Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Seksjonen er en del av hav-og forurensningsavdelingen. Vi jobber med virkemidler og tiltak for blant annet å nå ambisiøse mål om å forebygge avfall, øke materialgjenvinning og redusere plastforurensning. Her inngår også nye krav til produkter og verdikjeder. Dette er nødvendig for å legge til rette for en mer sirkulær økonomi. En viktig del av seksjonens arbeid er internasjonalt samarbeid, inkludert EU/EØS. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i ...

Søknadsfrist: 16. desember 2021