Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Tiltrådte: 28.06.2023
Født: 1980

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: postmottak@kud.dep.no
Telefon: 22249090

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 8 for Hordaland, 2009 - 2013, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2013 - 2017, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2017 - 2021, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant fra 14.10.2021 til 28.06.2023 for Marte Mjøs Persen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2021-2025
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2021 - 26.11.2021
  Varamedlem, Valgkomiteen, 26.10.2021 - 28.06.2023
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 26.11.2021 - 30.11.2021
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 30.11.2021 - 28.06.2023

Medlemskap i delegasjoner

 • 2021-2023 
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 28.10.2021 - 07.12.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 28.06.2023

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2021-2023
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 24.11.2021 - 28.06.2023

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet, 01.10.2009 - 23.10.2009
 • Statssekretær, Kultur- og kirkedepartementet, 23.10.2009 - 31.12.2009
 • Statssekretær, Kulturdepartementet, 01.01.2010 - 23.03.2012