Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Kart over Europa

Regjeringen styrker asylregistreringen

04.09.2015 - Det har vært en kraftig økning i antallet asylsøkere til Norge i august. Derfor har regjeringen bestemt å styrke Politiets utlendingsenhet (PU) umiddelbart med 5 millioner kroner.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen mottar nøkkel til Norgerhaven fra Klaas Dijkhoff, statssekretær for nederlandske sikkerhets- og justismyndigheter

Norgerhaven fengsel i Nederland åpnet

02.09.2015 - Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) åpnet i dag Norgerhaven fengsel i Nederland. De første innsatte er allerede på plass.

Dokumenter

NOU 2015: 3

Advokatlovutvalgets utredning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og foreslår revideringer av regelverket.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,