Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Nett-tv

EU-flagg med EU-bygning i bakgrunnen

Presseinvitasjon

Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

Nyheit 22.03.2023

EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg?

Bilde av en sykehuskorridor med en utydelig mann i bevegelse

Sykehusutvalget overleverte sin utredning

Pressemelding 27.03.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok 27. mars sykehusutvalgets utredning Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utvalget har vært ledet av Jon Magnussen, som er professor i helseøkonomi ved NTNU.

Et par hender taster på en laptop

Pasienttilpasset basistilskudd innføres fra 1. mai

Nyhet 14.03.2023

Regjeringen styrker og endrer finansieringen av fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin.

Fly på rullebane, flomlys lyser, norsk og ukrainsk flagg i bakgrunnen

Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

Pressemelding 20.03.2023

Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Nett-tv

Se sendingen her

Kvinnehelseutvalet la fram si utgreiing

Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol NOU-en frå kvinnehelseutvalet.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet