Forskning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024.

Illustrasjonsbilde tatt av CERN

Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa.

Nett-tv

Stortingsmelding om humaniora

Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om humaniora. 22. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til symposium.

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser, og en økende andel av ressursene til forskning fordeles på internasjonale konkurransearenaer.

Aktuelt nå

Utgivelse 2. mai 2016

Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret er et nettsted og en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet med statistikk og indikatorer for forskning og innovasjon.

Stor søkning til Horisont 2020

Det var stor respons på utlysningene i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, i 2014. En ny årsrapport fra Europakommisjonen viser at det kom inn hele 37 000 søknader på 100 utlysninger.

Illustrasjonsbilde

Høring om endringer i forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at forskningsinstitusjonene skal få et tydeligere ansvar for forskningsetikk. Regelverket skal også gi bedre støtte for forskere.

Flere saker om Forskning

Dokumenter

Melding til Stortinget

Meld. St. 7 (2014–2015)

Regjeringen har lagt frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Nasjonal strategi

Forsknings- og innovasjons-samarbeid med EU

Høye ambisjoner for deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Finn dokument

De viktigste dokumentene om forskning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Forskingsavdelinga

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.