Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringen og KS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid ved løslatelse fra fengsel

10.01.2019: Justis- og beredskapsdepartementet har på vegne av regjeringen inngått avtale med KS om samarbeid ved løslatelse fra fengsel. Avtalen skal bidra til å forebygge kriminalitet og hindre utenforskap etter løslatelse fra fengsel. Dette er viktig både for den løslatte og for samfunnsøkonomien.

Forsiden av IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet»

IKT-sikkerhetsutvalgets utredning på høring

21.12.2018: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» på høring.

Dokumenter

NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd

03.12.2018: Utredning fra utvalg som har vurdert regelverket og de nye digitale samfunnsutfordringene på IKT-sikkerhetsområdet.

Prop. 1 S (2018–2019)

Statsbudsjettet 2019

08.10.2018: Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag.

Til toppen