Olje og gass

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring.

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Oljeplattformen Oseberg

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet.

""

Norges viktigste næring

Petroleumsvirksomheten bidrar til store verdier for fellesskapet og sysselsetter flere hundre tusen mennesker i hele landet. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele folket til gode.

Mangfaldet i norsk leverandørindustri: Skisse over eit felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien

I Noreg har vi i dag ein høgkompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri utvikla gjennom meir enn 40 år med petroleumsverksemd i Noreg. Dette har vore ein målretta politikk.

Aktuelt nå

norskpetroleum.no

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

Lær mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

Utlysningskart 24 runde

Utlysning av 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 24. konsesjonsrunde. Runden omfatter 102 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2018.

Kart over TFO 2017

Rekordstor interesse for leting på norsk sokkel - TFO 2017

Olje- og energidepartementet har ikke siden TFO-ordningen ble innført i 2003 mottatt så mange søknader fra oljeselskapene i en TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Alle saker om Olje og gass

Dokumenter

Meld. St. 28 (2010 - 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

I petroleumsmeldingen, også omtalt som oljemeldingen, presenteres en plan for en langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene.

Prop. 114 S (2014-2015)

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om energi finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.