Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Nettseminar om medbestemmelse og samarbeid i en pandemi 17.06.2021

Torsdag 17. juni 2021 holdt partene i staten et nettseminar om hjemmekontor, fleksibilitet og samarbeid under pandemien. Hvordan ruster vi oss til en ny hverdag?

Pressemelding:

Foreslår endringer i karanteneloven

28.05.2021: Karantenelovutvalget, ledet av advokat Endre Skjørestad, overleverte i dag sin rapport: Tillit forplikter. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapport

Tillit forplikter - Rapport fra Karantenelovutvalget

28.05.2021: Karantelovutvalget har overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget er i all hovedsak samlet i sine vurderinger og forslag til endringer i loven.

Rapport

Forsøk med anonyme søknader i staten

28.05.2021: På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) evaluert forsøket med anonymisering av søknader i statlige virksomheter.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo