Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

08.10.2018: Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Jutis- og beredskapsdepartementet.

Politiets nasjonale beredskapssenter

Statsbudsjettet 2019

Solid satsing på objektsikring

08.10.2018: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring med 171 millioner kroner til politiet, 17,5 millioner kroner til PST, 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt å bevilge 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter.

Dokumenter

Prop. 1 S (2018–2019)

Statsbudsjettet 2019

08.10.2018: Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag.

Prop. 1 S (2018–2019)

Svalbardbudsjettet

08.10.2018: Mål for norsk svalbardpolitikk og forslag til svalbardbudsjett for 2019.

Til toppen