Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Noreg i front i kampen mot antibiotikaresistens

22.05.2017: Noreg deltok for første gong i møte saman med verdas 20 største økonomiar (G20) for å diskutere helseberedskap 19.-20. mai. Kampen mot antibiotikaresistens og førebygging av framtidige epidemiar var viktige tema.

Logo leve hele livet

Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Dokument

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.