Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Pressemelding

Statens kompetansebehov i fremtiden

03.04.2020: Tre av fire toppledere i staten tror at virksomheten vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste ti årene, viser rapport fra NIFU. De har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten kartlagt statens kompetansebehov i den digitale fremtiden.

Pressemelding

Bruk partssamarbeidet lokalt

26.03.2020: I en krisesituasjon er partssamarbeidet spesielt viktig. Statens personaldirektør og lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten har derfor i en felles uttalelse uttrykket behovet for å mobilisere det konstruktive samarbeidet sentral og lokalt, og finne gode løsninger sammen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapport

Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har NIFU utarbeidet en rapport om statens kompetansebehov i fremtiden.

Rapport

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo

Til toppen