Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

sjøog kyst

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskapning i framtida. Meldingen ble lagt fram 6. oktober 2022.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Logoen til Forskningsrådet på grå bakgrunn

Nærmere en løsning for Forskningsrådet

Regjeringen tar initiativ ovenfor Stortinget om å gi Forskningsrådet en midlertidig mulighet til å flytte penger på tvers av poster i budsjettene sine frem til 2024. Det vil gi rom for å gjennomføre tildelingene som Forskningsrådet skal gjøre de nærmeste månedene, inkludert til grunnleggende, fremragende forskning (Fripro) til høsten. – Dette kan være et viktig tiltak for å løse de kortsiktige utfordringene, men ikke nok til å løse de alvorlige økonomiske problemene alene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Dokumenter

NOU:

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den.

Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet. For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi med fire mål for den norske deltakelsen i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet i perioden 2021–2027.l