Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Lærling i service- og administrasjonsfaget

Klima- og miljødepartementet skal ansette en lærling i service- og administrasjonsfaget for perioden august 2024 - august 2026. Vi søker ...

Søknadsfrist: 27.02.2024

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver for en grønnere samferdselssektor

Vi jobber med ulike tiltak og virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner og miljøvennlig omstilling av transportsektoren (veitrafikk og ...

Søknadsfrist: 04.03.2024