Arbeidsliv

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Pressemelding:

Meir utfordrande å rekruttera i staten

23.09.2022: Det er krevjande å behalda og rekruttera it-personell og anna fagpersonell med spisskompetanse i dei statlege verksemdene. Det viser ferske tal frå Arbeidsgivarbarometeret i staten.

PM-2022-13:

Frist for lokale forhandlinger er utsatt til 30. november 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene ble i møte 26. august 2022 enige om å utsette fristen for lokale forhandlinger til utgangen av 30. november 2022

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapport:

Statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi

29.08.2022: Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet en rapport om utvalgte virksomheters arbeid med likelønnskartleggingen for år 2021

Rapport:

Senarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområde

16.06.2022: Rambøll har på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten utarbeidet fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv i det statlige tariffområdet.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo