Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar 2020 erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset. Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter.

Tiltak fram til 14. oktober 2021 ble iverksatt av regjeringen Solberg. Tiltak etter 14. oktober 2021 er iverksatt av regjeringen Støre.

 • 2023

  • Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom (mandag 20. november 2023)

   Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som fjerner covid-19 fra denne sykdomslisten. Samtidig oppheves covid-19-forskriften.

   Les mer:

  • Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (fredag 30. juni 2023)

   Etter tre år med pandemi har vi høy vaksinasjonsdekning og mange har gjennomgått infeksjon. Dette gjør at befolkningen nå er godt beskyttet mot å utvikle alvorlig sykdom av covid-19, og det er derfor vesentlig mindre behov for tiltak for å begrense smitte.

   Les mer:

  • Koronasertifikatet legges ned (onsdag 7. juni 2023)

   Den 30. juni blir EUs koronasertifikat lagt ned, og det vil også fjernes fra nettsidene til Helsenorge. Det er svært få land som krever verifiserbar dokumentasjon på koronavaksine for innreise, og innbyggere som skal ut å reise kan fortsatt finne sin vaksinedokumentasjon på Helsenorge.

   Les mer:

  • Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose mot covid-19 (fredag 17. mars 2023)

   Regjeringen har besluttet at sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose mot covid-19 hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige dose.

   Les mer:

 • 2022

  • Alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine (fredag 18. november 2022)

   Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Det har regjeringen besluttet.

   Les mer:

  • Flere får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine (mandag 12. september 2022)

   Regjeringen har gitt kommunene klarsignal til å tilby personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer en oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

   Les mer:

  • Koronapandemien: 500 millioner kroner i omstillingsmidler til fylkeskommunal kollektivtransport (fredag 2. september 2022)

   – Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

   Les mer:

  • 75 millioner til pandemioppfølging for barn og unge (mandag 15. august 2022)

   Fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien får nå til sammen 75 millioner kroner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

   Les mer:

  • Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine (fredag 5. august 2022)

   Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. De nye anbefalingene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet som regjeringen nylig har mottatt.

   Les mer:

  • Anbefaler ny oppfriskningsdose koronavaksine for flere grupper (onsdag 29. juni 2022)

   Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine fra 1. juli 2022. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

   Les mer:

  • Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen (tirsdag 5. april 2022)

   Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover.

   Les mer:

  • Regjeringen vil utnevne ekspertgruppe som skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien (mandag 21. mars 2022)

   Det er viktig for regjeringen å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt. Derfor vil regjeringen oppnevne en ekspertgruppe som skal evaluere pandemihåndteringen samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

   Les mer:

  • De fleste koronatiltakene på Svalbard oppheves (tirsdag 1. mars 2022)

   Testplikten før avreise og ved ankomst til Svalbard fjernes. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også. Samtidig anbefales uvaksinerte å være forsiktige med å reise til Svalbard.

   Les mer:

  • Nye 250 millioner kroner til koronakompensasjon til utsatte næringer (mandag 28. februar 2022)

   Regjeringen følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene. Pengene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av de generelle kompensasjonsordningene.

   Les mer:

  • Smittede kan ledsage ved fødsel og besøke alvorlig syke (lørdag 12. februar 2022)

   Personer som er smittet med covid-19 kan være ledsager ved fødsel og besøke alvorlig syke pårørende som er innlagt. Besøk må kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og avtales med avdelingen.

   Les mer:

  • Bare de med symptomer skal teste seg (lørdag 12. februar 2022)

   Regjeringen går bort fra anbefalingen om at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør teste seg etter nærkontakt med en smittet. Nå skal voksne teste seg kun ved symptomer, mens barnehagebarn og elever slipper dette. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl.10.00.

   Les mer:

  • Registrering av innreise til Norge (lørdag 12. februar 2022)

   Det er ikke lenger krav om negativ test før innreise eller krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge.

   Les mer:

  • Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar (lørdag 12. februar 2022)

   Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

   Les mer:

  • Kommunene skal opprettholde beredskapen ut april (mandag 7. februar 2022)

   Det er behov for at kommunene planlegger for å opprettholde dagens beredskap for vaksinasjon og testing ut april. Staten vil dekke kommunenes nødvendige utgifter til dette formålet.

   Les mer:

  • Koronatiltak under Kulturdepartementet (tirsdag 1. februar 2022)

   Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

   Les mer:

  • Store lettelser for kulturen, idretten og frivilligheten (tirsdag 1. februar 2022)

   Ingen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt. – Et stort steg i riktig retning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Mer normal hverdag for barn og unge (tirsdag 1. februar 2022)

   Regjeringen vil ha studentene tilbake på campus og kommunene skal selv bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage. Det betyr at de aller fleste skoler og barnehager vil kunne drive på grønt nivå.

   Les mer:

  • Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak (tirsdag 1. februar 2022)

   Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene. Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

   Les mer:

  • Vil utarbeide pakker med smitteverntiltak (tirsdag 1. februar 2022)

   Regjeringen ønsker å gi større forutsigbarhet for sektorene som rammes av koronatiltakene. Det arbeides derfor med et overordnet rammeverk med pakker med smitteverntiltak som kan brukes hvis det blir behov for det.

   Les mer:

  • Går bort fra jevnlig testing (fredag 28. januar 2022)

   Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing. Det avvikles derfor. Endringen gjelder umiddelbart.

   Les mer:

  • Dagens krav om innreisekarantene avvikles (mandag 24. januar 2022)

   Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

   Les mer:

  • Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter (mandag 24. januar 2022)

   Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

   Les mer:

  • Åpner for mer publikum (torsdag 20. januar 2022)

   – Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

   Les mer:

  • Koronavaksinasjon av barn og unge (fredag 14. januar 2022)

   Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen.

   Les mer:

  • Mer normal fritid for barn og unge (fredag 14. januar 2022)

   Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

   Les mer:

  • Endringer i TISK-strategien (torsdag 13. januar 2022)

   Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

   Les mer:

  • Studenter kan igjen ha fysisk undervisning (torsdag 13. januar 2022)

   Regjeringen opphever kravet om digital undervisning, eksamen og ferdighetstrening. Nå anbefaler de høyskoler, universiteter og fagskoler å legge til rette for mer fysisk undervisning, slik at flere studenter får mulighet til å være på lærestedet sitt. Hovedregelen fremover er at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. For å kunne ha mer fysisk undervisning anbefaler regjeringen jevnlig testing.

   Les mer:

  • Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt (torsdag 13. januar 2022)

   Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det. Men kommunene må gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. Studenter på høyskoler og universiteter kan igjen ha fysisk undervisning.

   Les mer:

  • Regjeringen letter på tiltakene (torsdag 13. januar 2022)

   Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.

   Les mer:

 • 2021

  • Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden (mandag 27. desember 2021)

   Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra 3. januar.

   Les mer:

  • Antigen hurtigtest og selvtest kan nå brukes for å teste seg ut av smittekarantene (tirsdag 21. desember 2021)

   I dag kan personer i smittekarantene som er nærkontakt, hustandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede gå ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakt. PCR-test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest kan benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn 7.

   Les mer:

  • Nye 500 millioner kroner til koronakompensasjon til hardt rammede næringer (tirsdag 21. desember 2021)

   Regjeringen følger opp enigheten i Stortinget om nysaldert statsbudsjett 2021, og fordeler umiddelbart 500 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen. Pengene skal hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak.

   Les mer:

  • Mer fleksibel lønnsstøtteordning (søndag 19. desember 2021)

   For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.

   Les mer:

  • Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose (søndag 19. desember 2021)

   Regjeringen setter som mål at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

   Les mer:

  • Ny lønnsstøtteordning (fredag 17. desember 2021)

   Regjeringen foreslår i dag å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen er rettet mot bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

   Les mer:

  • Koronamidler til kommunene før jul (fredag 17. desember 2021)

   – Kommunesektoren har spilt en nøkkelrolle i håndteringen av pandemien. Regjeringens klare budskap er at vi vil ta regningen for nødvendige koronarelaterte tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Nå er fordelingen av 2,25 milliarder kompensasjons-kroner klar.

   Les mer:

  • Norge har inngått avtale om tidlig tilgang til legemidler mot covid-19 (onsdag 15. desember 2021)

   Helsedirektoratet og legemiddelfirmaet Merck Sharp & Dohme (MSD) inngikk fredag 11. desember en avtale om levering av 8640 behandlinger av det antivirale legemiddelet molnupiravir før jul.

   Les mer:

  • Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet (tirsdag 14. desember 2021)

   Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med forbedrede støtteordninger. Vi styrker nå ulike ordninger for å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er satt av, er 1,7 milliarder kroner.

   Les mer:

  • Forlenger koronaordninger ut februar og gir lavtlønte rett til dagpenger (tirsdag 14. desember 2021)

   Regjeringen forlenger en rekke koronaordninger ut februar og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

   Les mer:

  • Flere tiltak for økonomisk trygghet (tirsdag 14. desember 2021)

   Regjeringen har tidligere varslet at inngripende smitteverntiltak vil følges opp med økonomisk kompenserende tiltak. I tråd med de strengere og mer langvarige smitteverntiltakene vil regjeringen nå også forsterke og forlenge tiltakene som skal gi folk og bedrifter økonomisk trygghet gjennom perioden med kontaktbegrensende råd og regler.

   Les mer:

  • Tredje dose til ansatte og økt tiltaksnivå i barnehage og skole (mandag 13. desember 2021)

   Fra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Regjeringen ber også kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

   Les mer:

  • Fortsatt i hovedsak digital undervisning på fagskoler, universiteter og høyskoler (mandag 13. desember 2021)

   Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig.

   Les mer:

  • Økt trykk på vaksinasjon (mandag 13. desember 2021)

   Det haster med å få satt flere oppfriskningsdoser. Regjeringen ber nå Forsvaret om å bistå kommuner som får behov for det med vaksineringen. Det skal også bli enklere for kommunene å få vaksinasjonshjelp fra apotekene.

   Les mer:

  • Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten (mandag 13. desember 2021)

   Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

   Les mer:

  • Tydeligere test-prioritering og strengere karanteneregler (mandag 13. desember 2021)

   På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes. Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart. Fra midnatt natt til 15. desember blir det felles regler for karantene uavhengig av virusvariant.

   Les mer:

  • Stimuleringsordningene for kultursektoren gjelder fra 8. desember (søndag 12. desember 2021)

   Den bebudede stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres allerede med virkning fra 8. desember. Dette innebærer at arrangører av allerede planlagte konserter ol. i desember som må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på arrangementet vil kunne søke ordningen og få eventuell støtte utbetalt i ettertid.

   Les mer:

  • Samfunnskritisk personell slipper omikronkarantene i arbeidstiden (lørdag 11. desember 2021)

   Personer som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner og som er nærkontakter til en med mistenkt eller påvist omikronsmitte, skal ha mulighet til å teste seg for å kunne gå på jobb i karanteneperioden. På fritiden har man karanteneplikt.

   Les mer:

  • Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende (onsdag 8. desember 2021)

   De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

   Les mer:

  • Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager (tirsdag 7. desember 2021)

   Skoler og barnehager i hele landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføre eksamen, enten digitalt, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte.

   Les mer:

  • Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak (tirsdag 7. desember 2021)

   Regjeringen varsler i dag at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.

   Les mer:

  • Nærkontakter må i smittekarantene ved mistanke om omikron (tirsdag 7. desember 2021)

   Regjeringen har besluttet å innføre krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. I dag gjelder karanteneplikten i slike tilfeller kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

   Les mer:

  • Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen (tirsdag 7. desember 2021)

   Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

   Les mer:

  • Oppfriskningsdose ned til fem måneder etter dose to (mandag 6. desember 2021)

   Regjeringen endrer intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdose fra seks måneder ned til fem måneder for alle ned til 45 år, voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

   Les mer:

  • Staten skal ta en større del av regningen for koronarelatert sykefravær (torsdag 2. desember 2021)

   Regjeringen reduserer perioden arbeidsgivere må betale sykepenger. Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere.

   Les mer:

  • Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett forlenges (torsdag 2. desember 2021)

   – Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

   Les mer:

  • Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst (torsdag 2. desember 2021)

   Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.

   Les mer:

  • Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner (torsdag 2. desember 2021)

   Regjeringen innfører regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

   Les mer:

  • Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak (torsdag 2. desember 2021)

   Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.

   Les mer:

  • Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (tirsdag 30. november 2021)

   Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien. Det overordnede målet i strategien er å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til en betydelig sykdomsbyrde og for stor belastning på helse- og omsorgstjenestene. Samtidig skal offentlige tjenester ytes på et forsvarlig nivå og økonomien beskyttes.

