Inkluderende arbeidsliv

2014-2018

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Bilde av en mann og en dame som går i en gang.

Hva er inkluderende arbeidsliv?

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Bilde av arbeidere med hjelm.

IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Bilde av sykepleiere som kjører en seng på et sykehus.

Organisering av IA-arbeidet

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Rapport

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016

29.06.2016: Faggruppen for IA-avtalen har utarbeidet en ny rapport om status og utvikling av målene for IA-avtalen.

Nett-tv

Konferanse

Nasjonal IA-konferanse 2015

27.11.2015: Regjeringen og partene i arbeidslivet arrangerte IA-konferansen 2015 25. november. Tema for konferansen var unge og arbeid. Her kan du se opptak av konferansen.

Flere saker om IA

Her finner du pressemeldinger, nyheter, rapporter og annet aktuelt IA-stoff.

Logo og profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA)

Artikkel Sist oppdatert: 21.06.2016

Her finner du logo og profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).