Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

En person drar opp en kondom fra en bukselomme

Regjeringen sikrer gratis kondomer til ungdommer

Nyhet 27.11.2023

I regjeringen sin nysaldering for statsbudsjettet i 2023 blir det foreslått å styrke ordningen med gratis kondomer med fire millioner kroner.

Helsepersonell setter vaksine på en gravid kvinnes overarm

Statsbudsjettet 2024:

Regjeringa vil gi gravide gratis kikhostevaksine

Nyheit 06.10.2023

Etter utbrot og auka forekomst av kikhoste i fleire europiske land, vil regjeringa gi spedbarn i Noreg auka beskyttelse mot sjukdommen. Regjeringa foreslår derfor ei løyving på 17 millionar kroner for å tilby gravide kikhostevaksine.

Fisk, frukt, grønnsaker og kjøtt

Dette er finalistane til utmerkingane for sunnare kosthald

Nyheit 05.12.2023

Aktørar i matvarebransjen konkurrer om utmerkingar for særleg god innsats i arbeidet for eit sunnare kosthald. Tysdag kunngjorde helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol finalistane.

Kvinne og barn i skogen, lys skinner gjennom

– Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

Nyheit 31.03.2023

– Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Relaterte tema

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo