Forskning

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2019–2028.

Forsidebilde til langtidsplanen

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa. Meldinga blei lagt fram 8. oktober 2018.

Nett-tv

illustrasjonsbilde

Stortingsmelding om humaniora

Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

Minister of Education and Research Torbjørn Røe Isaksen and the Chinese Minister of Science and Technology, Dr. Wan Gang

Styrket forskningssamarbeid med Kina

Norge og Kina har i dag undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde forskning

Satser på nye Sentre for fremragende utdanning

– Jeg vil at flere norske studenter skal få bedre og mer variert undervisning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). I forslaget til statsbudsjettet ligger det inne 25 millioner kroner til å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Nå er det bestemt at pengene skal brukes til å opprette flere Sentre for fremragende utdanning (SFU).

Abstrakt figur

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Dokumenter

Veileder for sektoransvaret for forskning

Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementets koordinerende rolle på forskningsområdet.

Nasjonal strategi

Forsknings- og innovasjons-samarbeid med EU

Høye ambisjoner for deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Til toppen