Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Jurist (førstekonsulent/rådgiver). Ettårig vikariat (med mulighet for forlengelse) og tiltredelse så raskt som mulig

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innen sirkulær økonomi, avfall og plastforurensning mv. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking. ...

Søknadsfrist: 8. mars 2021