Bruks- og opphavsrett for bilder og videomateriale

Bilder og videomateriale på regjeringen.no kan i utgangspunktet brukes fritt når det fremgår at departementene, Statsministerens kontor (SMK) eller Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har rettighetene til materialet. Dette gjelder ikke for bruk i forbindelse med reklame eller på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for rettighetshavers eller materialets anseelse eller egenart.

Fotograf eller andre rettighetshavere til materialet skal krediteres etter følgende mal; Navn Etternavn / Departement. Dersom rettighetshavers navn ikke er oppgitt, kan materialet brukes mot at det vises til regjeringen.no som kilde.

Der det ikke fremkommer at departementene eller DSS har rettighetene til fotografiene eller videomaterialet, må gjenbruk/viderebruk av materialet rettighetsklareres. Kontakt kommunikasjonsavdelingen hos det respektive departementet ved behov for mer informasjon om materialet og om hvem som har rettighetene til det.

Pressekonferanser filmes av DSS og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte.