Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk. Foto: Anne Lise Nordheim

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Illustrasjonsfoto: håndhilse. Foto: Colourbox.com

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

15.11.2017: Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

10.10.2017: Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær for 1. kvartal 2017 i staten er 4,3 prosent. Det er en liten oppgang i forhold til 1. kvartal 2016. I arbeidslivet sett under ett er det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2017 på 5,6 prosent.

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

17.07.2017: – Det er viktig å ivareta åpenhet og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringer i de etiske retningslinjene for statsansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Revideringene gjelder statsansattes ytringsfrihet og statsansattes eierskap til og handling med verdipapirer.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Brev om lokale forhandlinger 2017

30.06.2017: Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 til 30. april 2018 - Lokale forhandlinger 2017

Etiske retningslinjer for statstjenesten

17.10.2017: Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .