Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara sammen med brannmannskaper på Skien lufthavn, Geiteryggen.

Godt organisert brannberedskap

02.08.2018: Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk onsdag 1. august en orientering om skogbrannsituasjonen i Norge. De fløy over skogbrannområder i Telemark og fikk takket operativt mannskap som har deltatt i slukkingsarbeidet.

Datamaskiner i serverpark med teksten GDPR

Ny personopplysningslov 20. juli

20.07.2018: Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Dokumenter

Høring

Forslag om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

29.05.2018: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre utlendingsloven slik at vertsfamilier som utnytter au pairer kan ilegges varig karantene. I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene i slike tilfeller.

Prop. 70 L (2017–2018)

Endringer i politiloven

06.04.2018: Forslaget innebærer at det gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning