Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Frps helsepolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos gir Solveig Eek Bistrup og Unni Tobiassen Lie æren for at lovforslaget om en kommisjon nå har blitt en realitet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Ny kommisjon skal undersøke alvorlige hendelser i helsetjenesten

24.03.2017: Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Statsminister Erna Solberg ledet toppmøte hjernesykdommene ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinson. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Hjernehelse får egen nasjonal strategi

21.03.2017: Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester for disse pasientgruppene.

Dokument

Statsbudsjettet 2017:

Helse- og omsorgsbudsjettet

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjettet for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.