Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Førstekonsulent/rådgiver - To jurister

Naturforvaltningsavdelingen ønsker å styrke sin juridiske kompetanse med to stillinger, st. nr KLD21/17. Arbeidsoppgaver Det juridiske arbeidet i avdelingen omfatter et stort saksfelt, bl.a. knyttet til alle virkemidler i naturmangfoldloven for forvaltning av økosystemer og arter, fremmede arter og rovvilt, friluftsloven, motorferdsel, samt generell forvaltningsrett. Arbeidsoppgavene vil bestå av tolkning av regelverk, ...

Søknadsfrist: 10. mai 2017