Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Tobakk

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde: Regjeringen foreslår å gi gutter HPV-vaksine.

Gutter får tilbud om gratis HPV-vaksine

11.05.2017: Regjeringen vil tilby gutter i 7. klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.

""

Samarbeidet om å redusere salt i matvarer gir resultat

29.05.2017: Saltnivået i en rekke matvarer er redusert som følge av samarbeidet mellom næringslivet og helseministeren.

Illsutrasjonsbilde kostholdsplanen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Konkrete mål for bedre kosthold

07.03.2017: Regjeringen setter seg konkrete og ambisiøse mål i den nye handlingsplanen for et sunnere og mer bærekraftig kosthold

Alle saker om Folkehelse

Dokumenter

Regelverk på folkehelseområdet

Her finner du informasjon om lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Til toppen