Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk. Foto: Anne Lise Nordheim

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Illustrasjonsfoto: håndhilse. Foto: Colourbox.com

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

17.07.2017: – Det er viktig å ivareta åpenhet og tillit i staten. Derfor har vi gjort to viktige endringer i de etiske retningslinjene for statsansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Revideringene gjelder statsansattes ytringsfrihet og statsansattes eierskap til og handling med verdipapirer.

Nordisk HR-konferanse. Nordisk tjenesteutveksling

07.07.2017: Konferansen er rettet mot HR- og administrasjonssjefer i den nordiske statsforvaltningen og holdes i København 30. november - 1. desember 2017.

Ny lov om statens ansatte trer i kraft 1. juli 2017

30.06.2017: Regjeringen vil gjøre staten til en bedre og mer moderne arbeidsgiver. Statsansatteloven er en ny og forbedret lov om statens ansatte, som skal legge til rette for at statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Brev om lokale forhandlinger 2017

30.06.2017: Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 til 30. april 2018 - Lokale forhandlinger 2017

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

10.04.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.