Helse- og omsorgsdepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Ventetidene skal ned – regjeringen styrker sykehusene med 2 milliarder kroner

Nyhet 14.05.2024

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. Derfor foreslås det å bevilge til sammen 2 milliarder kroner mer til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett.

Skilt det står sjukehus på med pil i en retning

Fakta om ventetider

Artikkel 11.06.2024

Når noe er galt og vi trenger helsehjelp, ønsker vi det så raskt som mulig. Dersom fastlegen ikke kan hjelpe oss å løse problemet, blir vi gjerne henvist til spesialisthelsetjenesten.

Kart over Nord-Norge og Svalbard, hvor Helse Nords spesialisthelsetjenestetilbud er markert

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker Helse Nord med 250 millioner kroner

Nyhet 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Helse Nord med et varig tilskudd på 250 millioner kroner. Forslaget må sees i sammenheng med den krevende økonomiske situasjonen i Helse Nord og behovet for omstilling.

Jente ser i kamera og holder jentene opp med foreldrene i bakgrunnen

Over 60 000 flere fikk fastlege i 2023

Nyhet 22.05.2024

– Ventetidene skal ned og fastlegeordningen er en viktig del av løsningen. Derfor er det gledelig at over 60 000 flere fikk fastlege i 2023, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Siste fra Helse- og omsorgsdepartementet

Flere saker fra departementet

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Sjå helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre si pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte

Nyheit 13.05.2024

Måndag 13. mai heldt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte. Forbundsleiar Mette Nord i Fagforbundet, forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og president Anne-Karin Rime i Legeforeningen deltok også. I tillegg var Delta, Psykologforeningen, fleire arbeidsgivarorganisasjonar og dei regionale helseføretaka også med.

Nett-tv

Se sendingen her

Fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Nyhet 01.03.2024

Daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet