Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
To personer slukker brann i en hytte i skogen

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, og det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

TV og video

Nett-tv

To kvinner på et podie

Pressekonferanse om mottak og opphald for fordrivne frå Ukraina

Pressemelding 28.01.2024

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse måndag 29. januar om situasjonen med fordrivne frå Ukraina.

Nett-tv

Kvinne med lyst hår og mørk dress står bak et bord med en mikrofon. Hun holder noen ark og står foran en blå vegg med riksløven.

Pressekonferanse

Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge

Pressemelding 11.01.2024

Regjeringen legger fram forslag om en ny bestemmelse i straffeloven, som vil gjøre det ulovlig for fremmede makter å drive med påvirkningsoperasjoner i Norge.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet