Aktuelt nå

""

Kronikk av Bent Høie:

Frykten for det lille barnet

06.03.2018: Vi har den alle i oss. Frykten for at noe skal skje med det lille nyfødte barnet.

""

Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunene

15.03.2018: Nye tall fra SSB viser en vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2016-2017. Det er en kraftig økning i årsverk for disse yrkesgruppene.

Dokument

Statsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2018.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.