Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Helikopter slukker skogbrann

Styrket beredskap mot skogbrann

06.07.2018: Regjeringen sørger for at skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere. 11 helikoptre er nå i beredskap for raskt å kunne bistå lokale brannvesen ved behov.

Datamaskiner i serverpark med teksten GDPR

Ny personopplysningslov 20. juli

10.07.2018: Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Dokumenter

Høring

Forslag om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

29.05.2018: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre utlendingsloven slik at vertsfamilier som utnytter au pairer kan ilegges varig karantene. I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene i slike tilfeller.

Prop. 70 L (2017–2018)

Endringer i politiloven

06.04.2018: Forslaget innebærer at det gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning