Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
Kvinne i laboratorium

Persontilpasset medisin skal bli en naturlig del av pasientbehandlingen

Nyhet 17.01.2023

Regjeringen har lansert Strategien for persontilpasset medisin 2023-2030. Regjeringens visjon er at persontilpasset medisin er en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ser i kamera

Kommunetalen:

– Min tillit til dere er formidabel

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt i dag sin årlige kommunetale hvor hun delte sine forventninger til de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2023.

Ung mann ser tankefullt i kamera

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Nett-tv

Oversiktsbilde av Ullevål sykehus

Helse- og omsorgsministerens oppdrag til sykehusene for 2023

Styrking av psykisk helse og rus, mindre rapportering og mer tid til pasienter. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt i dag sin årlige sykehustale og oppsummerte noen av oppdragene sykehusene skal følge opp i året som kommer.