Forskning

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2019–2028.

Forsidebilde til langtidsplanen

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa. Meldinga blei lagt fram 8. oktober 2018.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Heile 13,6 milliardar frå EU til forsking og innovasjon i Noreg

Aldri før har norske forskings- og innovasjonsaktørar fått meir pengar frå EU. Berre sidan mai i år har norske aktørar fått meir enn 2,2 milliardar kroner. Nyleg fekk ein internasjonal vaksinekoalisjon med hovudkvarter i Noreg meir enn ein milliard kroner til vaksineutvikling.

Styrker Noreg som forskningsnasjon

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å sette av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Med det har Solberg-regjeringa auka tildelingane til forskning med 14,5 milliarder kroner sidan regjeringsskiftet i 2013. Det tilsvarer ein vekst på 55 prosent.