Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Direktør for Direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvar)

Det er ledig stilling som Riksantikvar ved Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning. Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for ytterligere én periode.   Riksantikvaren er et fagdirektorat under Klima- og miljødepartementet. Riksantikvaren har ca 145 ansatte og holder til i Oslo. Riksantikvaren er Klima- og miljødepartementets fagdirektorat i spørsmål om forvaltning ...

Søknadsfrist: 17. september 2018

Førstekonsulent/rådgjevar

Det er ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i Klima- og miljødepartementet (KLD), avdelingssekretariatet i Klimaavdelinga.   Avdelingssekretariatet har mellom anna ansvar for avdelinga sitt arbeid med statsbudsjettet, rapportering og rekneskap, koordinering av etatsstyring samt forvalting av tilskot og innkjøp. Sekretariatet har også ansvar for administrativt arbeid i ...

Søknadsfrist: 12. august 2018