Helse- og omsorgsdepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Kart over Nord-Norge og Svalbard, hvor Helse Nords spesialisthelsetjenestetilbud er markert

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker Helse Nord med 250 millioner kroner

Nyhet 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Helse Nord med et varig tilskudd på 250 millioner kroner. Forslaget må sees i sammenheng med den krevende økonomiske situasjonen i Helse Nord og behovet for omstilling.

Jente ser i kamera og holder jentene opp med foreldrene i bakgrunnen

Over 60 000 flere fikk fastlege i 2023

Nyhet 22.05.2024

– Ventetidene skal ned og fastlegeordningen er en viktig del av løsningen. Derfor er det gledelig at over 60 000 flere fikk fastlege i 2023, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Skilt det står sjukehus på med pil i en retning

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker samhandlingen mellom kommuner og sykehus

Nyhet 14.05.2024

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Dette vil sørge for en finansiering som legger til rette for tjenesteutvikling, felles planlegging, kortere ventetider og gode pasientforløp mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

En type diabetesmedisin blir injisert i en finger

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker tilgangen til diabetesmedisinar og reduserer folketrygda sine utgifter

Nyheit 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa individuell stønad til diabetesmedisinen Rybelsus, samt rasjonering i apotek for Ozempic.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Sjå helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre si pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte

Nyheit 13.05.2024

Måndag 13. mai heldt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte. Forbundsleiar Mette Nord i Fagforbundet, forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og president Anne-Karin Rime i Legeforeningen deltok også. I tillegg var Delta, Psykologforeningen, fleire arbeidsgivarorganisasjonar og dei regionale helseføretaka også med.

Nett-tv

Se sendingen her

Fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Nyhet 01.03.2024

Daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet