Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Nett-tv

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse om situasjonen i Ukraina

Nye tiltak for å fortsatt sikre kontroll på innvandringen

Pressemelding 29.01.2024

Regjeringen innførte en rekke tiltak for å redusere ankomsten og opprettholde kontroll tidligere i vinter, men ankomstene til Norge er fortsatt høye. Derfor foreslår regjeringen nå ytterligere innstramminger. Formålet er blant annet å få ytelsesnivået nærmere nivået i de andre nordiske landene.

Regjeringa hadde fredag møte med Samarbeidsforum mot fattigdom

Møte mellom regjeringa og Samarbeidsforum mot fattigdom

Nyheit 16.02.2024

Samarbeidsforum mot fattigdom møtte fredag arbeids- og inkluderingsministeren og statssekretær frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hovudtemaet for møtet var at regjeringa ønska innspel til arbeidet med stortingsmeldinga om sosial utjamning og mobilitet.

Retningslinjer for økonomisk stønad for 2024

Rundskriv 21.12.2023

Dette rundskrivet (A-3/2023) inneheld statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2024 (med verknad frå 1. januar 2024).

Grunnbeløpet

Artikkel 08.11.2023

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620.

Hva er tvungen lønnsnemnd?

Artikkel 04.01.2024

Her finner du ulike spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Rapport 23.11.2023

Les den nye handlingsplan som skal gjelde ut 2027.

Siste fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet