Departementene

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Mobiltelefon med koronasertifikat og norsk pass

Koronasertifikat legges ned

Nyhet 07.06.2023

Den 30. juni blir EUs koronasertifikat lagt ned, og det vil også fjernes fra nettsidene til Helsenorge. Det er svært få land som krever verifiserbar dokumentasjon på koronavaksine for innreise, og innbyggere som skal ut å reise kan fortsatt finne sin vaksinedokumentasjon på Helsenorge.

Ingvild Kjerkol og Janez Lenarčič på vei ut av flyet

EU takker Norge for hjelp med medisinsk evakuering

Nyhet 06.06.2023

EUs kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering, Janez Lenarčič, fikk sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol omvisning på fly som brukes til evakuering av pasienter fra Ukraina da han kom til Oslo mandag 5. juni.

Illustrasjonsbilde av genredigering

Det nye Bioteknologirådet er på plass

Nyhet 26.05.2023

Regjeringen har oppnevnt det nye Bioteknologirådet. Tidligere stortingsrepresentant og spesialrådgiver Marianne Aasen har takket ja til vervet som leder.

Helse- og omsorgsminister mottok rapporten om forskning i helseforetakene fra fagdirektør Bjørn Egil Vikse fra Helse Vest

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022:

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nyhet 26.05.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en rapport fra de regionale helseforetakene med nasjonale nøkkeltall og en omtale av de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i sykehusene i 2022. Dette er den tiende rapporten i sitt slag.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Helse- og omsorgsministeren presenterte folkehelsemeldinga

Fredag 31. mars la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol regjeringa si folkehelsemelding

Nett-tv

Se sendingen her

Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet