Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner.

Nett-tv

Solnedgang bak fjella i Svolvær

Statsministerens internasjonale havpanel: Lansering av hovedkonklusjoner

Etter nesten tre års omfattende arbeid legger statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer frem en global handlingsplan for havet.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Kystlinje i Quebec, Canada

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid.

Aktuelt nå

Hav

8. juni 2021

Regjeringen legger frem havrapporten "Blått hav, grønn fremtid"

I dag, på verdens havdag, presenterer regjeringen havrapporten "Blått hav, grønn fremtid". Rapporten peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og de mange utfordringene og mulighetene havøkonomien representerer.

Nett-tv

Blue Justice-illustrasjon

10. desember 2020

Blue Justice 2020

Norge og FN arrangerer den første internasjonale Blue Justice-konferansen 10. desember klokken 12. Se konferansen her.

Illustrasjonsbilde av bærekraftsmålene

2. desember 2020

Havpanelet peker ut ny kurs for verdens hav

– Jordkloden er først og fremst en havplanet, og havets ressurser er både overbeskattet og undervurdert. Dette er ikke bærekraftig, og verdens nasjoner må samarbeide bedre for å sikre rene og produktive hav, sier statsminister Erna Solberg.