Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Fra Halden fengsel

Forslag om omorganisering i kriminalomsorgen sendt på høring

23.06.2015 - Regjeringen foreslår å forenkle byråkratiet i kriminalomsorgen med et forslag om to forvaltningsnivåer og uten regioner.

Skjerper lovverk mot bombekjemikalier

15.06.2015 - Nå har ikke privatpersoner lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber.

Dokumenter

NOU 2015: 3

Advokatlovutvalgets utredning

Utredning fra utvalg som har vurdert dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og foreslår revideringer av regelverket.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,