Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og bidrar til at det skapes verdier for nær 500 milliarder kroner årlig.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Kystlinje i Quebec, Canada

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid.

Solnedgang bak fjella i Svolvær

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Aktuelt nå

Fiskeriminister Harald T. Nesvik og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen står foran et verdenskart

12. februar 2019

Skal lage ny havpolitikk

Regjeringen skal lage en oppdatert havstrategi, som bygger videre på regjeringens havsatsing.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på bryggen i Bergen

20. november 2018

Nytt kart synliggjør økt havnivå og stormflo

Med dette verktøyet kan kommunene og næringslivet enklere planlegge for klimaendringene.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding:

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene og havmiljøet, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende generasjoner

Havstrategien:

– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg

Til toppen