Inkluderende arbeidsliv (IA)

2019–2024

IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall i hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

IA-avtalen 2019–2024

Den nåværende IA-avtalen ble underskrevet 18. desember 2018 og er den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen ble forlenget 2. november 2022 og vil gjelde ut 2024.

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2024 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Kvinne og mann i kontormiljø som står og snakker sammen mens mannen holder en pc. Bildet er uskarpt.

Organisering av IA-arbeidet 2019–2024

Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og inkluderingsministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Mennesker på et møterom, fotografert gjennom en glassvegg.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022

28.06.2022

Faggruppen for IA-avtalen har vurdert måloppnåelse for målene i IA-avtalen, og drøftet status og utvikling av relevante indikatorer.

Flere aktuelle saker om IA

Her finner du flere saker om inkluderende arbeidsliv.

Kvinne som sitter og leker med to barn – sort/hvitt bilde

Profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019–2022

Her finner du profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) for avtaleperioden 2019–2022.