Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Soningskøen er avviklet, fengselsplasser på lav sikkerhet legges ned

15.05.2018: Regjeringen foreslår å legge ned 250 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå. Soningskøen er avviklet, og økt bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har bidratt til å redusere behovet for fengselsplasser på lav sikkerhet.

Datamaskiner i serverpark med teksten GDPR

Når får vi ny personopplysningslov?

26.04.2018: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov. Den nye loven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Dokumenter

Prop. 39 L (2017–2018)

Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv.

26.01.2018: Forslag til endringar i verjemålslova, lov om forsvunne personar og visse andre lover.

Høring

Forslag om endringer i rettsgebyrloven

01.02.2018: Forslag om endringer i rettsgebyrloven. Det foreslås å gebyrlegge domstolenes utstedelse av skifte- og uskifteattester og fullmakt ved privat skifte.