Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Tor Mikkel Wara mottar utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte.

Utvalg foreslår flere tiltak for en sterkere nasjonal IKT-sikkerhet

03.12.2018: IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte overleverte i dag utredningen «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Et norsk pass

Sikrere pass – ny utstedelsesstruktur

23.11.2018: Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte de nye sikkerhetskravene. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor etter en faglig tilrådning fra Politidirektoratet. De nye passene skal utstedes av medarbeidere med ID-faglig kompetanse i fysisk sikrede lokaler.

Dokumenter

NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd

03.12.2018: Utredning fra utvalg som har vurdert regelverket og de nye digitale samfunnsutfordringene på IKT-sikkerhetsområdet.

Prop. 1 S (2018–2019)

Statsbudsjettet 2019

08.10.2018: Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag.

Til toppen