Historisk arkiv

Flere kan reise inn i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

- Jeg er glad for å kunne annonsere at vi nå har vedtatt ytterligere oppmykninger i bortvisningsforskriften, som er viktige for blant annet landbruket og for familier som bor i ulike land innenfor EØS-området, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Endringene innebærer blant annet at sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket eller grøntnæringen, får anledning til å reise inn i Norge.

- Men alle må være klar over at det kan være flere praktiske hindringer som gjør det vanskelig for en del sesongarbeidere å få reist til Norge. Norske myndigheter jobber for å legge best mulig til rette for en smidig prosess. Det er imidlertid ikke alle forhold vi rår over, slik som for eksempel flytrafikken, og interne reiserestriksjoner i de aktuelle landene sier justisministeren.

Videre åpnes det opp for at familiemedlemmer til EØS-borgere og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere kan reise til Norge nå. Det åpnes også opp for at EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, som en fritidsbolig, kan besøke denne.

- Regjeringen jobber hele tiden med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge, sier statsråden.

Det presiseres at alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Familiemedlemmer til EØS-borgere vil blant omfatte ektefelle, samboer, forlovede, barn som er under 21 år eller som forsørges av EØS-borgeren, og foreldre som forsørges av EØS-borgeren.

I tillegg omfattes også fosterbarn som er under 18 år, helsøsken som er under 18 år, og personer som skal inngå ekteskap etter innreisen, pleietrengende, dersom EØS-borgeren er absolutt nødvendig for å pleie vedkommende og en pleietrengende ikke har andre familiemedlemmer i hjemlandet eller oppholdslandet til å pleie seg, samt forsørgede, dersom det kan dokumenteres at familiemedlemmet i hjemlandet eller oppholdslandet er avhengig av EØS-borgerens forsørgelse eller tilhører EØS-borgerens husstand.