Arbeidskonflikter i staten: Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Heftet tar for seg de sentrale lov- og avtalebestemmelsene som gjelder ved arbeidskonflikter i staten. Årets utgave er revidert på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger i forbindelse med streiken i 2012.

Les dokumentet