Helse- og omsorgsdepartementet

Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.
En gul ambulansebåt på helgelandskysten, hurtigruta ved siden av og fjell i bakgrunnen

Regjeringen fastslår to akuttsykehus for Helgelandssykehuset

Nyhet 03.07.2024

I foretaksmøte med Helse Nord har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fastslått at både Mo i Rana og Sandnessjøen skal være akuttsykehus, i tråd med Helse Nords styrevedtak 19. juni.

Ung mann ligger i stol på tannlegekontor, en tannlege og tannpleier står bak ham

Unge voksne får billigere tannhelsehjelp

Nyhet 01.07.2024

Unge voksne i alderen 21-24 år, personer med rusmiddellidelser og innsatte i fengsel får fra 1. juli lovfestede rettigheter i tannhelsetjenesteloven.

Et forstørrelsesglass ligger oppå en bok med flere bøker i bakgrunnen

Endringar i lovar og forskrifter frå 1. juli

Nyheit 26.06.2024

Den offentlege tannhelsetenesta får eit utvida ansvar, apotek og grossistar blir gitt heimel til å kunne rasjonere legemiddel og det blir forbod mot karakteristisk aroma i e-sigarettar. Her er ei oversikt over dei viktigaste endringane i lovar og forskrifter frå Helse- og omsorgsdepartementet sitt ansvarsområde.

Gravid kvinne i grønn kjole

Regjeringen utvider nyfødtscreeningprogrammet

Nyhet 25.06.2024

Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som utvider nyfødtscreeningprogrammet til å inkludere test for ytterligere fire alvorlige arvelige sykdommer. De fire sykdommene er metakromatisk leukodystrofi (MLD), remetyleringsdefekter, distale ureasyklusdefekter og hemoglobinopatien sigdcellesykdommer.

Siste fra Helse- og omsorgsdepartementet

Flere saker fra departementet

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Sjå helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre si pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte

Nyheit 13.05.2024

Måndag 13. mai heldt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre pressekonferanse om regjeringa sitt ventetidsløfte. Forbundsleiar Mette Nord i Fagforbundet, forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og president Anne-Karin Rime i Legeforeningen deltok også. I tillegg var Delta, Psykologforeningen, fleire arbeidsgivarorganisasjonar og dei regionale helseføretaka også med.

Nett-tv

Se sendingen her

Innspelsmøte om framtidas allmennlegeteneste

Nyheit 17.06.2024

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre heldt tysdag 25. juni innspelsmøte om framtidas allmennlegeteneste i samband med den komande stortingsmeldinga om dette.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet