Departementene

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Nett-tv

Forside av FN-rapport om rus

Torsdag 28. september kl 14.30 – 16.00:

Mottar FN-rapport om rusførebygging

Nyheit 25.09.2023

Ein representant frå FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i Wien overleverer ein rapport om norske førebyggingsinitiativer på rusområdet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol smiler

Etablering av ny, nasjonal kompetansetjeneste

Nyhet 28.09.2023

Kompetansetjenesten skal bidra til å bedre kompetansen og kunnskapen rundt sykdommene endometriose og adenomyose, og blir etablert på Oslo universitetssykehus (OUS).

Kvinne i laboratorie

Vil gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig

Nyhet 21.09.2023

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i kjernejournalforskriften på høring. Hensikten med forslaget er å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell, og for hver enkelt av oss.

Den arktiske region

Kunngjøring av prosjektmidler til internasjonalt helsesesamarbeid i nordområdene

Artikkel 05.09.2023

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut tilskuddsmidler til helse­samarbeids­prosjekter i nordområdene fordelt på ulike to tilskuddsordninger. Søknadsfrist for begge ordningene er 1. oktober.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Eldrereformen «Bu trygt heime» blei presentert fredag 16. juni

Statsminister Jonas Gahr Støre, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte stortingsmeldinga «Fellesskap og meistring - Bu trygt heime» hjå sjukeheimen Dronning Ingrids hage i Oslo fredag 16. juni kl. 12.

Nett-tv

Se sendingen her

Ekspertutval for psykisk helsevern la fram sin rapport

Nyheit 15.09.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok fredag 15. september imot rapporten frå ekspertutvalet som har vurdert om det er mogleg med ei sterkare tematisk organisering i psykisk helsevern.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet