Statlig arbeidsgiverpolitikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Illustrasjonsfoto

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pris for beste statlige lærebedrift 2017

28.03.2017: Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 1. september 2017.

Nytt arbeidsgiverråd i staten

21.03.2017: – Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver, og gode råd fra topplederne i staten vil gjøre oss bedre, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

E-læringskurs i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge

15.03.2017: Særavtalene er to avtaler som gjelder for statsansatte som er på reiser i arbeidssammenheng i Norge og i utlandet. Etter disse særavtalene dekker arbeidsgiver utgifter til reise, kost, transport og overnatting.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Bruk av revidert lederlønnsordning - nærmere kobling til etatsstyringen

Veileder i oppfølging av ledere i statens lederlønnssystem.

Rapport fra partssammensatt gruppe

Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten

Rapport fra partssammensatt gruppe bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, LO Stat, Unio og YS Stat.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .