Inkluderende arbeidsliv (IA)

2019–2022

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

IA-avtalen 2019–2022

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. desember 2018 den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Kvinne og mann i kontormiljø som står og snakker sammen mens mannen holder en pc. Bildet er uskarpt.

Organisering av IA-arbeidet 2019–2022

Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Kvinne som sitter og leker med to barn – sort/hvitt bilde

Lanserer sju bransjeprogrammer i IA-avtalen

21.05.2019: Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem forslag til sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022. Bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.

Hold deg oppdatert om IA-avtalen

Her kan du melde deg på nyhetsbrev om IA-avtalen. På denne siden finner du også tidligere nyhetsbrev.

Nett-tv

Anniken Hauglie holder avtalen om ny IA-avtale i hendene, med partene i arbeidslivet rundt seg.

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

18.12.2018: – Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere aktuelle saker om IA

Her finner du flere saker om inkluderende arbeidsliv.

Mennesker på et møterom, fotografert gjennom en glassvegg.

Profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019–2022

Her finner du profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) for avtaleperioden 2019–2022.