Helse og omsorg

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Røyking

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Aktuelt nå

Innspillsmøte for ny folkehelsemelding 11. mars

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer derfor til innspillsmøte i Bergen 11. mars.

Programforside Nordisk konferanse om fysisk aktivitet

Nordisk konferanse om fysisk aktivitet, 27. oktober

Hvordan kan vi i Norden samarbeide om å fremme og tilrettelegge for fysisk aktivitet? En konferanse i regi av de nordiske landene forsøker å svare på dette og andre spørsmål om fysisk aktivitet. Konferansen foregår digitalt og er gratis å delta på.

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo