Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Koronasituasjonen

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Røyking

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug blir intervjuet av P4

Etablering av nasjonalt eldreombud

23.08.2019: Regjeringen videreutvikler eldrepolitikken og vil ha et mer aldersvennlig Norge, derfor etablerer vi nå et nasjonalt eldreombud. Det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen håndhilser på Tsjekkias helseminister Adam Vojtěch

EØS-midler tema for Tsjekkia-besøk

20.09.2019: Tsjekkia mottar 16,7 millioner Euro fra EØS-midlene i perioden 2014-2021 under folkehelseprogrammet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen deltok på åpningen av Tsjekkias nasjonale lanseringskonferanse for EØS-midlene 19. september i Praha.

Dokumenter

Regelverk på folkehelseområdet

Lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig.

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Til toppen