Kontakt Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Her finner du adresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Besøksadresse

Akersgata 64

Vis kart

Varelevering/budlevering

Varemottak
Akersgata 59, innkjøring Munchs gt.
0180 Oslo

Postadresse

Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

Telefon

Sentralbord 22 24 90 90

E-post til departementet

postmottak@aid.dep.no

Ansatte i AID: Depkatalog

E-post til ansatte:
fornavn.etternavn@aid.dep.no

E-post til ansatte med mellomnavn:
fornavn-mellomnavn.etternavn@aid.dep.no

Regelverk for e-post til departementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommenterer ikke enkeltsaker, og kan ikke instruere eller overprøve saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten (Nav), Trygderetten, Arbeidstilsynet eller andre underliggende virksomheter. For spørsmål angående enkeltsaker ber vi deg henvende deg direkte til den aktuelle virksomheten.

Kontaktinformasjon finner du her

Pressehenvendelser

Telefon: 916 73 519

E-post: presse@asd.dep.no

Pressekontakter

e-Innsyn – Offentlig elektronisk postjournal

eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal

Arbeids- og inkluderingsministeren

E-post: postmottak@aid.dep.no