Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård

Bosetting av flyktninger

Her finner du samlet informasjon om bosetting av flyktninger i kommunene.

Kvinne som henger opp post-it-lapper på veggen

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Les mer om avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som er inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.