Departementene

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Nett-tv

Kvinne holder graviditetstest i hendene

Presseinvitasjon:

Abortutvalet legg fram sin rapport

Nyheit 06.12.2023

Torsdag 14. desember mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den offentlege utgreinga og tilrådingane frå abortutvalet.

Illustrasjonsfoto Hammerfest sykehus

362 millioner til vedlikehold av sykehus og helikopterlandingsplasser i Helse Nord

Nyhet 24.11.2023

Regjeringen foreslår 362 millioner kroner til Helse Nord i nysalderingen for statsbudsjettet i 2023. 200 millioner skal gå til vedlikehold av bygg og medisinskteknisk utstyr, og 162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sammen med representanter fra Finans Norge og Skadeforebyggende forum

Skal få Norge ut av skadetoppen

Nyhet 28.11.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol signerte tirsdag 28. november ny samarbeidsavtale med Finans Norge om videreført driftstøtte til Skadeforebyggende forum.

En person drar opp en kondom fra en bukselomme

Regjeringen sikrer gratis kondomer til ungdommer

Nyhet 27.11.2023

I regjeringen sin nysaldering for statsbudsjettet i 2023 blir det foreslått å styrke ordningen med gratis kondomer med fire millioner kroner.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Helseberedskapsmeldinga blei lagt fram fredag 24. november

Nyheit 27.11.2023

Regjeringa la fredag 24. november fram Noregs første stortingsmelding om helseberedskap. I meldinga gir regjeringa politisk og strategisk retning for norsk helseberedskap. Det betyr at førebygging og beredskap må få auka økt prioritet i helsetjenesten.

Nett-tv

Se sendingen her

Ekspertutval for psykisk helsevern la fram sin rapport

Nyheit 15.09.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tok fredag 15. september imot rapporten frå ekspertutvalet som har vurdert om det er mogleg med ei sterkare tematisk organisering i psykisk helsevern.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet