Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap)

Arbeids- og inkluderingsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering.

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1987

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@aid.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Tonje Brenna (f. 1987) ble mandag 16. oktober 2023 statsråd for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Jonas Gahr Støres regjering. Brenna var kunnskapsminister fra 14. oktober 2021 frem til oktober 2023.

Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.