere omganger. Her er gjeldende versjoner: