Ernæring og mattrygghet

Maten og vannet i Norge skal være helsemessig trygg. Forbrukerne skal ha god tilgang til sunn og god mat som er enkel å velge.

To hender skjærer en grønn paprika på en fjøl

Effektive kosthaldstiltak

Rapport 05.01.2024

Noreg. Eit usunt kosthald og for mykje energiinntak i forhold til energiforbruket over tid aukar risikoen for dei fleste ikkje-smittsame sjukdommar og det gir tap av helse og auka kostnader. Det er dokumenterte forskjellar i kosthaldet mellom sosiale grupper, kjønn og geografiske område.

Nett-tv

Springvann renner ned i et glass

Regjeringen har satt 25 nye nasjonale mål for vann og helse

Nyhet 16.02.2024

Ingen skal bli syke av drikkevann i Norge og du skal få bedre informasjon om drikkevannet du får levert. Det er blant de 25 nye målene for vann og helse regjeringen presenterte fredag.

Stjerner i tre, tresleiver og cherrytomater

Her er vinnarane av utmerkingane for sunnare kosthald

Nyheit 09.02.2024

Fjordland og Opplysningskontoret for frukt og grønt er vinnarar av Helse- og omsorgsdepartementet sine utmerkingar for sunnare kosthald 2023.

Matarbeider jobber på et rullebånd med småkaker

Næringsmiddelhygiene

Artikkel 20.07.2021

Næringsmiddelhygiene vil si tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg når den spises.

Relaterte tema

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo