Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Ny bistandsinstruks trer i kraft i dag

01.09.2017: Fra 1. september 2017 er det den nye, forenklede utgaven av bistandsinstruksen som er gjeldende.

Illustrasjon av Politiets nasjonale beredsskapssenter på Taraldrud

Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy

18.08.2017: – Det er av nasjonal interesse at senteret blir realisert slik at vi kan sikre landets innbyggere, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Dokumenter

Prop. 149 L (2016–2017)

Videreføring av innstramninger

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015.

Prop. 154 L (2016–2017)

Endringer i reglene om utilregnelighet

16.06.2017: Lovendringene skal gi større treffsikkerhet ved identifiseringen av lovbrytere som ikke bør straffes – de utilregnelige som ikke kan klandres for sine handlinger.