Inkluderende arbeidsliv (IA)

2019–2022

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

IA-avtalen 2019–2022

Den nåværende IA-avtalen ble underskrevet 18. desember 2018 og er den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Kvinne og mann i kontormiljø som står og snakker sammen mens mannen holder en pc. Bildet er uskarpt.

Organisering av IA-arbeidet 2019–2022

Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Mennesker på et møterom, fotografert gjennom en glassvegg.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

28.06.2022: Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

Flere aktuelle saker om IA

Her finner du flere saker om inkluderende arbeidsliv.

Kvinne som sitter og leker med to barn – sort/hvitt bilde

Profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019–2022

Her finner du profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) for avtaleperioden 2019–2022.