Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

To hender skjærer en grønn paprika på en fjøl

Effektive kosthaldstiltak

Rapport 05.01.2024

Noreg. Eit usunt kosthald og for mykje energiinntak i forhold til energiforbruket over tid aukar risikoen for dei fleste ikkje-smittsame sjukdommar og det gir tap av helse og auka kostnader. Det er dokumenterte forskjellar i kosthaldet mellom sosiale grupper, kjønn og geografiske område.

Nett-tv

Springvann renner ned i et glass

Regjeringen har satt 25 nye nasjonale mål for vann og helse

Nyhet 16.02.2024

Ingen skal bli syke av drikkevann i Norge og du skal få bedre informasjon om drikkevannet du får levert. Det er blant de 25 nye målene for vann og helse regjeringen presenterte fredag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sammen med Maren Berg fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

Her er vinnarane av utmerkingane for sunnare kosthald

Nyheit 09.02.2024

Fjordland og Opplysningskontoret for frukt og grønt er vinnarar av Helse- og omsorgsdepartementet sine utmerkingar for sunnare kosthald 2023.

Matarbeider jobber på et rullebånd med småkaker

Næringsmiddelhygiene

Artikkel 20.07.2021

Næringsmiddelhygiene vil si tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg når den spises.

Relaterte tema

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo