Helse og omsorg

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Røyking

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

Aktuelt nå

Innspillsmøte for ny folkehelsemelding 11. mars

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. Helse- og omsorgsministeren ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterer derfor til innspillsmøte i Bergen 11. mars.

Rapport fra Rådet for et aldersvennlig Norge

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 18. februar rapporten «Et aldersvennlig Norge på agendaen» fra Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo