Departementene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
Illustrasjonsbilde: Mann med hjelp og hørselvern sett bakfra på byggeplass.

Regjeringen vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Pressemelding 21.10.2023

Ved å kunne gi høyere bøter vil Arbeidstilsynet ha et mer effektivt verktøy i kampen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å heve maksbeløpet for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna informerte måndag dei fire største arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane om regjeringas arbeid med ei stortingsmelding om pensjon

– Eit meir sosialt pensjonssystem som står seg over tid

Nyheit 15.11.2023

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna informerte måndag dei fire største arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane om regjeringas arbeid med ei stortingsmelding om pensjon.

Retningslinjer for økonomisk stønad for 2023

Rundskriv 21.06.2023

Dette rundskrivet (A-2/2023) inneheld statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 (med verknad frå 1. juli 2023).

Grunnbeløpet

Artikkel 08.11.2023

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620.