Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

"Jomfrusjekk" strider mot loven

15.09.2016: Det er ikke mulig å dokumentere om jenter har hatt sex ved hjelp av underlivsundersøkelser av den såkalte jomfruhinnen. Slike undersøkelser strider derfor mot norsk lov. Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å klargjøre dette overfor helsetjenesten.

Illustrasjonsbilde pasientreiser

Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser

30.08.2016: Fra 1. oktober innføres det en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Da kan pasientene sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.

Dokument

Strategi:

Flere år – flere muligheter

Levealderen øker og pensjonsalderen går ned. En 65-åring kan forvente å ha 15-20 funksjonsfriske år foran seg. Derfor må eldres arbeidskraft og kompetanse brukes. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn viser mulighetene.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.