Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To kvinner i politiuniform med ryggen til. To politibilder står i bakgrunnen.

Revidert nasjonalbudsjett

Vil styrke politiet med 1,6 milliarder

Pressemelding

Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk som bor i Norge. Derfor foreslår vi 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024,

Fargerike trehus på rekke. Det ligger snø foran husene.

Revidert nasjonalbudsjett

Senker strømprisen og tar større ansvar for energiforsyningen

Pressemelding

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 167 millioner kroner for å redusere energiprisene og styrke forsyningssikkerheten for energi i Longyearbyen.

Røde bøker i hvit bokhylle

Revidert nasjonalbudsjett

166,4 millioner til rettssikkerhetsløft

Pressemelding

Regjeringen foreslår en varig styrking av domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen, for å sikre rettssikkerheten til befolkningen i hele landet.