Aktuelt nå

Statsminister Erna Solberg, Trine Skei Grande og Bent Høie Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Utvalg skal forberede ny rusreform

23.03.2018: Samfunnet reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren. I statsråd 23. mars har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen.

Helseminister Bent Høie og den kinesiske vise-helseministeren Wang Hesheng.

Norge tar arbeidet mot antibiotikaresistens videre sammen med Kina

11.04.2018: Antibiotikaresistens er en raskt økende trussel mot folkehelsen i Norge og resten av verden. Infeksjoner som i dag regnes som ufarlige kan føre til alvorlige helseplager og dødsfall. Dette var tema da helseminister Bent Høie møtte kinesiske myndigheter i Beijing i dag.

Dokument

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2018.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.