Forskning

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024.

Illustrasjonsbilde tatt av CERN

Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa.

Nett-tv

illustrasjonsbilde

Stortingsmelding om humaniora

Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen and the Chinese Minister of Science and Technology, Dr. Wan Gang

Styrket forskningssamarbeid med Kina

Norge og Kina har i dag undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

Aktuelt nå

Abstrakt figur

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

OECD Reviews of Innovation Policy - Norway 2017

OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført ein landgjennomgang frå OECD som eit kunnskapsbidrag til revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Dokumenter

Veileder for sektoransvaret for forskning

Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle på forskningsområdet.

Nasjonal strategi

Forsknings- og innovasjons-samarbeid med EU

Høye ambisjoner for deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Finn dokument

De viktigste dokumentene om forskning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen