Aktuelt nå

Statsminister Erna Solberg, Trine Skei Grande og Bent Høie Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Utvalg skal forberede ny rusreform

23.03.2018: Samfunnet reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren. I statsråd 23. mars har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen.

""

Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunene

15.03.2018: Nye tall fra SSB viser en vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2016-2017. Det er en kraftig økning i årsverk for disse yrkesgruppene.

Dokument

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2018.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.