Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Førstekonsulent/rådgiver

Det er ledig et vikariat fram til 27.01.2019 (mulighet for forlengelse) i Klimaavdelingen, avdelingssekretariatet.   Avdelingssekretariatet har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar sekretariatet i etatsstyringen av ...

Søknadsfrist: 2. april 2018

Førstekonsulent/rådgiver

Vil du være med på gjennomføring av klima- og miljøpolitikken? Det er ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Naturforvaltningsavdelingen, Avdelingssekretariatet (KLD16/18).   Avdelingssekretariatet har ansvar for Naturforvaltningsavdelingens arbeid med de årlige budsjettene, økonomistyring og hovedansvaret for ...

Søknadsfrist: 2. april 2018

Seniorrådgiver innen etatsstyring og tilskuddsforvaltning.

Vi søker en ny medarbeider på etatsstyring som skal ivareta drift og utvikling av arbeidet med felles styringssystemer og styringsdokumenter i klima- og miljøforvaltningen. Seniorrådgiveren skal ha en sentral rolle i å sikre bredde og kvalitet i etatsstyringsarbeidet og samarbeide med budsjett- og regnskapsmedarbeidere for å ivareta helhet i etatenes forvaltning av tildelte midler og rapportering inn til ...

Søknadsfrist: 2. april 2018