Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård

Bosetting av flyktninger

Her finner du samlet informasjon om bosetting av flyktninger i kommunene.

Illustrasjon av tidslinje, hvit på grønn bakgrunn

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om EØS-saken, som viser dokumenter, brevkorrespondanse og hendelser.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Dette rundskrivet (A-2/2021) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. januar 2022).

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 111 477 | Per 1. mai 2022

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Aktuelt fra departementet

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Lederne og Norsk olje og gass

05.07.2022: Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Bilde av tre menn på en byggeplass.

Regjeringen vil sikre arbeidstakere tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

29.06.2022: Forslaget som nå sendes på høring, inkluderer blant annet endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.