Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-TV: Presseseminar om bioteknologi

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer presseseminar om bioteknologimeldingen som skal legges frem i dag. Seminaret blir sendt direkte på våre nettsider fra kl. 12.00.

""

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

07.06.2017: Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.

Dokument

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.