Inkluderende arbeidsliv

2014-2018

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Bilde av en mann og en dame som går i en gang.

Hva er inkluderende arbeidsliv?

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Bilde av arbeidere med hjelm.

IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Bilde av sykepleiere som kjører en seng på et sykehus.

Organisering av IA-arbeidet

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Utsnitt av forsidebilde på rapport: to personer med vernehjelm i duse farger.

Rapport

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

28.06.2017: Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller.

IA-logo på grå bakgrunn

Notat

Underveisvurdering av IA-avtalen 2014–2018

I dette notatet legger Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen fram sin underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte og evaluerte forsøk.

Flere saker om IA

Her finner du pressemeldinger, nyheter, rapporter og annet aktuelt IA-stoff.

Logo og profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA)

Artikkel Sist oppdatert: 14.12.2016

Her finner du logo og profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).