PUD - Plan for utbygging og drift

Før rettighetshaverene kan på norsk sokkel skal bygge ut et funn, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes av myndighetene.

PUD-en skal inneholde opplysninger om hvordan rettighetshavere vil bygge ut og drive feltet.

PUD og PAD veilederen (i pdf) har til hensikt å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utarbeides for å oppfylle myndighetenes krav, forklare saksbehandlingsprosesser og bidra til effektiv samhandling mellom rettighetshaver og myndigheter.
(Oppdatert 30. juni 2017).

Mer informasjon om norsk petroleumsvirksomhet finner du på www.norskpetroleum.no.