Forskning

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2019–2028.

Forsidebilde til langtidsplanen

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa. Meldinga blei lagt fram 8. oktober 2018.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Britiske Griselda Pollock tildeles Holbergprisen for hennes forskning innen femnistisk kunsthistorie og kulturstudier. I tillegg tildeles den danske teologen Fredrik Poulsen Nils Klim-prisen.

Holbergprisen til grunnlegger av feministisk kunsthistorie

I dag ble det gjort kjent at britiske Griselda Pollock tildeles Holbergprisen for sin forskning innen femnistisk kunsthistorie og kulturstudier. I tillegg tildeles den danske teologen Frederik Poulsen Nils Klim-prisen.

Abstrakt figur

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Dokumenter

Veileder:

Veileder for sektoransvaret for forskning

Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle på forskningsområdet.

Nasjonal strategi

Forsknings- og innovasjons-samarbeid med EU

Høye ambisjoner for deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Til toppen