Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Rundt 225.000 nordmenn jobber innenfor de tre store havnæringene olje og gass, sjømat og maritim, og i 2019 skapte havnæringene verdier for 695 milliarder kroner.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Relaterte tema