Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Kystlinje i Quebec, Canada

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid.

Solnedgang bak fjella i Svolvær

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Aktuelt nå

Historien om Norge er en fortelling om havet

En kort video om Norge og havet.

Bilde av tre statsråder på Aker brygge foran en seilskute og en ferje

Statsbudsjettet 2020:

Havlaboratoriet Noreg

Noreg har blitt, og skal fortsatt vere, eit laboratorium for innovative blå næringar og grøn ferdsel til havs. Regjeringa si ambisjon for havpolitikken er at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og dette følgast opp i statsbudsjettet for 2020.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

3. desember 2019

Ny rekord for sjømateksporten

For første gang eksporterer Norge sjømat for over 100 milliarder kroner.

Siste nytt om temaet