   Les mer:

  • Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak (tirsdag 30. november 2021)

   Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig.

   Les mer:

  • Innfører tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten i Norge (mandag 29. november 2021)

   For å bremse spredningen av den nye omikronvarianten når den kommer til landet, innføres det nå en rekke tiltak.

   Les mer:

  • Regjeringen innfører flere tiltak for å begrense spredning av ny virusvariant til Norge (fredag 26. november 2021)

   Regjeringen innfører flere tiltak med umiddelbar virkning for å begrense og forsinke spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Sør-Afrika.

   Les mer:

  • Nye tiltak ved innreise til Norge (fredag 19. november 2021)

   Som følge av smittesituasjonen, har regjeringen besluttet å gjeninnføre krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

   Les mer:

  • Oppfriskningsdose til alle over 65 år før jul (fredag 19. november 2021)

   Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ber samtidig kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Det gir fornyet beskyttelse mot alvorlig sykdom og kan hindre at presset på sykehusene blir for stort.

   Les mer:

  • Tilbud om oppfriskningsdose til alle voksne (fredag 12. november 2021)

   Regjeringen legger opp til at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose.

   Les mer:

  • Lokale tiltak er mest treffsikkert (fredag 12. november 2021)

   Stadig flere med korona ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press. Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

   Les mer:

  • Helsepersonell får tilbud om tredje dose koronavaksine (torsdag 4. november 2021)

   Regjeringen har besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

   Les mer:

  • Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret (torsdag 4. november 2021)

   Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

   Les mer:

  • Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak (torsdag 28. oktober 2021)

   Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.

   Les mer:

  • Oppdatert rundskriv om kommunale smitteverntiltak (onsdag 27. oktober 2021)

   Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et justert rundskriv for å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

   Les mer:

  • Gratis testing for koronasertifikat ut måneden (onsdag 6. oktober 2021)

   Ordningen med gratis testing til koronasertifikat hos private aktører videreføres ut oktober. Den avvikles midnatt, natt til 1. november.

   Les mer:

  • Alle grenseovergangene åpnes 6. oktober (fredag 1. oktober 2021)

   Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger til Norge fra midnatt, natt til onsdag 6. oktober. Fra samme tidspunkt gjøres det en mindre endring for reisende som har plikt til å teste seg.

   Les mer:

  • Land med reiseråd fra og med 1. oktober (torsdag 30. september 2021)

   Når det globale reiserådet avvikles 1. oktober, vil ingen land få nye pandemirelaterte reiseråd nå.

   Les mer:

  • Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis (fredag 24. september 2021)

   I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

   Les mer:

  • Tilbake til normalen i skoler og barnehager (fredag 24. september 2021)

   Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

   Les mer:

  • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (fredag 24. september 2021)

   Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober (fredag 24. september 2021)

   Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordningen trappes ned (torsdag 23. september 2021)

   Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere. Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet gradvis avta.

   Les mer:

  • Innfører nedjustert TISK i kommunene (fredag 17. september 2021)

   Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.

   Les mer:

  • Personer i risikogruppene får gratis influensavaksine i kommunen (fredag 17. september 2021)

   Regjeringen sørger nå for at de som er i risikogruppene vil bli tilbudt gratis vaksinasjon mot influensa i kommunene. De kan også bli vaksinert hos fastlegen mot en egenandel på 50 kroner. For personer som har frikort blir vaksineringen gratis også hos fastlegen.

   Les mer:

  • Innholdet i "En normal hverdag med økt beredskap" (fredag 17. september 2021)

   Regjeringen kommer nå med flere detaljer om hva "En normal hverdag med økt beredskap" innebærer. Når det etter hvert blir aktuelt å gå videre til "En normal hverdag med økt beredskap" vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Regjeringen vil komme tilbake til når vi kan gå videre til "En normal hverdag med økt beredskap".

   Les mer:

  • Koronasertifikatet etter gjennomgått covid-19 blir grønt i 12 måneder (fredag 10. september 2021)

   Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres 10. september slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

   Les mer:

  • Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året (torsdag 9. september 2021)

   - Det er en glede for meg å kunne si at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året. Selv om vaksinasjonstallene er høye er pandemien uforutsigbar, og gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

   Les mer:

  • Flere vaksiner godkjennes i koronasertifikatet (torsdag 2. september 2021)

   Personer som er vaksinerte med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO får samme lettelser i innreisekarantene som personer vaksinert med EMA-godkjente vaksiner.

   Les mer:

  • 12- til 15-åringer får tilbud om koronavaksine (torsdag 2. september 2021)

   Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

   Les mer:

  • Blir stående på trinn tre (torsdag 2. september 2021)

   Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

   Les mer:

  • Fritak fra smittekarantene utvides fra 6 til 12 måneder (fredag 27. august 2021)

   Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i Norge, får nå unntak fra smittekarantene i 12 måneder. Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

   Les mer:

  • Det globale reiserådet forlenges til 1. oktober (fredag 27. august 2021)

   Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det vil fortsatt bli gjort unntak for noen land og områder på EUs tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. oktober.

   Les mer:

  • Innfører trinn 4 når alle voksne er beskyttet (fredag 13. august 2021)

   Regjeringen har besluttet at trinn 4 i gjenåpningen iverksettes tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose. Da vil alle voksne nordmenn ha fått mulighet til å bli beskyttet av vaksinen.

   Les mer:

  • Regjeringen letter på regler for grensepasseringer for barn (fredag 13. august 2021)

   Regjeringen justerer regelverket for grensepasseringer for barn med delt bosted og som dagpendler til grunnskolen.

   Les mer:

  • Staten tar regningen for hurtigtester for studentene (torsdag 12. august 2021)

   For å gi studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter en så normal og trygg studiestart som mulig, anbefaler regjeringen at det skal legges til rette for utstrakt testing før sosiale arrangementer. Staten tar regningen.

   Les mer:

  • Det globale reiserådet forlenges til 1. september (torsdag 5. august 2021)

   Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenom EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Reiserådet gjelder til 1. september.

   Les mer:

  • Trinn 4 iverksettes ikke nå (onsdag 28. juli 2021)

   Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

   Les mer:

  • Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer (mandag 5. juli 2021)

   Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

   Les mer:

  • Planlegger lettelser i innreiserestriksjoner (mandag 5. juli 2021)

   Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

   Les mer:

  • Trinn 4 utsettes - trinn tre i gjenåpningsplanen justeres (mandag 5. juli 2021)

   Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

   Les mer:

  • En normal hverdag med økt beredskap (mandag 5. juli 2021)

   Regjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien, og kaller fasen etter trinn 4 «En normal hverdag med økt beredskap».

   Les mer:

  • Lettelser i innreiseregler for familie- og kjærestebesøk (fredag 2. juli 2021)

   Fra og med 5. juli åpnes det for innreise for flere utlendinger bosatt i utvalgte land fra EUs tredjelandsliste som Folkehelseinstituttet har vurdert.

   Les mer:

  • Utenlandsstudenter får komme til Norge fra 1. august (fredag 2. juli 2021)

   Regjeringen har bestemt at studenter og elever fra utlandet får unntak fra innreiserestriksjonene fra 1. august. Det betyr at utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon kan reise inn til Norge som planlagt.

   Les mer:

  • Avvikler nasjonal ventekarantene fra og med 1. juli (onsdag 30. juni 2021)

   Regjeringen avvikler ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene.

   Les mer:

  • Store koronabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett til kommuner og fylkeskommuner (fredag 25. juni 2021)

   I revidert nasjonalbudsjett er det vedtatt en rekke bevilgninger over rammetilskuddet for å dekke økte utgifter og tapte inntekter som følge av pandemien.

   Les mer:

  • Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer (fredag 18. juni 2021)

   Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

   Les mer:

  • Regjeringen fortsetter gjenåpningen (fredag 18. juni 2021)

   Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

   Les mer:

  • Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge (mandag 14. juni 2021)

   Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer og kystcruise innenlands. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19.

   Les mer:

  • Lovendringer om koronasertifikat vedtatt (fredag 11. juni 2021)

   Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt og trer i kraft i dag.

   Les mer:

  • Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge (fredag 11. juni 2021)

   Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat. Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i karantene. Alle skal fortsatt testes ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Se oversikt over innreisereglene som gjelder fra fredag 11. juni kl. 15.

   Les mer:

  • Fritak fra innreisekarantene (onsdag 9. juni 2021)

   Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Det er en forutsetning at de kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode. Barn og unge under 18 år kan forkorte innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn.

   Les mer:

  • Janssen-vaksinen som tilvalg (onsdag 9. juni 2021)

   Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

   Les mer:

  • Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningen – her er endringene (onsdag 9. juni 2021)

   Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret på flere områder. Fra og med i dag kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021. For første gang er kompensasjon for tapt varelager inkludert.

   Les mer:

  • Intervallet mellom vaksinedosene forkortes til 9 uker (mandag 7. juni 2021)

   Regjeringen har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene fra 12 til 9 uker etter råd fra Folkehelseinstituttet.

   Les mer:

  • Unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn (fredag 4. juni 2021)

   Regjeringen har etablert en svært snever søknadsordning for personer med særlig sterke årsaker til å få fritak fra karantenehotell.

   Les mer:

  • Flere kan tilbringe karantene i eget hjem (fredag 4. juni 2021)

   27. mai ble karantenehotellordningen endret slik at smittetrykket i landet man har oppholdt seg i, nå avgjør om man må på karantenehotell, eller ikke. Smittesituasjonen i Europa har endret seg, og departementet oppdaterer nå vedleggene til covid-19-forskriften og legger til enda flere land. Endringene vil tre i kraft i dag kl. 15.00.

   Les mer:

  • Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er vaksinert eller har hatt korona (torsdag 3. juni 2021)

   Å være beskyttet innebærer å være vaksinert i Norge eller å ha gjennomgått covid 19-sykdom. Det er bare dokumentasjon som fremvises gjennom pålogging på helsenorge.no som for tiden aksepteres. Papirutskrifter og skjermdumper er ikke tilstrekkelig. Du er definert som beskyttet dersom du er fullvaksinert, har fått én dose og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen, eller har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

   Les mer:

  • Verifiserbart koronasertifikat klart 11. juni (onsdag 2. juni 2021)

   Koronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Det vil være to ulike visninger for koronasertifikatet: en enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.

   Les mer:

  • Regjeringen åpner for gjennomføring av testarrangementer (fredag 28. mai 2021)

   Regjeringen åpner for at det kan gjennomføres testarrangementer i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

   Les mer:

  • Norske studenter slipper å betale for karantenehotell (onsdag 26. mai 2021)

   Fra og med 27. mai slipper norske studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet å betale egenandelen for eventuelt opphold på karantenehotell.

   Les mer:

  • Unntak fra karantenehotell for sjøfolk som skal mønstre på skip og for personer som skal utføre samfunnskritiske oppgaver i Norge (fredag 21. mai 2021)

   Regjeringen har besluttet at sjøfolk som kommer til Norge for å arbeide på skip unntas fra plikten til opphold på karantenehotell når de ankommer Norge etter å ha oppholdt seg utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det gjøres også unntak fra karantenehotell for personer som skal utføre kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.

   Les mer:

  • Endringer i karantenehotellordningen og lettelser i innreiserestriksjonene (fredag 21. mai 2021)

   Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge slik at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell. Personer som har vært i områder med høy smitte må på karantenehotell, uavhengig av reisens formål. Det innføres unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i Norge.

   Les mer:

  • Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. mai (fredag 21. mai 2021)

   Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Allerede fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands.

   Les mer:

  • Åpner for grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler og mer fysisk undervisning for studentene (fredag 21. mai 2021)

   Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte beslutte selv om de skal gå til grønt nivå i trafikklysmodellen for barnehager, skoler og SFO. I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

   Les mer:

  • Det globale reiserådet forlenges til 1. juli (fredag 21. mai 2021)

   Utenriksdepartementet forlenger reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land til 1. juli.

   Les mer:

  • Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner (onsdag 19. mai 2021)

   Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 % økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

   Les mer:

  • Endringer i karanteneregler ved reiser fra Storbritannia (onsdag 12. mai 2021)

   Regjeringen har besluttet at reisende som har vært i Storbritannia med virkning fra klokken 12:00 torsdag 13. mai skal ha de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen, og ikke falle innunder reglene for andre land utenfor EØS/Schengen.

   Les mer:

  • AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmet (onsdag 12. mai 2021)

   Regjeringen følger anbefalingen til Folkehelseinstituttet og Vorland-utvalget, og tar AstraZeneca ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Det bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig.

   Les mer:

  • Unge tilbys vaksine tidligere (onsdag 12. mai 2021)

   Regjeringen endrer vaksinestrategien slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert. Det vurderes også å omfordele vaksiner til flere kommuner med vedvarende høyt smittetrykk.

   Les mer:

  • Det globale reiserådet forlenges til 25. mai (mandag 10. mai 2021)

   Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet forlenges til 25. mai, og det kan bli forlenget.

   Les mer:

  • Flere reisende må på karantenehotell (fredag 7. mai 2021)

   Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

   Les mer:

  • Strenge innreiserestriksjoner inntil videre (onsdag 5. mai 2021)

   Innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 24. mai.

   Les mer:

  • Åpner for seriespill for fotball og håndball (onsdag 5. mai 2021)

   Regjeringen åpner for seriespill utendørs i toppfotballen fra og med 5. mai. Dette vil gjelde for de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn.

   Les mer:

  • Flere lettelser for vaksinerte (onsdag 5. mai 2021)

   Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

   Les mer:

  • Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte (mandag 3. mai 2021)

   Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

   Les mer:

  • Forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose (fredag 30. april 2021)

   Intervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer-BioNTech og Moderna) økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer. Personer i alderen 18 til 44 år vil ifølge foreløpige estimater fra FHI kunne få tilbud om vaksine opptil fem uker tidligere enn forventet i det nøkterne vaksineringsscenarioet.

   Les mer:

  • Letter på rådene for fullvaksinerte (onsdag 28. april 2021)

   Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte.

   Les mer:

  • Endringar i reglane for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon kan få tilbod i barnehage og skule (onsdag 28. april 2021)

   Barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal ha eit tilbod sjølv om barnehagen eller skulen er stengd eller har reduserte opningstider. Tilbakemeldingar frå skulane og barnehagane tyder på at fleire enn dei som har eit reelt behov får tilbod, og at det fører til utfordringar med kapasiteten. No blir reglane presiserte og tydeleggjorde.

   Les mer:

  • Endring i reiseråd for India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak (onsdag 28. april 2021)

   Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak.

   Les mer:

  • Skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan (onsdag 28. april 2021)

   På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, har regjeringen skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

   Les mer:

  • Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021 (torsdag 22. april 2021)

   Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

   Les mer:

  • Utvider massetesting for å gjenåpne samfunnet (torsdag 22. april 2021)

   Regjeringen vil bruke massetesting mer aktivt i gjenåpningen av samfunnet. Barn og unge i områder med høy smitte vil bli prioritert. Helsedirektoratet får ansvar for et nasjonalt system for massetesting, som skal sikre effektiv bruk av ressurser og god samordning.

   Les mer:

  • Strenge innreiserestriksjoner inntil videre (tirsdag 20. april 2021)

   Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 12. mai.

   Les mer:

  • Barn under 12 år skal også testes på grensen (søndag 18. april 2021)

   Regjeringen har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen. Endringen innføres fordi de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn.

   Les mer:

  • Forenklet utgave av koronasertifikat i mai (fredag 16. april 2021)

   Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til. Den forenklede utgaven av koronasertifikatet kommer på plass i mai. Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni.

   Les mer:

  • Legger til rette for massetesting av covid-19 (fredag 16. april 2021)

   Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.

   Les mer:

  • Koronakommisjonen fortsetter sitt arbeid (torsdag 15. april 2021)

   Regjeringen har bedt koronakommisjonen fortsette sitt arbeid. Daglig leder og professor II Egil Matsen overtar som ny leder av kommisjonen.

   Les mer:

  • Bredere beslutningsgrunnlag om virusvektor-vaksiner (torsdag 15. april 2021)

   Regjeringen vil ta den endelige beslutningen om bruk av covid-19-vaksinene fra AstraZeneca og Janssen. Det settes ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som får i oppdrag å se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke disse vaksinene i vaksinasjonsprogrammet.

   Les mer:

  • Sikrer nye vaksiner til lavinntektsland (torsdag 15. april 2021)

   Norge har besluttet å overføre flere vaksineopsjoner til vaksinesamarbeidet Covax. - Dette er vaksiner som Norge får gjennom EU-avtalen og opsjoner som dermed ikke er aktuelle for det norske markedet. Vårt bidrag sikrer at flere helsearbeidere og mennesker i risikogrupper i lavinntektsland får vaksiner mot covid-19, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

   Les mer:

  • Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A (torsdag 15. april 2021)

   Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået, skal normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken må ha dette tiltaksnivået betydelig lenger enn dette. Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet og FHI om midlertidige justeringer i tiltaksnivå A for å ta hensyn til dette. Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

   Les mer:

  • Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen (tirsdag 13. april 2021)

   Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. Kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

   Les mer:

  • Åpner opp mer for studentene (tirsdag 13. april 2021)

   Regjeringen starter på første trinn i gjennomåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. – Det er veldig positivt at vi nå kan gi mange studenter er mer normal hverdag. Mange studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter kan nå være mer fysisk til stede ved undervisning og at lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

   Les mer:

  • Nye 750 millioner i koronastøtte til næringslivet (mandag 12. april 2021)

   Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

   Les mer:

  • Muntlig eksamen går som vanlig våren 2021 (torsdag 8. april 2021)

   For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole vil like mange som vanlig komme opp til muntlig eksamen denne våren. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

   Les mer:

  • Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen (onsdag 7. april 2021)

   Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

   Les mer:

  • Regjeringen bruker 139 millioner for at arbeidsledige eller permitterte kan ta utdanning (tirsdag 6. april 2021)

   Koronapandemien har særlig rammet de med lav eller ingen formell kompetanse og de nyutdannede, unge uten jobberfaring, og ledige og permitterte. For at disse skal stille sterkere i et tøft arbeidsmarked bruker regjeringen 139 millioner kroner slik at flere kan ta utdanning.

   Les mer:

  • Forlengelse av strenge nasjonale tiltak (søndag 4. april 2021)

   – Regjeringen forlenger de strenge nasjonale tiltakene med to ekstra dager, fra 12. til og med 14. april. Dermed får vi et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

   Les mer:

  • Forlengelse av regionale tiltak for en rekke kommuner i Vestfold og Telemark (torsdag 1. april 2021)

   Etter ønske fra kommunene og dialog mellom statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet videreføres tiltakene i en rekke kommuner. Tiltakene videreføres til og med 11. april for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. Tiltakene videreføres til og med 8. april for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Dette medfører en videreføring av regionale tiltak fastsatt av regjeringen for de nevnte kommunene i Grenlandsområdet og i Vestfold og Telemark.

   Les mer:

  • 300 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser (onsdag 31. mars 2021)

   Koronakrisen har gått hardt utover både store og små bedrifter over hele landet. For å motvirke permitteringer og oppsigelser, og samtidig bidra til kompetanseheving, får fylkeskommunene nå 300 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.

   Les mer:

  • Nye 750 millioner til lokale virksomheter (tirsdag 30. mars 2021)

   Regjeringen vil rett over påske tildele ytterligere 750 millioner kroner til virksomheter i kommuner, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner, som kom 25. februar.

   Les mer:

  • Betydelig strengere test- og karantenehotellregler ved innreise (søndag 28. mars 2021)

   Regjeringen anbefaler minst mulig reising til utlandet. Fra midnatt, natt til 1. april har de som venter på testsvar plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. De som nekter vil kunne risikere bot.

   Les mer:

  • Innfører nasjonale regler for ventekarantene (lørdag 27. mars 2021)

   Karantene er viktig for å begrense smittespredningen og holde samfunnet åpent. I dag varierer de lokale anbefalingene om ventekarantene, og ordningen praktiseres ulikt mellom kommuner. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører derfor departementet nasjonale regler for personer i ventekarantene.

   Les mer:

  • Justerte testkrav for sjøfolk (lørdag 27. mars 2021)

   Regjeringen har justert covid-19-forskriften slik at det blir enklere for sjøfolk å gjennomføre testing i løpet av innreisekarantenetiden.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd forlenges til 15. mai (fredag 26. mars 2021)

   Det globale reiserådet forlenges fra 15. april til 15. mai.

   Les mer:

  • Bruk av munnbind tas inn i ny smittevernveileder for videregående skole (onsdag 24. mars 2021)

   Etter en innspillsrunde fra organisasjonene har fagmyndighetene laget en egen smittevernveileder for videregående skole. I den nye veilederen er dagens råd og anbefalinger tydeligere, slik at den blir lettere å følge. Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte.

   Les mer:

  • Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak (tirsdag 23. mars 2021)

   For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

   Les mer:

  • Dette er anbefalingene for påskeferien (tirsdag 23. mars 2021)

   Her er regjeringens anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

   Les mer:

  • Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene i arbeidstiden (onsdag 17. mars 2021)

   Vaksinert helsepersonell kan få unntak karantene i arbeidstiden i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

   Les mer:

  • Innfører strenge regionale tiltak i hele Viken (mandag 15. mars 2021)

   Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores. Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

   Les mer:

  • Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars (søndag 14. mars 2021)

   Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen vil åpne 3. mai.

   Les mer:

  • Regjeringens anbefalinger for påsken (fredag 12. mars 2021)

   Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

   Les mer:

  • Flere må på karantenehotell og innreiserestriksjonene forlenges (fredag 12. mars 2021)

   Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

   Les mer:

  • Endringer i vaksinestrategien (tirsdag 9. mars 2021)

   Regjeringen vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby AstraZeneca-vaksinen til personer over 65 år, basert på ny kunnskap om vaksinens effekt for denne gruppen. Regjeringen har etter faglig innspill fra FHI vedtatt at intervallet mellom dose en og to kan forlenges fra tre til seks uker. FHI vil om kort tid komme til en endelig faglig konklusjon. FHI vil også vurdere om intervallet kan forlenges utover seks uker

   Les mer:

  • Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager på nasjonalt nivå (tirsdag 9. mars 2021)

   Regjeringen gjør ikke endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager, men kommuner som har mye smitte bør i samråd med helsemyndighetene vurdere overgang til rødt nivå.

   Les mer:

  • Inntektssikring for utestengte EØS-borgere (tirsdag 9. mars 2021)

   Regjeringen innfører en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar.

   Les mer:

  • Smitten må ned (tirsdag 9. mars 2021)

   Den nye virusvarianten sprer seg fort og smittetallene øker. Kommunene som har utbrudd har innført strenge tiltak. Hvis smitten ikke går ned, må regjeringen raskt innføre nye nasjonale tiltak.

   Les mer:

  • Helsepersonell som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine får unntak fra innreisekarantene (lørdag 6. mars 2021)

   Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Nå utvides unntaket slik at det også gjelder helsepersonell i kritiske funksjoner som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine. Unntaket gjelder etter at det har gått minimum 3 uker etter første dose.

   Les mer:

  • Innfører regionale tiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark (torsdag 4. mars 2021)

   Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars. Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.

   Les mer:

  • Nå deler regjeringen ut penger til tusenvis av studentjobber (onsdag 3. mars 2021)

   Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får i disse dager tildelt penger til flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter. Totalt fordeles 230 millioner kroner til dette.

   Les mer:

  • Over 140 organisasjoner får penger til å spre koronainformasjon til innvandrere (tirsdag 2. mars 2021)

   Nå fordeles over 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner som skal spre koronainformasjon til innvandrergrupper. – Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona. Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 prosjekter rundt om i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Se hvem som får tilskudd.

   Les mer:

  • Justeringer i vaksinestrategien (tirsdag 2. mars 2021)

   Regjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

   Les mer:

  • Nå får de første studentene tilbud om ekstra lån og stipend (fredag 26. februar 2021)

   I dag får de første studentene tilbud om å søke et tilleggslån på 26 000 kroner. 10 400 kroner av lånet kan senere bli omgjort til stipend. – Bare et par dager etter at Stortinget vedtok de nye økonomiske tiltakene sendes altså de første tilbudene ut til studentene, og de som søker vil raskt få penger på konto. Det betyr mye for de studentene som har mistet inntekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

   Les mer:

  • Løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland med strengt test- og kontrollregime (fredag 26. februar 2021)

   Dagpendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

   Les mer:

  • 1,75 milliarder til lokale virksomheter i kommunene (torsdag 25. februar 2021)

   Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar

   Les mer:

  • Innstramninger i ordningen med karantenehotell (onsdag 24. februar 2021)

   Det er innført tre viktige endringer i ordningen med karantenehotell; karantenehotell på første ankomststed, registreringsplikt på hotellet og kontroll på hotellet.

   Les mer:

  • Utvider omstillingsordningen med 300 millioner kroner (onsdag 24. februar 2021)

   Regjeringen tilfører ytterligere 300 millioner kroner til omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen. Ordningen skal gjøre det lettere for bedrifter å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

   Les mer:

  • Nå kan eventbransjen søke om penger til omstillingsprosjekter (onsdag 24. februar 2021)

   Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av koronapandemien. Nå kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om omstillingsmidler for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

   Les mer:

  • Ny vaksineavtale med Moderna (onsdag 24. februar 2021)

   Regjeringen har besluttet å inngå avtale med vaksineprodusenten Moderna om kjøp av mer vaksine. Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser fra tredje kvartal.

   Les mer:

  • Norge gir 200 millioner til å utvikle nye koronavaksiner (onsdag 24. februar 2021)

   Norge gir 200 millioner kroner til å utvikle vaksiner som kan beskytte mot fremtidige varianter av koronaviruset. Pengene går til Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI).

   Les mer:

  • Regjeringen forenkler ordningen med regionale koronatiltak (søndag 21. februar 2021)

   Regjeringen har besluttet å forenkle de regionale tiltakene ved lokale koronautbrudd i covid-19-forskriften. Antallet tiltaksnivåer reduseres fra fire til tre, og begrepene "ring 1" og "ring 2" skal ikke lenger brukes.

   Les mer:

  • Fraråder ikke fritidsreiser til Svalbard – viderefører strengt testregime (fredag 19. februar 2021)

   Regjeringen viderefører testing av alle før avreise til Svalbard. – Spredning av koronaviruset og særlig de mer smittsomme variantene vil kunne ha alvorlige konsekvenser på Svalbard. Helsedirektoratet og FHI anbefaler å unngå unødvendige innenlandsreiser, for eksempel fritidsreiser, til Svalbard. Regjeringen vil derimot ikke gi nasjonale råd om å fraråde innenlands fritidsreiser til Svalbard nå rett før vinterferien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

   Les mer:

  • Avslutter regionale tiltak for vestlandskommunene (fredag 19. februar 2021)

   Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene som kom etter utbrudd av den engelske og sørafrikanske virusvarianten. Kommunene ønsker selv å beslutte lokale tiltak.

   Les mer:

  • Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere (fredag 19. februar 2021)

   En ny ordning for bedriftene åpner opp for å hente nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Ordningen vil ha strenge krav og avgrensninger.

   Les mer:

  • Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter (fredag 19. februar 2021)

   Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

   Les mer:

  • Strengere regler ved ankomst til Norge (fredag 19. februar 2021)

   Regjeringen varsler nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Regjeringen vil også ha mer kontroll og strengere regler ved bruk av karantenehotell. Samtidig oppretter regjeringen en snever søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene. Den gjelder for teknisk personell, og skal være i drift fra 20. februar.

   Les mer:

  • Innkvartering skal godkjennast på førehand (fredag 19. februar 2021)

   Arbeidsgjevarar som stiller innkvartering til disposisjon for utanlandske arbeidarar må få godkjent bustadane av Arbeidstilsynet på førehand. Regjeringa kjem med framlegg til ny godkjenningsordning.

   Les mer:

  • Særskilt unntak fra innreisekarantene for vaksinert helsepersonell i kritiske funksjoner (onsdag 17. februar 2021)

   Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten får særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

   Les mer:

  • Avslutter regionale koronatiltak i Oslo og Viken (tirsdag 16. februar 2021)

   Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken som kom etter utbrudd av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene.

   Les mer:

  • Arbeidsgruppe skal gi innspill til gjennomføring av sommerarrangementer (tirsdag 16. februar 2021)

   Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

   Les mer:

  • Bortvisning av utlendinger som ikke registrerer seg før innreise eller tester seg på grensen (fredag 12. februar 2021)

   Regjeringen har i dag innført en hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i covid-19-forskriften.

   Les mer:

  • Slik kan vinterferien tilbringes i Norge (fredag 12. februar 2021)

   Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

   Les mer:

  • Nasjonalt kontrollsenter skal følge opp innreisende til Norge (fredag 12. februar 2021)

   For å hindre importsmitte har regjeringen bedt Helsedirektoratet om å drifte et Nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Kontrollsenteret vil bli opprettet ved Helfo i Tønsberg. Hensikten er å kontrollere etterlevelsen av karantenereglene.

   Les mer:

  • Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar (onsdag 10. februar 2021)

   Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Samtidig arbeider regjeringen videre med sikte på å kunne åpne mer opp, samtidig som unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn.

   Les mer:

  • Viderefører tiltak for Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet, med noen unntak (tirsdag 9. februar 2021)

   Smittesituasjonen er uoversiktlig, og det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Derfor videreføres i stor grad tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2, og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak.

   Les mer:

  • Korona-faste sesongarbeidere får bli i Norge (tirsdag 9. februar 2021)

   Regjeringen har bestemt at de nærmere 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor, kan få fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd forlenges (tirsdag 9. februar 2021)

   Det globale reiserådet forlenges fra 1. mars til 15. april.

   Les mer:

  • Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene (mandag 8. februar 2021)

   Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

   Les mer:

  • Bergensutbruddet: Kraftige tiltak i Bergen og kommunene rundt (søndag 7. februar 2021)

   Bergen og kommunene rundt opplever utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. De har derfor bedt regjeringen iverksette forsterkede smitteverntiltak.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger strenge krav for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard (torsdag 4. februar 2021)

   Regjeringen har besluttet at det foreløpig ikke gjøres noen endringer i de strenge kravene for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard. Det vil bli gjort en ny vurdering i løpet av våren, eller hvis vesentlige endringer tilsier det.

   Les mer:

  • Åpner for mer besøk på sykehjem (onsdag 3. februar 2021)

   De aller fleste av landets sykehjemsbeboere har nå fått vaksinedose to. Det betyr at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen endrer derfor flere av rådene, slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.

   Les mer:

  • 165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren (onsdag 3. februar 2021)

   Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Bevilgningen er en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

   Les mer:

  • Fiskerne kan overføre torskekvoter til neste år (onsdag 3. februar 2021)

   For å bidra til å redusere problemer både på fiskemottakene og ute i markedene som følge av koronasituasjonen, blir det nå mulig å overføre inntil ti prosent av  torskekvoten til neste år.

   Les mer:

  • Raskere test for den engelske varianten skal etableres (tirsdag 2. februar 2021)

   Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere en raskere test for den engelske virusvarianten. Denne metoden kan tas i bruk av alle de store laboratoriene i Norge, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av det muterte viruset.

   Les mer:

  • Kommunene i ring 1 og ring 2 fra Halden-utbruddet får også lettelser i tiltakene (tirsdag 2. februar 2021)

   Kommunene som fikk forsterkede tiltak i forbindelse med Halden-utbruddet sist søndag, omfattes av de samme lettelsene i tiltakene som gjelder fra 3. februar for kommunene som ble berørt av utbruddet i Nordre Follo.

   Les mer:

  • Utbrudd av mutert virus i Halden og Sarpsborg påvirker barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler (søndag 31. januar 2021)

   I forbindelse med at det er bekreftet smitte av den engelske varianten av koronaviruset i Halden og Sarpsborg har regjeringen, etter ønske fra de berørte kommunene, iverksatt en rekke strenge tiltak for å stanse utbruddet. Tiltakene påvirker også barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler.

   Les mer:

  • Kraftige tiltak i flere kommuner etter utbrudd av mutert virus (søndag 31. januar 2021)

   I forbindelse med at det er bekreftet smitte av den engelske varianten av koronaviruset i Halden og Sarpsborg har regjeringen etter ønske fra de berørte kommunene iverksatt en rekke strenge tiltak for å stanse utbruddet. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til mandag 1. februar.

   Les mer:

  • Viderefører smittetiltak – men gir lettelser for barn og unge (lørdag 30. januar 2021)

   Regjeringen viderefører tiltak for å få ned smitten og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg, men det blir lettelser for barn og unge og arbeidsplasser.

   Les mer:

  • Koronavaksinen til AstraZeneca godkjent til bruk i Norge (fredag 29. januar 2021)

   EU-kommisjonen har i dag godkjent AstraZenecas vaksine til bruk i Europa og Norge. Det skjer etter at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte å gi vaksinen en betinget godkjenning

   Les mer:

  • 825 millioner kroner til obligatorisk testing på grensen (fredag 29. januar 2021)

   Fra 18. januar plikter innreisende til Norge fra karantenepliktige land å teste seg før de reiser videre inn i landet. Kapasiteten ved eksisterende teststasjoner er utvidet, og det er etablert flere teststasjoner.

   Les mer:

  • Fremtidsscenarioer for pandemien (fredag 29. januar 2021)

   Regjeringen legger nå frem tre mulige løp for pandemien og smitteverntiltak fremover: Et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario.

   Les mer:

  • Nye økonomiske tiltak i møte med pandemien (fredag 29. januar 2021)

   Regjeringen legger i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

   Les mer:

  • Krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard (torsdag 28. januar 2021)

   Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

   Les mer:

  • Vinterfisket: Sesongarbeidere kan ikke passere grensen de neste to ukene (torsdag 28. januar 2021)

   – Jeg skjønner frustrasjonen til sjømatnæringa. Men dersom vi ikke gjør noe med smittesituasjonen kan også det få store konsekvenser for bedriftene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om nye innreiseregler for sesongarbeidere.

   Les mer:

  • Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020 (onsdag 27. januar 2021)

   For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

   Les mer:

  • Varehus omfattes av bestemmelser om stengning (onsdag 27. januar 2021)

   Varehus omfattes av covid-19-forskriftens bestemmelser om stengning i de 25 kommunene på Østlandet som har strenge koronatiltak på grunn av utbruddet i Nordre Follo. Dette trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 28. januar, har regjeringen besluttet.

   Les mer:

  • Regjeringens plan for slå ned den nye virusvarianten (tirsdag 26. januar 2021)

   Det har blitt innført kraftige tiltak i en rekke kommuner på Østlandet. Hensikten er å slå ned den nye virusvarianten mens vi venter på bedre oversikt over situasjonen.

   Les mer:

  • Obligatorisk testing på grensen ved Svinesund (mandag 25. januar 2021)

   Regjeringen har innført obligatorisk testing på grensen. Ved Svinesund ble det gitt et midlertidig unntak for enkelte fordi det var behov for å øke testkapasiteten. Nå er testkapasiteten på denne grensepasseringen styrket, og unntaket oppheves.

   Les mer:

  • Nye regler for digital hjemmeopplæring under koronapandemien (mandag 25. januar 2021)

   Koronapandemien vil fortsette å prege skolehverdagen, og regjeringen følger opp med noen justeringer i muligheten for digital opplæring for å imøtekommen enkelte praktiske sider av skolehverdagen bedre. – Undervisning på skolen skal fortsatt ligge til grunn for opplæringen på gult nivå i trafikklyssystemet. Samtidig ser vi at enkelte skoler med mye fravær på grunn av pandemien har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

   Les mer:

  • Innfører strenge tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet (søndag 24. januar 2021)

   Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner i går for å stanse den engelske virusvarianten. Fra midnatt innføres det strenge tiltak i femten randsonekommuner.

   Les mer:

  • Strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus (lørdag 23. januar 2021)

   Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing.

   Les mer:

  • Kraftige tiltak i ti kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen (lørdag 23. januar 2021)

   For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.

   Les mer:

  • Enklere å bortvise utlendinger for brudd på reglene om innreisekarantene (fredag 22. januar 2021)

   Fra og med i dag blir det enklere å bortvise utlendinger ved alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene. Det skjer samtidig med at hjemmelsgrunnlaget for kravet om negativ korontatest ved innreise til Norge endres.

   Les mer:

  • Begrunnelser for endringer av covid-19-forskriften 15.–20. januar 2021 (torsdag 21. januar 2021)

   Regjeringen Solberg har besluttet å gjøre endringer i covid-19-forskriften. Her er begrunnelser for endringene som trer i kraft fra og med 15. januar januar 2021.

   Les mer:

  • Det skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre (torsdag 21. januar 2021)

   – 4. januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

   Les mer:

  • Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak (tirsdag 19. januar 2021)

   Stortingsflertallet ba tidligere i dag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen. - Jeg mener at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

   Les mer:

  • Åpner opp for fysisk undervisning i mindre grupper for studenter i områder med lav smitte (mandag 18. januar 2021)

   Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

   Les mer:

  • Tilbake til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler (mandag 18. januar 2021)

   Fra onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere om det fortsatt skal være rødt nivå lokalt.

   Les mer:

  • Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge (mandag 18. januar 2021)

   Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

   Les mer:

  • Nå kan landets bedrifter søke på kompensasjonsordningen (mandag 18. januar 2021)

   Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. I dag åpner Brønnøysundregistrene for søknader om tilskudd som skal dekke uunngåelige kostnader. Tusenvis av bedrifter kan få utbetalt penger om få dager.

   Les mer:

  • Obligatorisk testing på grensen (lørdag 16. januar 2021)

   Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

   Les mer:

  • Strengere smitteverntiltak for reisende fra Sør-Afrika (fredag 15. januar 2021)

   Det innføres strengere smitteverntiltak også for reisende fra Sør-Afrika, slik det fra før er innført for reisende fra Storbritannia. Årsaken er den nye mutasjonen av SARS-CoV2 fra Sør-Afrika.

   Les mer:

  • Strengere tiltak for å redusere importsmitte (onsdag 13. januar 2021)

   Norge er blant landene i Europa som har det strengeste regimet for innreise og testing. Nå strammer regjeringen ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd forlenges (tirsdag 12. januar 2021)

   Utenriksdepartementets globale reiseråd forlenges fra 15. januar til 1. mars.

   Les mer:

  • Regjeringen forlenger permitteringsperioden (mandag 11. januar 2021)

   Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

   Les mer:

  • Forlenger kompensasjonsordningen ut april (onsdag 6. januar 2021)

   Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

   Les mer:

  • Rødt nivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler (søndag 3. januar 2021)

   For å begrense økning i smitten i januar, innfører regjeringen nye korona-tiltak som i første omgang varer til og med 19. januar. Det nasjonale tiltaksnivået settes til rødt for landets ungdomsskoler og videregående skoler.

   Les mer:

  • Innfører flere nasjonale smitteverntiltak (søndag 3. januar 2021)

   For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

   Les mer:

  • Det blir ingen fysisk undervisning på campus for studenter før 18.januar (lørdag 2. januar 2021)

   Regjeringen har, basert på råd fra helsemyndighetene, besluttet at all undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital frem til og med 19. januar. Ansatte skal forholde seg til smittevernreglene i arbeidslivet for øvrig og reglene i den kommunen der de er.

   Les mer:

  • Digital innreiseregistrering fra i dag (lørdag 2. januar 2021)

   I dag lanseres det digitale reiseregisteret, som skal erstatte den midlertidige, papirbaserte løsningen. For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg.

   Les mer:

  • Flystansen fra Storbritannia oppheves fra 2. januar (fredag 1. januar 2021)

   Stansen i direkteflygninger fra Storbritannia oppheves fra lørdag 2. januar kl. 17.00. De særskilte reglene om karantene og testing for personer som kommer fra Storbritannia videreføres.

   Les mer:

 • 2020

  • Innfører testplikt for reisende til Norge (torsdag 31. desember 2020)

   Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra røde land fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

   Les mer:

  • Flystansen videreføres til 2. januar (tirsdag 29. desember 2020)

   Etter en helhetsvurdering av smittesituasjonen har regjeringen besluttet å videreføre flystansen fra Storbritannia til tidligst 2. januar 2021 kl. 17.00. Det er fortsatt mulig at flystansen kan bli ytterligere forlenget.

   Les mer:

  • Flystansen videreføres til 30. desember (mandag 28. desember 2020)

   Etter en helhetsvurdering av smittesituasjonen har regjeringen beslutte å videreføre flystansen fra Storbritannia til 30. desember kl. 17.00. Det er fortsatt mulig at flystansen kan bli videreført til over nyttår.

   Les mer:

  • Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg (mandag 28. desember 2020)

   Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju dager etter ankomst.

   Les mer:

  • Svein Andersen (67) fikk første vaksine i Norge (søndag 27. desember 2020)

   Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo var den første som fikk koronavaksine i Norge. De kommende dagene vil 5000 eldre i sju kommuner bli vaksinert.

   Les mer:

  • Flystansen videreføres til 29. desember (fredag 25. desember 2020)

   Etter en helhetsvurdering av smittesituasjonen i Storbritannia har regjeringen beslutte å videreføre flystansen fra Storbritannia til 29. desember kl. 12.00. Det er fortsatt mulig at flystansen kan bli videreført til over nyttår.

   Les mer:

  • Kan bli nødvendig med nye grep for å stoppe julesmitte (onsdag 23. desember 2020)

   Det kan bli nødvendig å ta nye lokale og nasjonale grep for å stoppe smittespredning i julen, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

   Les mer:

  • Flystans videreføres og vurderes på nytt 2. juledag (onsdag 23. desember 2020)

   Norge viderefører stans i direkteflygninger fra Storbritannia fram til og med 2. juledag. Flystansen kan bli videreført til over nyttår.

   Les mer:

  • Fordelingen av de første vaksinedosene (tirsdag 22. desember 2020)

   Det er ventet at den første leveransen med koronavaksine vil komme til Norge 26. desember. Det er i første omgang en leveranse på i underkant av 10 000 doser, som skal brukes på Østlandet.

   Les mer:

  • Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia (mandag 21. desember 2020)

   For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

   Les mer:

  • Innfører registreringsplikt for alle som kommer til Norge (mandag 21. desember 2020)

   Regjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringene trådte i kraft klokka 12 i dag, mandag 21. desember.

   Les mer:

  • Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia (mandag 21. desember 2020)

   Norge stanser alle direkteflygninger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia.

   Les mer:

  • Tiltaksplan for å hindre smitteutbrudd under vinterfisket (fredag 18. desember 2020)

   Regjeringen har nå fått på plass flere tiltak som skal sørge for en god og trygg avvikling av neste års vinterfiske.

   Les mer:

  • Fastleger skal bidra i koronavaksinering (fredag 18. desember 2020)

   Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19. Vaksinasjon vil være frivillig og gratis for alle.

   Les mer:

  • Flere vaksinedoser til Norge i romjula (fredag 18. desember 2020)

   Pfizer/BioNTech melder at Norge vil motta i underkant av 50 000 vaksinedoser i romjula. Dette inkluderer de rundt 10 000 dosene i første leveranse som allerede er varslet. Dette forutsetter at vaksinen blir godkjent og leveransene går som planlagt.

   Les mer:

  • Koronavaksine til jul (torsdag 17. desember 2020)

   Den første koronavaksinen kan få en betinget godkjenning for bruk i EU og Norge allerede 23. desember. Gitt at vaksinen blir godkjent, kan første leveranse komme til Norge allerede på julaften. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene 27., 28. og 29. desember.

   Les mer:

  • Revidert rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (torsdag 17. desember 2020)

   Formålet med rundskrivet er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. Ved lemping av nasjonale tiltak er det større behov for kommunale tilpasninger og innstramminger når smittesituasjonen lokalt tilsier det. 

   Les mer:

  • Viderefører nasjonale smitteverntiltak (tirsdag 15. desember 2020)

   De nasjonale smitteverntiltakene videreføres til siste halvdel av januar.

   Les mer:

  • Langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien (tirsdag 15. desember 2020)

   Regjeringen Solbergs langsiktige strategi for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020.

   Les mer:

  • Beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien (tirsdag 15. desember 2020)

   Regjeringen Solbergs beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Vedtatt av regjeringen 10.juni 2020, oppdatert 14. desember 2020.

   Les mer:

  • Forslag om digitalt system for innreiseregistrering på høring (tirsdag 15. desember 2020)

   Regjeringen har i dag sendt forslag til endringer i covid-19-forskriften om et digitalt system for innreiseregistrering på høring.

   Les mer:

  • Endringer i reglene om karantenehotell (søndag 13. desember 2020)

   Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

   Les mer:

  • Kommunene og sykehusene får dekket vaksinasjonskostnader (torsdag 10. desember 2020)

   Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til koronavaksinasjon. I første omgang overføres 500 millioner kroner til kommunene og 35 millioner kroner til sykehusene.

   Les mer:

  • Tiltak for vinterfisket i nord (onsdag 9. desember 2020)

   Regjeringen har fått på plass flere tiltak som skal sørge for en god og trygg avvikling av neste års vinterfiske.

   Les mer:

  • Togpersonell på godstog fritas fra innreisekarantene (onsdag 9. desember 2020)

   Regjeringen likestiller togpersonell på godstog med flypersonell, og gjør derfor forskriftsendringer i covid-19-forskriften. Endringene innebærer at togpersonell på godstog får unntak fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden dersom personellet ikke forlater toget.

   Les mer:

  • Innføring av et digitalt system for reiseregistrering (onsdag 9. desember 2020)

   Regjeringen har besluttet at det skal innføres et system for reiseregistrering, hvor de som ønsker å passere norsk grense skal registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

   Les mer:

  • Støtteordning til bedriftene åpner 18. januar: - Tusenvis får raske utbetalinger få dager etter åpningen (tirsdag 8. desember 2020)

   Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. - Tusenvis av bedrifter vil få pengene inn på konto få dager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

   Les mer:

  • 103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst (tirsdag 8. desember 2020)

   Regjeringa fordeler 103 millionar kroner i støttetiltak til kultursektoren i samband med covid-19.

   Les mer:

  • Setter i gang strakstiltak for å få ned smitten blant innvandrere (tirsdag 8. desember 2020)

   Bortsett fra de tre første ukene av pandemien, har smittenivået blant utenlandsfødte vært høyere enn i befolkningen ellers. Nå foreslår en ekspertgruppe 29 tiltak for å få ned smitten blant innvandrere.

   Les mer:

  • Utlendinger med helsefaglig kompetanse skal få bidra under pandemien (mandag 7. desember 2020)

   Koronasituasjonen krever ekstra bemanning i helse- og omsorgssektoren. Samtidig er det utlendinger i Norge med helsefaglig bakgrunn som ønsker å hjelpe, men som har en oppholdstillatelse som begrenser muligheten til å arbeide. Justis- og beredskapsdepartementet sørger nå for at disse kan bidra i arbeidet mot covid-19.

   Les mer:

  • Regjeringens mål og prioriteringer for koronavaksinasjon (fredag 4. desember 2020)

   De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og de aller eldste. Vaksinasjon er frivillig og gratis.

   Les mer:

  • Må ha smitteverntiltak også i julen (onsdag 2. desember 2020)

   Det er nødvendig med smittevernstiltak også i julen, men regjeringen lemper på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

   Les mer:

  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner får unntak ved innreise (mandag 30. november 2020)

   Regjeringen endrer covid-19-forskriften og forskrift om innreiserestriksjoner slik at personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, får innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst til Norge.

   Les mer:

  • Inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga (fredag 27. november 2020)

   Den mellombelse inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga ut mars etter at budsjettavtalen er på plass. Ordninga gjaldt opprinneleg fram til 1. november.

   Les mer:

  • Justerte regler for innreisekarantene (fredag 20. november 2020)

   Regjeringen gjør flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene. Endringene vil bidra til klarere regelverk og større fleksibilitet for arbeidsreisende.

   Les mer:

  • Barn slipper å legge frem Covid-19 test (fredag 20. november 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Dette gjelder for barn under 12 år og utlendinger som er fastboende på Svalbard.

   Les mer:

  • Utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift (fredag 20. november 2020)

   Finansdepartementet forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift til 28. februar 2021. Ordningen innebærer at skattemyndighetene lettere kan gi betalingsutsettelser enn ved de ordinære reglene.

   Les mer:

  • Ny nemnd for klager på Koronakommisjonens avslag i innsynssaker (fredag 20. november 2020)

   Det er i dag fastsatt i statsråd at klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova skal avgjøres av en uavhengig klagenemnd.

   Les mer:

  • Ekspertgruppe skal foreslå ytterligere tiltak for å redusere smitte blant innvandrere (mandag 16. november 2020)

   Det er gjennomført en rekke tiltak for å nå frem til innvandrerbefolkningen under koronapandemien, og nylig avholdt kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby et innspillsmøte med frivillige organisasjoner og trossamfunn sammen med statsministeren og en rekke andre statsråder.

   Les mer:

  • Tenester til barn og unge må haldast opne (fredag 13. november 2020)

   Fleire fylker og kommunar set i verk tiltak som går lenger enn tilrådingane frå regjeringa, viser ny rapport. Stengte barnehagar og skular, og heile avdelingar og klasser som er sett i karantene for å førebygge smitte, er noko av det som uroar koordineringsgruppa for sårbare barn og unge.

   Les mer:

  • Lånegarantiordningen forlenges til sommeren 2021, med løpetid inntil seks år (fredag 13. november 2020)

   Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021. Det åpnes også for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

   Les mer:

  • Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme (onsdag 11. november 2020)

   Regjeringen presiserer karantenereglene for studenter som kan gjennomføre karantene hjemme. Dette inkluderer norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.

   Les mer:

  • Justering av kriterier for røde land (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen endrer terskelverdien for innreisekarantene fra 20 til 25 smittede per 100 000 de siste 14 dagene. I tillegg endres grensen for andel positive prøver fra 5 prosent til under 4 prosent.

   Les mer:

  • Kommuneøkonomien under koronakrisen (tirsdag 10. november 2020)

   Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under koronapandemien.

   Les mer:

  • Vil dekke utgifter for innreisekarantene (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning. Ordningen skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

   Les mer:

  • Legger frem ny kompensasjonsordning (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

   Les mer:

  • Nye tiltak rettet mot sårbare grupper (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen legger i dag frem en tiltakspakke rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon. Tiltakspakken på 158 millioner kroner skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av koronapandemien og smitteverntiltakene. Dette kommer i tillegg til omfattende tiltak som allerede er foreslått i budsjettet for 2021.

   Les mer:

  • Nye økonomiske tiltak (tirsdag 10. november 2020)

   Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

   Les mer:

  • Gir 300 millioner til store publikumsåpne arrangementer (tirsdag 10. november 2020)

   Budsjettforliket mellom regjeringen og FrP foreslår å gi 350 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.  Bevilgningen kan økes ved behov.

   Les mer:

  • Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner (tirsdag 10. november 2020)

   – Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

   Les mer:

  • Viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden (tirsdag 10. november 2020)

   Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte i utgangspunktet unntak for karantene ved kortvarig opphold på fritidsbolig i Sverige. Anbefalingen ble senere trukket tilbake på grunn av smitteutviklingen, og Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fraråder nå unntak fra karantene. På bakgrunn av disse nye rådene viderefører regjeringen krav om karantene for hytteeiere i Norden.

   Les mer:

  • Koronasituasjonen: Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge (søndag 8. november 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gjort endringer i hvilke grupper som er unntatt kravet om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Endringene trer i kraft ved midnatt.

   Les mer:

  • Koronasituasjonen: Krav om opphold på karantenehotell (fredag 6. november 2020)

   Regjeringen innfører krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Kravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge.

   Les mer:

  • Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge (fredag 6. november 2020)

   Regjeringen har i dag vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist.

   Les mer:

  • Forlengelse av den midlertidige loven om tilpasninger for domstolene som følge av utbruddet av covid-19 (fredag 6. november 2020)

   For å gjøre det mulig å behandle saker i domstolene og ellers i justissektoren samtidig som smitteverntiltak overholdes, forlenges den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket fram til 1. juni 2021.

   Les mer:

  • Fortsatt indre grensekontroll (fredag 6. november 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge personkontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen har besluttet at tiltakene skal videreføres og vil i tråd med våre forpliktelser formidle dette til EU.

   Les mer:

  • - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt (torsdag 5. november 2020)

   Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

   Les mer:

  • Globalt samarbeid om helse er samarbeid om verdiskaping og trygge jobber (onsdag 4. november 2020)

   Smitteoppblomstringen de siste ukene har økt usikkerheten om vekstutsiktene i hele Europa. Å få kontroll på smitten er det viktigste vi kan gjøre for å legge til rette for at den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter. Et globalt samarbeid om covid-19-vaksiner og medisinsk utstyr, vil derfor være et viktig bidrag til verdiskaping og trygge jobber i hele verden.

   Les mer:

  • Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger (tirsdag 3. november 2020)

   Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

   Les mer:

  • Vaksiner mot covid-19 - koronavaksine (tirsdag 3. november 2020)

   Det er nå to koronavaksiner som har fått en betinget godkjenning av Europakommisjonen: Vaksinen til BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen til Moderna. Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland.

   Les mer:

  • Nye tiltak for å stoppe smitte i hjemmet (lørdag 31. oktober 2020)

   Mange smittes av dem de bor sammen med. Regjeringen tydeliggjør derfor nå rådene og reglene på dette området.

   Les mer:

  • Vil støtte flere serveringsbedrifter og andre reiselivsbedrifter (fredag 30. oktober 2020)

   Regjeringen styrker og utvider kompensasjonsordningen for reiselivet. Rammen økes til 2,8 milliarder kroner og ordningen utvides ut februar.

   Les mer:

  • Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner forlenges fram til 1. juni neste år (fredag 30. oktober 2020)

   Kongen i statsråd har i dag sanksjonert et lovvedtak som innebærer at den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen forlenges fram til 1. juni 2021. Loven innebærer at det er restriksjoner på innreise for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å reise inn i Norge.

   Les mer:

  • Nye nasjonale innstramminger (mandag 26. oktober 2020)

   For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode.

   Les mer:

  • Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivsnæringen (tirsdag 20. oktober 2020)

   For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

   Les mer:

  • Regjeringa foreslår endringar i fråværsreglane ut skuleåret (tirsdag 20. oktober 2020)

   Ikkje før til hausten 2021 treng elevar i vidaregåande opplæring å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet sitt, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde, nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal føle seg pressa til å gå på skulen.

   Les mer:

  • 130 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet (mandag 19. oktober 2020)

   130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.

   Les mer:

  • Flere familiemedlemmer kan komme til Norge (fredag 16. oktober 2020)

   Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra tredjeland kan besøke slektninger i Norge. Dette gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

   Les mer:

  • Vaksine mot covid-19 blir gratis (tirsdag 13. oktober 2020)

   Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

   Les mer:

  • Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges (fredag 9. oktober 2020)

   Kongen i statsråd har i dag forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. juni 2021.

   Les mer:

  • Nasjonale lettelser erstattes av lokale tiltak (torsdag 8. oktober 2020)

   Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

   Les mer:

  • Norge har sikret seg fem millioner hurtigtester (tirsdag 6. oktober 2020)

   Hurtigtester forsterker arbeidet med å bekjempe koronaviruset og mangedobler testkapasiteten.

   Les mer:

  • Foreslår forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige regler om fjernmøter i Utlendingsnemnda (mandag 5. oktober 2020)

   Av hensyn til folkehelsen foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger. Det foreslås også å forlenge de midlertidige reglene om gjennomføring av nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE). Reglene gjelder i utgangspunktet frem til 1. november 2020, og foreslås forlenget til 1. juni 2021.

   Les mer:

  • Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd (onsdag 30. september 2020)

   Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

   Les mer:

  • UDs globale reiseråd forlenges. Endringer i Norden og Europa (torsdag 24. september 2020)

   Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. Når det gjelder EØS/Schengen-området, fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

  • Regjeringen foreslår nye økonomiske tiltak (mandag 21. september 2020)

   Regjeringen legger frem nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Forslagene som legges frem innebærer i hovedsak å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak rettet mot næringer som fortsatt er hardt rammet.

  • Nye tiltak for reiselivet: Nærmere 1,5 milliarder kroner til reiselivet i høst (mandag 21. september 2020)

   For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Reiselivet får dessuten 250 millioner kroner mer til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner der også reiselivsbedrifter kan søke.

  • Ny støtteordning for arrangører av messer og festivaler (mandag 21. september 2020)

   Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

  • Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen (tirsdag 15. september 2020)

   Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.

  • Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd (tirsdag 15. september 2020)

   Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

  • Lønnsstøtte også for oktober, november og desember (torsdag 10. september 2020)

   Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember.

  • Regjeringen vurderer innstramminger (torsdag 10. september 2020)

   Regjeringen vurderer ytterligere nasjonale og lokale smitteverntiltak for å redusere risikoen for store lokale utbrudd og belastningen på kommunenes test- og smittesporingskapasitet.

  • Norge tar lederrolle i arbeidet med å stanse pandemien (mandag 7. september 2020)

   Norge skal lede arbeidet med å sikre at den globale dugnaden mot covid-19-pandemien blir så effektiv som mulig. Sammen med Sør-Afrika er Norge valgt ut til å lede rådet som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisin og test-utstyr.

  • Regjeringen vil dekke kommunesektorens utgifter til testing og smittesporing (fredag 4. september 2020)

   Regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

  • Strengere regler for cruise på Svalbard (torsdag 3. september 2020)

   Regjeringen har nå vedtatt å stramme inn muligheten for å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

  • Regjeringen venter med korona-lettelser (fredag 28. august 2020)

   Smittesituasjonen i Norge tilsier at regjeringen venter med ytterligere lettelser av tiltak. Situasjonen følges nøye, og myndighetene vurderer fortløpende både strategien og konkrete smitteverntiltak.

  • Vil sikre Koronakommisjonen tilgang til informasjon (fredag 28. august 2020)

   Regjeringen foreslår en ny lov som gir Koronakommisjonen tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

  • Lettere for småbedrifter i reiselivsnæringen å få koronastøtte (fredag 28. august 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.

  • Forhøyet dagpengesats ut året (torsdag 27. august 2020)

   Regjeringen foreslår å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats, og vil fremme forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordningen forlenges ut året.

  • Endring i reiseråd for Tyskland og Liechtenstein (onsdag 26. august 2020)

   Utenriksdepartementet utvider sitt reiseråd og fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Tyskland og Liechtenstein, samt regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige. Se også oversikten over reiseråd til land i EØS/Schengen-området.

  • Forlenger midlertidige takstendringer (tirsdag 25. august 2020)

   På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

  • Politiberedskapen blir styrket ut 2020 (tirsdag 25. august 2020)

   De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen vil bli opprettholdt ut året.

  • Fortsatt strenge regler for kystcruise langs norskekysten (fredag 21. august 2020)

   Etter at regjeringen 3. august midlertidig strammet inn muligheten for kystcruise og cruise rundt Svalbard, har regjeringen nå vedtatt fortsatt strenge regler for kystcruise.

  • Teststasjoner på grenseoverganger (torsdag 20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

  • Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året (torsdag 20. august 2020)

   Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

  • Endring i reiseråd for Hellas, Irland, Storbritannia,  Østerrike og regioner i Sverige og Danmark (onsdag 19. august 2020)

   Utenriksdepartementet har endret reiserådene for noen land i EØS/Schengen-området og fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Hellas, Irland, Storbritannia, Østerrike og regionen Hovedstaden i Danmark.

  • Regjeringa foreslår mellombelse endringar i fråværsreglane (onsdag 19. august 2020)

   Elevar som har fråvær på grunn av helsa si, skal sleppe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fråværet, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal presse seg til å gå på skolen.

  • Et viktig løft for globalt helsearbeid (onsdag 19. august 2020)

   Utenriksdepartementet styrker satsingen på global helse og ansetter John-Arne Røttingen som spesialrådgiver på dette feltet.

  • 900 millioner til ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kultursektoren (onsdag 19. august 2020)

   Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

  • Regjeringen innfører krav om bordservering ved arrangementer (tirsdag 18. august 2020)

   Regjeringen innfører nå krav om bordservering av alkohol på arrangementer, tilsvarende kravet som allerede gjelder for servering på restaurant, kafe, bar og pub, og utested, diskotek, nattklubb og lignende.

  • Utvider adgangen til å gi støtte til korona-rammede bedrifter (mandag 17. august 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av korona-pandemien. Dette gjøres gjennom unntak i statsstøtteregelverket.

  • Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og Indre Østfold-regionen (fredag 14. august 2020)

   Regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand. Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

  • Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid (fredag 14. august 2020)

   Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver.

  • Endringer i covid-19-forskriften (fredag 14. august 2020)

   Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften som omfatter tro- og livssynsarrangementer og karantene for nærkontakter. 

  • Utvider permitteringsperioden til 52 uker (torsdag 13. august 2020)

   For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

  • Fortsatt indre grensekontroll (onsdag 12. august 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

  • Alle grønne land blir gule – unngå alle unødvendige reiser til utlandet (onsdag 12. august 2020)

   På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

  • Forlenger reiseråd. Nye endringer i Norden og Europa (onsdag 12. august 2020)

   Reiserådet der UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land forlenges fra 20. august til 1. oktober. Regjeringen har også besluttet at flere land og områder blir røde på smittekartet for Europa.

  • Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september (tirsdag 11. august 2020)

   – Det er krevende tider for norsk luftfart. Økningen i antall reisende i sommer er positivt, men det er stor usikkerhet knyttet til trafikken fremover. Forlengelse av minimumstilbudet bidrar til forutsigbarhet for viktige strekninger i det norske innenlandsmarkedet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

  • Bremser videre gjenåpning (fredag 7. august 2020)

   Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen.

  • Endring i reiseråd for Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia (torsdag 6. august 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Anbefalingene endres også for flere av regionene i Sverige.

  • Strammer inn på cruise-trafikken (mandag 3. august 2020)

   Regjeringen strammer midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

  • Åpner ikke for tredjeland nå (fredag 31. juli 2020)

   Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS).

  • Ny utbetaling til frivillige organisasjonar på veg (fredag 31. juli 2020)

   Lotteri- og stiftelsestilsynet startar i dag utbetalinga til første pulje av organisasjonar som har søkt støtte frå den siste krisepakka som regjeringa har fått på plass.

  • Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august (onsdag 29. juli 2020)

   Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

  • - Gode nyheter for norsk filmbransje (fredag 24. juli 2020)

   Regjeringen har besluttet at det gis unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner, under visse vilkår. Dette innebærer at produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen kan gjennomføres som planlagt. Det stilles strenge krav til testing for covid-19 og smittevernstiltak.

  • Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare (torsdag 16. juli 2020)

   – Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Regjeringen gir 250 millioner kroner til vedlikehold av alpinanlegg og tivoli (mandag 13. juli 2020)

   Mange alpinanlegg mistet store deler av årsinntekten sin som følge av nedstengningen av Norge i mars. Nå har regjeringen satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning som skal finansiere vedlikehold av alpinanlegg og fornøyelsesparker.

  • Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge (fredag 10. juli 2020)

   Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

  • Regjeringen åpner for besøk av europeiske turister til Norge i sommer (fredag 10. juli 2020)

   Regjeringen åpner for at turister fra en rekke europeiske land kan besøke Norge i sommer. Åpningen skjer i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

  • Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land (fredag 10. juli 2020)

   Regjeringen åpner for innreise fra 15. juli for personer som er bosatt i land i EØS/Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra disse landene. Utenriksdepartementet fraråder ikke lenger reiser til de landene som unntas fra krav om innreisekarantene.

  • Endringer i UDs reiseråd fra og med 15. juli (fredag 10. juli 2020)

   Utenriksdepartementet gjør nye unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. De nye unntakene gjelder for enkelte land i EØS/Schengen-området fra og med 15. juli.

  • Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene (tirsdag 7. juli 2020)

   – Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder og restauranter.

  • Endringer i kompensasjonsordningen for medier (tirsdag 7. juli 2020)

   Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

  • Gir 250 millioner til reiselivsnæringen (mandag 6. juli 2020)

   Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

  • Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten (mandag 6. juli 2020)

   På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg.

  • Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb (mandag 6. juli 2020)

   – Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland i kunnskapsdepartementet. Se fylkesoversikten her.

  • Åpner for reiser mellom Europa og Svalbard (torsdag 2. juli 2020)

   Regjeringen åpner for at personer som er bosatt i de områdene i Schengen og EØS-området som det fra 15. juli ikke er karanteneplikt for, kan reise også til Svalbard fra 15. juli. Dette gjelder slike tilreisende som kommer med rutefly fra fastlandet eller kystcruiseskip.

  • Endringer i kompensasjonsordningen (onsdag 1. juli 2020)

   Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

  • Krav om testing av helsepersonell fra Sverige (onsdag 1. juli 2020)

   Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge, det har Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsfestet som et krav fra 1. juli. Departementet følger dermed opp Folkehelseinstituttets smittevernråd om dette.

  • Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb (onsdag 1. juli 2020)

   Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

  • Ny midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner trer i kraft 1. juli (tirsdag 30. juni 2020)

   Fra 1. juli 2020 trer ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og tilhørende forskrift, i kraft. Den nye loven og forskriften erstatter forskrift om bortvisning mv. av hensyn til folkehelsen, som oppheves fra samme dato. Loven og forskriften viderefører i all hovedsak de innreiserestriksjonene som fremgår av bortvisningsforskriften.

  • 100 millioner kroner til lav- og mellominntektsland (lørdag 27. juni 2020)

   Norge gir 100 millioner kroner som skal sikre at lav- og mellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksiner når de blir utviklet.

  • Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere (fredag 26. juni 2020)

   Kompensasjonsordningen for arrangører inkluderer nå verdikjeden i kultursektoren, kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

  • Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter (torsdag 25. juni 2020)

   Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge.

  • Åpning for reiser mellom Norge og Europa (torsdag 25. juni 2020)

   Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

  • Tiltakspakke for sårbare barn og unge vedteken (tirsdag 23. juni 2020)

   Stortinget har vedteke regjeringas forslag om ein tiltakspakke på over 400 millionar kroner, som skal gå til å betre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen.

  • Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen (onsdag 17. juni 2020)

   Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.

  • Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer (fredag 12. juni 2020)

   Regjeringen gjør nå endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 for å gjøre det enklere for familier å treffes og gjenforenes på tvers av landegrensene.

  • Åpner for kystcruise på Svalbard (fredag 12. juni 2020)

   Regjeringen åpner nå for at det kan gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på Svalbard for fartøyer med maksimum 250 passasjerer om bord.

  • Justering av koronatiltak fra 15. juni (fredag 12. juni 2020)

   Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19. Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på inntil 200 personer.

  • Åpner for flere fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene (fredag 12. juni 2020)

   Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd.

  • Norge samarbeider internasjonalt om vaksine mot covid-19 (fredag 12. juni 2020)

   Norge er sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot covid-19. Det er nå klart at Norge skal delta i to internasjonale initiativ for å sikre den norske befolkningen og befolkningen i lav- og mellominntektsland en vaksine.

  • Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig (fredag 5. juni 2020)

   Det å komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang når vi nå gradvis og kontrollert gjenåpner samfunnet. En ny rapport fra Helsedirektoratet foreslår flere tiltak for at også folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb.

  • Reiselivsnæringen tror på innhenting i 2021 (fredag 5. juni 2020)

   Mens reiselivet og varehandelen ser lys i enden av tunnelen, er utsiktene mørkere for deler av industrien. Det viser ferske rapporter fra Menon Economics og Oslo Economics.

  • Koronasituasjonen: Ny hjemmel for innreiserestriksjoner (fredag 29. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et nytt lovgrunnlag for å videreføre midlertidige innreisebegrensninger så lenge covid-19-pandemien gjør det nødvendig.

  • Norges vei ut av krisen - skape mer og inkludere flere (fredag 29. mai 2020)

   Regjeringen la fram økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen.

  • Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling (fredag 15. mai 2020)

   Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

  • Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS (fredag 15. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

  • Nye råd om ferie- og fritidsreiser (fredag 15. mai 2020)

   I dag legger helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer. I dag har også Utenriksdepartementet forlenget sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

  • Flere kan reise inn i Norge (onsdag 13. mai 2020)

   Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

  • Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen (tirsdag 12. mai 2020)

   Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus.

  • Styrking av smitteverntiltak i asylmottak (tirsdag 12. mai 2020)

   Regjeringen foreslår å bevilge 47,1 millioner kroner til smittevernstiltak i asylmottak. Tiltakene skal redusere smitte og spredning av Covid-19 ved å redusere beboertettheten og øke kapasiteten, blant annet gjennom bedre isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

  • Koronapandemien skapar nye behov og fører til fleire endringar i bistandsbudsjettet (tirsdag 12. mai 2020)

   Nye behov har oppstått under koronakrisa. Det er sannsynleg at fattige land med svake helsesystem og store, sårbare folkegrupper vil bli hardast ramma. For å redusere dei helsemessige, sosiale og økonomiske følgjene av pandemien var Noreg tidleg på banen med initiativ og tiltak som kan redde liv og minske dei negative konsekvensane av pandemien.

  • Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020 (torsdag 7. mai 2020)

   De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

  • Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet (torsdag 7. mai 2020)

   En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren.

  • Regjeringen utvider åpningen av universiteter, høyskoler og fagskoler (torsdag 7. mai 2020)

   Fra neste uke åpnes universiteter, høyskoler og fagskoler for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene sine.

  • Skolene åpner for alle elever fra 11. mai (torsdag 7. mai 2020)

   Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

  • Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak (torsdag 7. mai 2020)

   Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak.

  • Regjeringens plan og justering av koronatiltak (torsdag 7. mai 2020)

   Regjeringen la i dag fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

  • Nye regler for å hjelpe bedrifter truet av konkurs trer i kraft rekordfort (torsdag 7. mai 2020)

   Regjeringen har vedtatt å sette i kraft nye regler om rekonstruksjon allerede 11. mai 2020. De nye reglene vil redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

  • Utviklingsministeren maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter under covid-19 (onsdag 6. mai 2020)

   Utviklingsminister Dag Inge Ulstein retter i dag oppmerksomheten mot situasjonen for jenter og kvinner under covid-19. I en felles kronikk peker 59 land på alvorlige konsekvenser som følge av pandemien og maner til internasjonalt samarbeid for å styrke jenters og kvinners rettigheter.

  • Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner (tirsdag 5. mai 2020)

   Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

  • Korona-veileder for kollektivtransporten (tirsdag 5. mai 2020)

   En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar.

  • Norge slutter seg til ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet (tirsdag 5. mai 2020)

   Sammen med 41 andre ministere som er ansvarlige for Verdens handelsorganisasjon (WTO) la utenriksminister Ine Eriksen Søreide 5. mai fram en ministererklæring om covid-19 og det multilaterale handelssystemet. Erklæringen er et viktig supplement til en felles uttalelse om behovet for samarbeid og solidaritet i kampen mot covid-19 som Norge var med på i april i regi av Alliansen for multilateralisme.

  • Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO (mandag 4. mai 2020)

   Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

  • Nye råd og retningslinjer for arrangementer (torsdag 30. april 2020)

   Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

  • Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter (torsdag 30. april 2020)

   I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem forlenges til 1. juni (torsdag 30. april 2020)

   – Til nå har rundt 3800 nordmenn kommet hjem til Norge ved hjelp av flygningene støttet av samarbeidsordningen mellom norske myndigheter, flyselskapene og reiseselskapene. Ordningen forlenges fram til 1. juni, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Fullmaktsbestemmelser forlenges (torsdag 30. april 2020)

   Fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven forlenges fra 6. mai 2020 til 6. juni 2020.

  • Indre grensekontroll (torsdag 30. april 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres fram til 16. mai kl. 08.00.

  • Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien (torsdag 30. april 2020)

   – I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg.

  • Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien (torsdag 30. april 2020)

   – Vi vil sette ned en arbeidsgruppe, som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Barnehager og SFO kan ha kortere åpningstid (onsdag 22. april 2020)

   Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.

  • Enklare å kombinere dagpengar med opplæring (onsdag 22. april 2020)

   Koronakrisa har gjort at historisk mange har søkt om dagpengar den siste tida, dei fleste fordi dei er blitt permitterte. No opnar regjeringa for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar.

  • Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler (mandag 20. april 2020)

   Når barnehagene og enkelte klassetrinn nå gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

  • 6,15 milliarder kroner mer til kommunesektoren (mandag 20. april 2020)

   Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter. – Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene og fylkeskommunene nå overført 6,15 milliarder kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Inviterer til innspillsmøter om Norges vei ut av koronakrisen (søndag 19. april 2020)

   Regjeringen vil i tiden fremover invitere til en rekke innspillsmøter med ulike sektorer og næringer for å få innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen.

  • Lyser ut 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling i bedriftene et halvt år før planen (søndag 19. april 2020)

   På grunn av koronakrisen kan bedrifter å søke Forskningsrådet om totalt 1,5 milliarder kroner et halvt år før planen. Dette vil gjøre det mulig for bedriftene å opprettholde og utvide arbeidet med forskning og utvikling, slik at de skal komme igjennom krisen og være i posisjon til å gripe mulighetene som kommer i perioden etter.

  • Norge bidrar med testsett for covid-19 til IAEAs medlemsland (lørdag 18. april 2020)

   Norge bidrar med 22,5 millioner kroner til testutstyr for covid-19 levert av Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA), som benytter metoder basert på nukleær teknologi. Innsatsen er koordinert med Verdens helseorganisasjon (WHO).

  • Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler (fredag 17. april 2020)

   Barnehagene åpnes igjen fra mandag 20. april, og fra 27. april skal elevene fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. Ny forskrift stiller krav til at barnehager og skoler skal sikre nødvendige smitteverntiltak.

  • Ny lov gir midlertidig unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (fredag 17. april 2020)

   Mange kommuner har utfordringer med den daglige driften under koronakrisen. For å gjøre situasjonen lettere, vil en midlertidig lov tre i kraft i dag. Loven gir unntak fra krav i kommuneloven, IKS-loven og partiloven.

  • Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene (fredag 17. april 2020)

   Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte fredag 17. april en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

  • Foreslår å forlenge koronaloven med én måned (fredag 17. april 2020)

   Regjeringen foreslår at koronaloven forlenges frem til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

  • Veiledere om koronasituasjonen (torsdag 16. april 2020)

   Veiledere og råd utgitt av norske myndigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

  • Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter klar i dag (torsdag 16. april 2020)

   Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. I dag åpner Innovasjon Norge for at norske bedrifter kan begynne å søke.

  • Støtte til Røde Kors-bevegelsens respons på korona (onsdag 15. april 2020)

   Regjeringen gir 30 millioner kroner til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) sin humanitære respons på covid-19-pandemien.

  • Korona-veileder for barnehager er klar (onsdag 15. april 2020)

   Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

  • Vil forhindre unødvendige konkurser (onsdag 15. april 2020)

   Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

  • Lønnskompensasjon til permitterte (tirsdag 14. april 2020)

   Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

  • Indre grensekontroll videreføres (tirsdag 14. april 2020)

   Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene skal videreføres i 20 nye dager fra og med 15. april kl. 08.00.

  • Flere EØS-borgere kan komme til Norge (torsdag 9. april 2020)

   Regjeringen har besluttet å endre bortvisningsforskriften, slik at blant annet flere EØS-borgere som skal arbeide her, kan reise inn i Norge.

  • Tiltak for permitterte lærlinger (torsdag 9. april 2020)

   Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen.  Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

  • Regjeringen gir støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere (onsdag 8. april 2020)

   Regjeringen innfører en ny, midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som skal kompensere for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

  • Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter (tirsdag 7. april 2020)

   Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april.

  • Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (tirsdag 7. april 2020)

   – Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

  • Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte (tirsdag 7. april 2020)

   Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

  • Studielån og stipend under koronasituasjonen (mandag 6. april 2020)

   Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus. Reglene er midlertidige og gjelder vårsemesteret 2020. Forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak for studenter og elever.

  • Koronatiltak for fiskerinæringen (fredag 3. april 2020)

   Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen legger frem tiltak for fiskerinæringen som følge av koronasituasjonen.

  • Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars (fredag 3. april 2020)

   Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

  • Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon (torsdag 2. april 2020)

   Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

  • Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning (torsdag 2. april 2020)

   I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til koronaforskning som har særlig relevans for lavinntektsland.

  • Garantiordningen åpnes for større bedrifter (torsdag 2. april 2020)

   Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.

  • Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom (torsdag 2. april 2020)

   Kirkens Nødhjelp undertegnet i dag en rekordstor avtale med Norad. Avtalen innebærer støtte over fem år på totalt 1,75 milliarder kroner til organisasjonens arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara og andre deler av verden.

  • Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge (onsdag 1. april 2020)

   Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

  • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats (tirsdag 31. mars 2020)

   - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart (tirsdag 31. mars 2020)

   I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

  • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem (tirsdag 31. mars 2020)

   - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Garantiordningen for norsk luftfart er operativ (tirsdag 31. mars 2020)

   Med stemmene til Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre, KrF, SV og Rødt stemte Stortinget for en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 

  • Innreisemuligheter for EØS-borgere (mandag 30. mars 2020)

   Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

  • Regjeringen legger frem veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler (søndag 29. mars 2020)

   Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

  • Regjeringen viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus (lørdag 28. mars 2020)

   Som varslet tirsdag 24. mars 2020 har regjeringen i statsråd i dag fastsatt en ny forskrift som samler og viderefører tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge.

  • Norge øker bistanden til vaksineutvikling med 2,2 milliarder kroner (fredag 27. mars 2020)

   Norge øker støtten til arbeidet med å utvikle en vaksine mot viruset som forårsaker covid-19-pandemien og fremtidige epidemier med 2,2 milliarder kroner.

  • Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen (fredag 27. mars 2020)

   Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

  • Helsetiltak under koronapandemien (fredag 27. mars 2020)

   Regjeringen vil bruke over 2 milliarder kroner for utvikle vaksiner mot pandemier. Nye digitale løsninger skal gjøre det lettere å spore koronasmitte.

  • Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (fredag 27. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.

  • Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (fredag 27. mars 2020)

   Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding til 16 dager.

  • Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser (fredag 27. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

  • 50 millioner kroner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser (torsdag 26. mars 2020)

   Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. − Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Noreg bidreg med over 13 millionar kroner til Malawis respons på covid-19 (torsdag 26. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har vore i telefonkontakt med Malawis helseminister Jappie Mhango. Noreg gir 13,4 millionar kroner til å kjøpe inn naudsynt utstyr til mellom anna smittevernformål for helsearbeidarar i Malawi.

  • Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19 (onsdag 25. mars 2020)

   Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

  • Lettere å få smittevernutstyr til Norge (onsdag 25. mars 2020)

   EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. De nye tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.

  • Koronapandemien: Regjeringen styrker den humanitære innsatsen (onsdag 25. mars 2020)

   Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst flyktninger og de som er fordrevet innenfor sine egne land vil være sårbare for smitte på samme tid som de vil ha vedvarende behov for beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.

  • Tiltakene mot koronavirus videreføres (tirsdag 24. mars 2020)

   Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

  • Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften (mandag 23. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget. Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

  • Nye koronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter (mandag 23. mars 2020)

   Regjeringen lytter til næringslivet og Innovasjon Norge gjør nå det de kan innenfor sitt handlingsrom. De gjennomfører en rekke tiltak for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Samtidig legger Forskningsrådet til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter.

  • Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN (mandag 23. mars 2020)

   Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.

  • Fjerner egenandel for hjelpeorganisasjoner (søndag 22. mars 2020)

   Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tar nå noen konkrete grep for å lette på situasjonen for hjelpeorganisasjoner, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.

  • Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV (fredag 20. mars 2020)

   Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

  • Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene (fredag 20. mars 2020)

   I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

  • Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep (fredag 20. mars 2020)

   Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

  • Garanti- og låneordninger for bedre likviditet i bedriftene (fredag 20. mars 2020)

   Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner og skal bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.

  • Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (fredag 20. mars 2020)

   Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

  • Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket (fredag 20. mars 2020)

   Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler.

  • Foreldres rett til omsorgspenger dobles (fredag 20. mars 2020)

   Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

  • Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart: 6 milliarder i lånegaranti (torsdag 19. mars 2020)

   Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

  • Innfører hytteforbud (torsdag 19. mars 2020)

   Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

  • 250 millioner kroner ekstra til kommunene i 2020 (torsdag 19. mars 2020)

   Norske kommuner står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Mange smittede og mange i karantene bidrar både til at det blir vanskeligere å levere gode tjenester, og til økte utgifter for kommunene. – Utbruddet av koronaviruset setter mange kommuner på prøve. For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står overfor, har Stortinget enstemmig bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

  • Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen (onsdag 18. mars 2020)

   Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen.

  • Norge mobiliserer til vaksinedugnad (onsdag 18. mars 2020)

   Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.

  • Ny koronalov (onsdag 18. mars 2020)

   Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

  • Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe (onsdag 18. mars 2020)

   Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

  • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett (onsdag 18. mars 2020)

   – Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  • Utenlandske borgere som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge (tirsdag 17. mars 2020)

   Personer som sitter i karantene, men som er symptomfrie, kan nå forlate Norge under forutsetning av at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

  • Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon (tirsdag 17. mars 2020)

   Nå må helsetjenesten ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning.

  • Regjeringen samarbeider med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem. (tirsdag 17. mars 2020)

   – Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt. Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Nye nasjonale retningslinjer for dagligvarebransjen (tirsdag 17. mars 2020)

   Norske myndigheter har fått på plass nye retningslinjer for dagligvarehandelen i forbindelse med koronavirus-situasjonen. Tiltakene skal blant annet begrense smitte for kunder og ansatte i dagligbutikken. Det gis råd om renhold, tiltak for å trygge de ansatte og råd til kundene.

  • Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere (tirsdag 17. mars 2020)

   – Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  • Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO (tirsdag 17. mars 2020)

   Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.

  • Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner (tirsdag 17. mars 2020)

   Lokale regler for å hindre koronasmitte må ikke stoppe viktige funksjoner. Fylkesmennene får nå i oppdrag å bistå kommunene i utarbeidelsen av slike regler.

  • Trapper opp legemiddelberedskapen i Norge (mandag 16. mars 2020)

   Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten.

  • Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt (mandag 16. mars 2020)

   I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn.

  • Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid (mandag 16. mars 2020)

   For at statsansatte skal kunne ivareta viktige funksjoner også under koronakrisen, har staten og de fire hovedsammenslutningene blitt enige om å endre rammene for arbeidstid. - Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon, ikke en slik situasjon vi står oppe i nå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

  • COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket (mandag 16. mars 2020)

   Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med COVID-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter.

  • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter (søndag 15. mars 2020)

   Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  • Regjeringen kan forby opphold på fritidseiendommer og fastsetter tydelige regler for karantene og isolasjon (søndag 15. mars 2020)

   I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

  • All godstrafikk kan gå som normalt (søndag 15. mars 2020)

   All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

  • Flere tiltak for å sikre at jordbruksproduksjon går som normalt (søndag 15. mars 2020)

   Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har iverksatt rapporteringsrutiner fra underliggende etater og fra landbruksnæringen for å holdes orientert på sitt ansvarsområde.

  • Presisering fra norske myndigheter: Norske flyplasser stenger ikke (lørdag 14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge.

  • Innfører strengere grensekontroll (lørdag 14. mars 2020)

   Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

  • Frivilligheten beholder statlige tilskudd (lørdag 14. mars 2020)

   – Jeg er glad for at jeg som kultur- og likestillingsminister, på vegne av regjeringen, kan forsikre frivillige organisasjoner om at de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

  • Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden (lørdag 14. mars 2020)

   I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene med videre etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger (lørdag 14. mars 2020)

   Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

  • Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land (lørdag 14. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

  • Reiseråd for USA og Frankrike (fredag 13. mars 2020)

   Utenriksdepartementet fraråder reiser til USA og Frankrike som ikke er strengt nødvendige.

  • Krevende for norske kommuner (fredag 13. mars 2020)

   – Utbruddet av koronaviruset gir mange kommuner økte utgifter. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 250 millioner kroner mer til kommunene i 2020, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

  • Foreslår endringer i permitteringsregelverket (fredag 13. mars 2020)

   Regjeringen foreslår flere endringer permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

  • Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet (fredag 13. mars 2020)

   Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

  • Matproduksjonen går som normalt (fredag 13. mars 2020)

   Landbruks- og matministeren følger situasjonen med korona-viruset fortløpende.

  • Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands (fredag 13. mars 2020)

   For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil bli dekket av det offentlige.

  • Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset (fredag 13. mars 2020)

   Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

  • Bedre tilgang til smittevernutstyr (fredag 13. mars 2020)

   For å sikre at helsetjenesten har god tilgang til smittevernutstyr har regjeringen besluttet at det blant annet kan gis unntak fra kravet om at utstyret må være CE-merket.

  • Pressekonferanse om økonomiske tiltak (fredag 13. mars 2020)

   Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer regjeringas tiltak for å motverke dei økonomiske utfordringane som korona-pandemien skapar. Også arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil vere til stades.

  • Utsatt betaling av forskuddsskatt (fredag 13. mars 2020)

   Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

  • Motsyklisk kapitalbuffer settes ned (fredag 13. mars 2020)

   Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

  • Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (torsdag 12. mars 2020)

   Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger.

  • – Nok mat til alle (torsdag 12. mars 2020)

   Nærings- og fiskeridepartementet får flere henvendelser om matvareforsyningen etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.

  • Omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset (torsdag 12. mars 2020)

   - I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

  • Dekning av tap og utgifter som følge av koronautbruddet (onsdag 11. mars 2020)

   Den ekstraordinære situasjonen Norge nå er i, har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Den klare hovedregelen er at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i en slik situasjon.

  • Norske borgere kan møte nye innreisetiltak i andre land (onsdag 11. mars 2020)

   Utenriksdepartementet gjør norske borgere oppmerksom på at enkelte land innfører tiltak og/eller restriksjoner ved innreise som har betydning for norske borgere eller de som kommer reisende fra Norge. Derfor oppfordrer vi norske borgere som er på reise, eller som vurderer å reise, til å sette seg godt inn i innreisebestemmelsene for det eller de landene de skal til.

  • Strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona (tirsdag 10. mars 2020)

   Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

  • Helsedirektoratet får fullmakt til å sikre helsehjelp (fredag 6. mars 2020)

   Helsedirektoratet får videre fullmakter for å sikre befolkningen helsehjelp og hindre smittespredning. Det har regjeringen fastsatt i en kongelig resolusjon.

  • Fraværsgrensen endres som følge av koronaviruset (onsdag 4. mars 2020)

   Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

  • Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr (fredag 28. februar 2020)

   For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

  • Norge bidrar i arbeidet med å bekjempe koronaviruset covid-19 (fredag 14. februar 2020)

   Norge støtter opp om den umiddelbare globale responsen til utbruddet av det nye koronaviruset, covid-19, og gir 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjons (WHO) humanitære innsats og 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI). Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

  • Koronavirus blir meldepliktig sykdom og defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom (fredag 31. januar 2020)

   Helsetjenesten må melde eventuelle tilfeller av det nye koronaviruset i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

  • Delegert myndighet i forbindelse med koronavirus-utbruddet (fredag 31. januar 2020)

   Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag, 31. januar, til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

  • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid (torsdag 30. januar 2020)

   Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.