Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om inkluderende arbeidsliv. Vi rettet søkelyset på forebygging og håndtering av langvarig sykefravær, samt tillitsvalgtes rolle i dette arbeidet.

Pressemelding

Hovedavtalen i staten er videreført til 31. desember 2020

06.11.2019: Kommunal- og moderniseringsministeren reagerer på at det ikke ble reelle forhandlinger om revisjon av og forbedringer i Hovedavtalen i staten i år. Hovedavtalen forlenges til 31. desember 2020.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Hovedavtalen i staten

Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Avtalen er videreført til 31. desember 2020.

Rapport

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo

Til toppen