Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Kystlinje i Quebec, Canada

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid.

Solnedgang bak fjella i Svolvær

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Aktuelt nå

Bilde av tre statsråder på Aker brygge foran en seilskute og en ferje

4. juni 2019

Lanserte regjeringens oppdaterte havstrategi

Vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs.

Grønn skipsfart

20. juni

Lanserer handlingsplan for grønn skipsfart

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding:

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene og havmiljøet, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende generasjoner

Strategi:

Regjeringens oppdaterte havstrategi: Blå muligheter

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019.

Til toppen