Inkluderende arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

2014-2018

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Bilde av en mann og en dame som går i en gang.

Hva er inkluderende arbeidsliv?

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Bilde av arbeidere med hjelm.

IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Bilde av sykepleiere som kjører en seng på et sykehus.

Organisering av IA-arbeidet

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Fire unge ingeniører gjør high five på et verksted

Nasjonal IA-konferanse 2016

24.10.2016: Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til nasjonal IA-konferanse 2016 torsdag 24. november.

Rapport

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

29.06.2016: Faggruppen for IA-avtalen har utarbeidet en ny rapport om status og utvikling av målene for IA-avtalen.

Flere saker om IA

Her finner du pressemeldinger, nyheter, rapporter og annet aktuelt IA-stoff.

Logo og profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA)

Artikkel Sist oppdatert: 21.06.2016

Her finner du logo og profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).