Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hadia Tajik (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Dette rundskrivet (A-2/2021) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. januar 2022).

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 106 399 | Per 1. mai 2021

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Tajik intervjues.

Forlenger tiltak for økonomisk trygghet

Regjeringen ønsker å avhjelpe de negative økonomiske konsekvensene av pandemien både for enkeltpersoner og virksomheter. Derfor har regjeringen varslet at de ønsker å forlenge og gjeninnføre en rekke kompenserende tiltak. Regjeringen har i statsråd i dag fremmet de nødvendige lovforslagene og bevilgningsforslagene som er knyttet til tiltakene.

Intervju med Hadia Tajik.

Forlenger koronaordninger ut februar og gir lavtlønte rett til dagpenger

Regjeringen forlenger en rekke koronaordninger ut februar og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.