Tema

Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Bilde av vindmøller

Norske forskarar hevdar seg i verdstoppen

Pressemelding 19.02.2023

Norske forskings- og innovasjonsmiljø gjer det best av landa i Norden. Noreg ligg på 8. plass i å hente heim pengar frå verdas største program for forsking og innovasjon, Horisont Europa.

sjøog kyst

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Artikkel 06.10.2022

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskapning i framtida. Meldingen ble lagt fram 6. oktober 2022.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Artikkel 15.11.2022

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Artikkel 09.12.2022

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.