Inkluderende arbeidsliv (IA)

2019–2022

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen. Den nye avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

IA-avtalen 2019–2022

Den nåværende IA-avtalen ble underskrevet 18. desember 2018 og er den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Uskarpt bilde av personer som går i et kontor

Hva er inkluderende arbeidsliv?

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i arbeidet.

Kvinne og mann i kontormiljø som står og snakker sammen mens mannen holder en pc. Bildet er uskarpt.

Organisering av IA-arbeidet 2019–2022

Det partssammensatte arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.

Hold deg oppdatert om IA-avtalen

Her kan du melde deg på nyhetsbrev om IA-avtalen. På denne siden finner du også tidligere nyhetsbrev.

Mennesker på et møterom, fotografert gjennom en glassvegg.

Nytt forskings- og utviklingsprogram (FoU) for eit inkluderande arbeidsliv

14.12.2020: Det er etablert eit nytt FoU-program under IA-avtalen som skal bidra til ny kunnskap innanfor avtalens innsatsområder. Fyrste utlysing ligg ute no.

Mennesker på et møterom, fotografert gjennom en glassvegg.

Profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA) 2019–2022

Her finner du profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) for avtaleperioden 2019–2022.