Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1992

Adresse: Kongensgate 20, 0153 Oslo
E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 01

Andreas Bjelland Eriksen kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017), og har også studert 1.-3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Eriksen har bl.a. vært førstekonsulent/rådgiver hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE (2017-2020) og politisk rådgiver for Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2020 til han ble utnevnt til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre på SMK 14. oktober 2021.

Av politisk erfaring har han tidligere vært leder av AUF i Rogaland (2010-2012), sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom (2012-2013), styremedlem i Rogaland Arbeiderparti (2010-2015) og fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland (2011-2019).