Aktuelt nå

""

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2019 – Helse- og omsorgsdepartementet

20.12.2018: Her finner du lov- og forskriftsendringer som trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet 1. januar 2019.

Statsråder mottar NOU

Regjeringen mottok NOU om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

13.12.2018: Helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen mottok "NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester " fra utvalgsleder Aud Blankholm.

Dokument

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2019.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Til toppen