Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Bilde fra en forelesning

Veileder og råd om innbyggerinvolvering i forskning

Artikkel 27.11.2023

Byantropologene og TIK-senteret på UiO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en veileder for forskere som vil involvere innbyggere i forskning. De har også laget et sett med råd til departementer og virkemiddelaktører som Forskningsrådet og Innovasjon Norge om hvordan de kan legge best mulig til rette for innbyggerinvolvering i forskning.

sjøog kyst

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Artikkel 06.10.2022

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskapning i framtida. Meldingen ble lagt fram 6. oktober 2022.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Artikkel 15.11.2022

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Artikkel 09.12.2022

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.