Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem Nasjonal diabetesplan

Ny Nasjonal diabetesplan – økt mestring, mer forebygging og bedre behandling

13.12.2017: Diabetes er en av de vanligste folkesykdommene. Omtrent 245 000 personer lever med diabetes i Norge. En ny Nasjonal diabetesplan skal bidra til økt mestring, mer forebygging og et bedre helsetilbud.

""

Norges første strategi for hjernehelse – mer forskning og forebygging og bedre behandling

12.12.2017: Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende

Dokument

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2018.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.