Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Invitasjon

Frokostmøte om IA-avtalen i staten

Torsdag 10. oktober 2019 arrangerer partene i staten frokostmøte om inkluderende arbeidsliv. Målgruppe: ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. Vi ønsker å rette søkelyset på hva som er nytt i IA-avtalen. Hva betyr IA-avtalen for statlige virksomheter og hvilke ordninger kan virksomhetene benytte seg av i fremtiden?

Pressemelding

Gode resultater fra turnus-forsøk

20.08.2019: Større fleksibilitet og bruk av langvakter har gitt bedre muligheter til å kombinere jobb og familie og har bedret arbeidsmiljøet, viser forsøk i staten. – Jeg vil oppfordre flere kommuner til å vurdere ordninger med fleksitid i tett samarbeid med partene , for eksempel i kommunale helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapport

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Reglement

Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene

Det tidligere reglement for personalforvaltningen i departementene av 1998 er opphevet med virkning fra 1. juli 2019.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo

Til toppen