Departementene

Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To personer slukker brann i en hytte i skogen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, og det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

TV og video

Nett-tv

Emilie Enger Mehl  og Harald Sunde gir hverandre et håndtrykk mens Mehl holder Totalberedskapskommisjonens rapport.

Pressekonferanse

Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport

Pressemelding 01.06.2023

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport: – Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000.

Nett-tv

forside på rapport om sikkerhetsfaglige råd

Mehl og Gram mottar NSMs sikkerhetsfaglig råd

– NSMs sikkerhetsfaglige råd er et viktig innspill til politikkutformingen på sikkerhetsfeltet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet