Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Nett-tv

Springvann renner ned i et glass

Regjeringen har satt 25 nye nasjonale mål for vann og helse

Nyhet 16.02.2024

Ingen skal bli syke av drikkevann i Norge og du skal få bedre informasjon om drikkevannet du får levert. Det er blant de 25 nye målene for vann og helse regjeringen presenterte fredag.

Helsepersonell setter vaksine på en gravid kvinnes overarm

Forslag om vaksine mot kikhoste til gravide på høring

Nyhet 12.03.2024

Regjeringen ønsker å tilby vaksine mot kikhoste til gravide og sender forslag om nødvendige forskriftsendringer på høring.

Park med grønne trær, gangvei i stein i midten

Oppstartskonferanse om tre stortingsmeldinger:

Se parallelsesjon om folkehelse

Artikkel 03.01.2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol arrangerte torsdag 30. november felles oppstartskonferanse om folkehelsemeldinga, opptrappingsplanen for psykisk helse og bo trygt hjemme-reformen. Her kan du se parallellsesjonen om folkehelsemeldinga.

Kvinne og barn i skogen, lys skinner gjennom

– Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

Nyheit 31.03.2023

– Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Relaterte tema

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo