Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Grunnbeløpet i folketrygden

Kr 111 477 | Per 1. mai 2022

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

Rundskriv

Retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Dette rundskrivet (A-2/2022) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under presentasjon av Norgesmodellen

Innfører heiltidsnorm i arbeidslivet

Nyheit 09.12.2022

Heiltid blir no normen i arbeidslivet, og deltidstilsette får styrka fortrinnsretten til hel stilling.

Nett-tv

Pressekonferanse om flyktningsituasjonen i Europa ved statsminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Regjeringen ber kommunene bosette 35 000 flyktninger i 2023

Pressemelding 25.11.2022

Regjeringen ber landets kommuner forberede seg på å ta imot mange flyktninger også neste år.