Hav

Regjeringen satser på hav og Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og bidrar til at det skapes verdier for nær 500 milliarder kroner årlig.

Ein samansetning av fire bilete som viser havnæringane

Havnasjonen Norge

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Kystlinje i Quebec, Canada

Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid.

Solnedgang bak fjella i Svolvær

Milliardpotensial i havet

Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

Aktuelt nå

Statsminister Erna Solberg og havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Bergen 20.-21. november:

– Må handle i dag for rene hav i morgen

Under havkonferansen i Bergen samles haveksperter fra hele verden rundt samme bord. Statsminister Erna Solberg mener det er på høy tid å gjøre handling ut av ord for rene og rike verdenshav.

Forurensing i havet

Plast truer livet i havet

Forsøplingen av havet er tema for FNs havdag. Norge leder an i det internasjonale samarbeidet for å bekjempe plasten i havet.

Siste nyheter om havet

Dokumenter

Eit bilete av ein solnedgang

Stortingsmelding:

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene og havmiljøet, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende generasjoner

Montasje av havnæringer

Havstrategien:

– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg

Til toppen