Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde CFS/ME. Foto: Colourbox.no

Bedre tilbud til unge med langvarige utmattelsestilstander

06.02.2017: Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår, det viser en ny undersøkelse. Regjeringen vil sørge for at unge med langvarige utmattelsestilstander får et godt tilbud.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner tjenestesenter for helseforvaltningen. Foto: Norsk Helsenett

Høie åpnet tjenestesenter for helseforvaltningen

26.01.2017: Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet torsdag 26. januar et nytt tjenestesenter for helseforvaltningen. Senteret skal driftes av Norsk Helsenett.

Dokument

Statsbudsjettet 2017:

Helse- og omsorgsbudsjettet

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjettet for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.