Helse- og omsorgsdepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Lege med hvit frakk og et nettbrett

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste

Nyheit 04.04.2024

Totalt fem kommunar får tilskot til arbeidet med Pasientens legemiddelliste gjennom Helseteknologiordninga. Det største tilskotet på 6,27 millionar kroner går til Bergen kommune, som i lengre tid har vore ein føregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste. Dei resterande midlane går til fire nordnorske kommunar.

Profilfoto av Per Morten Sandset, som leder HelseOmsorg21-rådet

Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

Nyhet 09.04.2024

Per Morten Sandset (bildet) fortsetter som leder for HelseOmsorg21-rådet. Rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling.

Den arktiske region

Frist 3. mai:

Lyser ut tilskuddsmidler til helse­samarbeids­prosjekter i nordområdene

Artikkel 05.04.2024

Helsesamarbeidet i Norges nærområder skal bidra til et godt helsesystem, god folkehelse og økt livskvalitet. Målsetningen er at samarbeidet leder til økonomisk vekst og legger grunnen for næringsutvikling. Det styrker kontakten med våre naboland.

Pasienter som mottar helsehjelp med et kart av Norge i bakgrunnen

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027:

Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

Oversiktsside

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars 2024 frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027. Denne avløser Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023. Stortingsmeldingen dekker både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Nøkkeloverrekkelse i forbindelse med statsrådsskifte

Nyhet 19.04.2024

Fredag 19. april overrakk Ingvild Kjerkol nøkkel til Jan Christian Vestre som ny helse- og omsorgsminister.

Nett-tv

Se sendingen her

Fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Nyhet 01.03.2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet