Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Aktuelt fra departementet

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under pressekonferansen i mars

Utvidet kartlegging før bosetting

23.05.2022: Regjeringen vil utvide kartleggingen av flyktninger fra Ukraina før bosetting til også å gjelde utdanning og yrke.

Blid gutt med briller

Foreslår ny brillestøtteordning for barn

23.05.2022: Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjettet 2020 tirsdag 12. oktober. På denne siden finner du aktuell informasjon om satsingene fra Arbeids- og sosialdepartementet.