Departementene

Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To personer slukker brann i en hytte i skogen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, og det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Siste fra Justis- og beredskapsdepartementet

Flere saker fra departementet

TV og video

Nett-tv

Kvinne i mørke formelle klær foran en offisiell pressevegg. Kvinnen snakker i en svanemikrofon.

Pressekonferanse

Justis- og beredskapsministeren kommenterer 25. juni-rapporten

Pressemelding 08.06.2023

– Evalueringsrapporten peker på at det er mulig at angrepet natt til 25. juni kunne ha vært avverget. Dette er svært alvorlig. Jeg vil gjøre det helt klart at rapporten skal og vil følges opp umiddelbart, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet