Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Statsminister Erna Solberg sammen med justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, politidirektør Reidar Humlegård og Jonny Hermansen, prosjektleder i Skanska.

Statsministeren la ned grunnsteinen til Politiets nasjonale beredskapssenter

21.08.2018: – Dette er en stor dag for norsk beredskap, sa statsminister Erna Solberg da hun i dag la ned grunnsteinen til beredskapssenteret.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara i samtale med ein av dei tyske offiserane som frakta utstyret til Noreg.

Enorm logistikkoperasjon før NATO-øvinga Trident Juncture

07.09.2018: Forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren besøkte fredag Borg Havn i Fredrikstad i samband med mottak av utstyr og materiell til Trident Juncture 2018. Den enorme logistikkoperasjonen er no i gang.

Dokumenter

Rapport

Ny organisering av kriminalomsorgen

23.08.2018: Forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.

Prop. 115 L (2017–2018)

Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

07.09.2018: Proposisjonen inneholder forslag om en ny bestemmelse i personopplysningsloven som legger til rette for utveksling av informasjon mellom offentlige organer i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Til toppen