Statlig arbeidsgiverpolitikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Illustrasjonsfoto

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

NAV er statens beste lærebedrift 2016

15.12.2016: – All ære til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) for svært godt arbeid med lærlinger. Dere er et forbilde for resten av staten, skrøt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han delte ut prisen Årets statlige lærebedrift for første gang.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Utredning fra partssammensatt gruppe

Fremtidig lønns- og forhandlingssystem i staten

Utredning fra partsammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

Rapport fra partssammensatt gruppe

Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .