Departementene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Marte Mjøs Persen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre står foran byggeplass. Har på seg gule vester og hjelm.

Norgesmodellen:

Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Pressemelding 29.08.2023

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen.

Seva (17) fra Ukraina. Her sammen med regjeringsmedlemmer og partene i arbeidslivet, hvor han forteller sin historie om hvordan det var å komme til Norge og etterpå få jobb.

Regjeringen vil ha flere ukrainske flyktninger i jobb

Pressemelding 22.08.2023

I 2023 skal et historisk høyt antall flyktninger ut i det norske arbeidsmarkedet. Tirsdag møttes regjeringen med partene i arbeidslivet for å diskutere tiltak for å bidra til dette.

Retningslinjer for økonomisk stønad for 2023

Rundskriv 21.06.2023

Dette rundskrivet (A-2/2023) inneheld statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 (med verknad frå 1. juli 2023).

Grunnbeløpet

Artikkel 26.05.2023

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620.

Siste fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Flere saker fra departementet