Arbeidskonflikter i staten

Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Retningslinjene tar for seg de sentrale lov- og avtalebestemmelsene som gjelder ved arbeidskonflikter i staten.

Les dokumentet

  

Revidert august 2017, oppdatert mai 2024.