Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjettet 2019 mandag 8. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Helse- og omsorgsdepartementet

Fra venstre: Fysioterapeut Anneli Skaane, Ella Karlsrud og eldreminister Åse Michaelsen.

Færre skal dø eller bli alvorlig skadet etter en fallulykke i hjemmet

04.10.2018: Regjeringen starter arbeidet med en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden.

Dokument

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2019.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Til toppen