Arbeidskonflikter i staten: Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Revidert august 2017. Oppdatert 2022.

Heftet tar for seg de sentrale lov- og avtalebestemmelsene som gjelder ved arbeidskonflikter i staten.

Les dokumentet

  

Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Revidert august 2017, oppdatert 2022.