Folkehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017:

Folkehelsesatsing skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet

06.10.2016: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bevilge 56,1 millioner kroner til å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

Høie starter opphentingsprogram for HPV-vaksine

31.10.2016: Alle kvinner født i 1991 eller senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksineprogrammet er viktig for å beskytte kvinner mot livmorhalskreft.

Nedgang i antibiotika-forbruket i Norge

16.11.2016: 18.november markeres den europeiske antibiotikadagen. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket i befolkningen går ned. Fortsetter den positive trenden, kan vi nå regjeringens mål om 30 prosent reduksjon innen 2020.

Flere saker om Folkehelse

Dokumenter

Folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningenmed 30 prosent innen utløpet av 2020

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).