Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To personer slukker brann i en hytte i skogen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, og det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

TV og video

Nett-tv

Kvinne i hvit drakt står bak en talerstol. I forgrunnen ute av fokus sees tilskuere.

ID-skjermingsutvalget

Statsråden tar imot utredning om identitetsskjerming i politiet og kriminalomsorgen

21.03.2024

Torsdag 21. mars 2024 fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overlevert ID-skjermingsutvalgets utredning.

Nett-tv

Kvinne og mann står ved siden av hverandre mot en blå bakgrunn med lyseblå løver og en stor TV på hjul. De holder en hvit publikasjon sammen.

Voldtektsutvalget

Mehl tar imot utredning om voldtekt

08.03.2024

På den internasjonale kvinnedagen fredag 8. mars fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overlevert Voldtektsutvalgets utredning.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet