Folkehelse

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Tobakk

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsminister Bent Høie signerer intensjonsavtale med næringslivsgruppen.

Signerte intensjonsavtale for sunnere mat

06.12.2016: En avtale med konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke ble i dag signert av næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren. – Dette vil gi sunnere mat i kjøleskapene og kjøkkenskapene til folk flest, sier Bent Høie.

forsideillustrasjon strategi for seksuell helse

Mer åpenhet om seksuell helse

06.12.2016: Ny strategi for seksuell helse skal bidra til mer åpenhet og kunnskap om seksuell helse, og gjøre det enklere å snakke om seksualitet.

Illsutrasjonsbilde kostholdsplanen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Konkrete mål for bedre kosthold

07.03.2017: Regjeringen setter seg konkrete og ambisiøse mål i den nye handlingsplanen for et sunnere og mer bærekraftig kosthold

Flere saker om Folkehelse

Dokumenter

Regelverk på folkehelseområdet

Her finner du informasjon om lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo