Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To personer slukker brann i en hytte i skogen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, og det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

TV og video

Nett-tv

Kvinne i hvit skjorte og mørk jakke bak talerstol. Blå bakgrunn med riksløve.

Pressekonferanse

Felles framlegging av trussel- og risikovurderingar

Pressemelding 07.02.2024

12. februar 2024 la Etterretningstenesta (E-tenesta), Politiets tryggingsteneste (PST) og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) fram sine opne trussel- og risikovurderingar.

Nett-tv

To kvinner på et podie

Pressekonferanse om mottak og opphald for fordrivne frå Ukraina

Pressemelding 28.01.2024

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse måndag 29. januar om situasjonen med fordrivne frå Ukraina.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet