Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Sekretariatsleder til sekretariat for utvalg om reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalgets leder er Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO. Utvalget skal avgi sin innstilling gjennom en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. desember 2023. Mandat for utvalget og sammensetning finner du på Klima- og miljødepartementets nettsider.   Vi søker nå en sekretariatsleder i et ...

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

To ledige stillinger som jurist (rådgiver og seniorrådgiver)

Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken. Seksjonen jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen bidrar også i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale klimaforpliktelser. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering ...

Søknadsfrist: 4. oktober 2021