Helse- og omsorgsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Fysisk aktivitet for mer læring

12.10.2016: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha mer fysisk aktivitet i skolen og setter derfor i gang et prosjekt for å teste ut hva som treffer ungdom best. Utvalgte ungdomsskoler som er med i prosjektet skal få mer tid hver dag til kroppsøving og fysisk aktivitet for å teste ut ulike opplegg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal.

Ber helseregionene orientere om etterslep

12.10.2016: Streiken mellom Spekter og Akademikerne ble tirsdag 11. oktober avsluttet. Arbeids- og sosialministeren besluttet da å foreslå tvungen lønnsnemd, på bakgrunn av vurdering fra Helsetilsynet om at konflikten mellom Akademikerne og Spekter medførte fare for liv og helse.

Dokument

Statsbudsjettet 2017:

Helse- og omsorgsbudsjettet

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjettet for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.