Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
Fv. Leiar for kommisjonen Cathrine Thorleifsson overleverer rapporten frå Ekstremismekommisjonen til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Mottok rapport fra Ekstremismekommisjonen:

Regjeringen starter arbeid med stortingsmelding om ekstremisme

Pressemelding 01.03.2024

Ekstremismekommisjonen leverte i dag sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og hva myndighetene kan gjøre for å forebygge. Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna under pressekonferansen i Marmorhallen  med tema flyktningssituasjonen i Ukraina

Ny stortingsmelding om integrering:

Integreringspolitikken skal stille krav og stille opp

Pressemelding 22.03.2024

Regjeringen har i dag levert en melding til Stortinget om integrering i Norge. Målet er at flere innvandrere skal få en stabil tilknytning til det seriøse arbeidslivet og at flere skal delta i små og store fellesskap.

Retningslinjer for økonomisk stønad for 2024

Rundskriv 21.12.2023

Dette rundskrivet (A-3/2023) inneheld statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2024 (med verknad frå 1. januar 2024).

Grunnbeløpet

Artikkel 08.11.2023

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620.

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Artikkel 04.01.2024

Her finner du ulike spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd.

Invitasjon til innspill: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Nyhet 13.03.2024

Regjeringen vil styrke innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og ønsker dine innspill.

Siste fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Flere saker fra departementet