Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Rådgiver/seniorrådgiver

Vi har ledig en fast stilling i Kulturminneavdelingen.    Arbeidsoppgaver:   Som saksbehandler på kulturminnefeltet vil du få arbeidsoppgaver innenfor: by- og tettstedspolitikk, både strategisk arbeid og enkeltsaker  ...

Søknadsfrist: 27. januar 2019

Direktør for Miljødirektoratet

  Åremålsstilling, ledig for en periode på seks år med mulighet for ytterligere én seksårsperiode. Nåværende direktør avslutter nå sin første åremålsperiode.   Direktøren for Miljødirektoratet leder en organisasjon som har i oppdrag å jobbe for et rent og rikt miljø i Norge. Direktøren skal sørge ...

Søknadsfrist: 21. januar 2019

Vil du lede vår nyopprettede seksjon i Klimaavdelingen?

Er du ladet for nye utfordringer i 2019? Vi søker avdelingsdirektør til fornybarseksjonen.   Om stillingen: Fornybarseksjonen vil ha ansvar for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering, inkludert bioenergi og biodrivstoff. Videre har seksjonen sektoransvar for avdelingens arbeid med å redusere utslipp/øke ...

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Til toppen