Helse- og omsorgsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsministeren mottok NOU frå Kvinnsland-utvalet

01.12.2016: Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? frå utvalsleiar Stener Kvinnsland.

Nedgang i antibiotika-forbruket i Norge

16.11.2016: 18.november markeres den europeiske antibiotikadagen. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket i befolkningen går ned. Fortsetter den positive trenden, kan vi nå regjeringens mål om 30 prosent reduksjon innen 2020.

Dokument

Statsbudsjettet 2017:

Helse- og omsorgsbudsjettet

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjettet for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.