Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. Det gjelder for eksempel smittekarantene og innreisekarantene, arrangementer og private sammenkomster, og smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og virksomheter.

Svar om rødt nivå

Vedrørende spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite - Beslutning om å videreføre nasjonalt rødt nivå i videregående skole.

Aktuelt fra departementet

En sprøyte ligger på bakken med væske inni

Meir medverknad for brukarar og større valfridom i LAR

23.05.2022: Dei nye retningslinene for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengigheit (LAR) opnar for meir individuell tilpassing, auka medverknad for brukarar og fleire legemiddel. Pasienten sine eigne erfaringar skal stå sentralt i val av legemiddel.

Mann med oppbrettet erme gir blod

Vurderer endringer i regelverket for blodgivning

24.05.2022: Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn.