Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sykehustalen 2018

16.01.2018: Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Regjeringen Solberg på Slottsplassen etter utvidelsen av regjeringen 17. januar 2018.

Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

17.01.2018: Åse Michaelsen vart 17. januar utnemnt til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet.

Dokument

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2018.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.