Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Rundt 251000 nordmenn jobber innenfor de tre store havnæringene olje og gass, sjømat og maritim, og i 2022 skapte havnæringene verdier for 2291,9 milliarder kroner, som utgjør 44 % av Norges brutto nasjonalprodukt.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringen arrangerer havkonferanse

Nyhet 24.03.2023

Regjeringen arrangerer en egen havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal kontekst og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Relaterte tema