Statlig arbeidsgiverpolitikk

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Nett-tv

Illustrasjon av mann og kvinne foran Stortinget

Frokostseminar 17.6.24: revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) arrangerte mandag 17. juni et frokostseminar om revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse (ledelsesgrunnlag) i staten.

utsnitt av lederplakat

Arbeidsgiverstrategi 2024-2027 og Grunnlag for god ledelse

To overordnede og retningsgivende dokumenter for arbeidsgivere i statlige virksomheter

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo