Inkluderende arbeidsliv

2019–2022

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg

IA-avtalen 2019–2022

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. desember 2018 den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Bilde av arbeidere med hjelm.

IA-avtalen 2014–2018

Her får du en oversikt over arbeidet med inkluderende arbeidsliv i perioden 2014-2018.

Bilde av sykepleiere som kjører en seng på et sykehus.

Organisering av IA-arbeidet

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

Aktuelt nå

Nett-tv

Anniken Hauglie holder avtalen om ny IA-avtale i hendene, med partene i arbeidslivet rundt seg.

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

18.12.2018: – Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018

29.06.2018: Faggruppen har vurdert måloppnåelsen for IA-avtalen i sammenheng med øvrige utviklingstrekk i samfunnet.

Flere saker om IA

Her finner du pressemeldinger, nyheter, rapporter og annet aktuelt IA-stoff.

Logo og profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA)

Artikkel Sist oppdatert: 11.06.2018

Her finner du logo og profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Til toppen