Regjering

Omgrepet ”regjeringa” blir i daglegtale brukt i to tydingar: statsrådkollegiet samla under leiing av Kongen i statsrådsmøte og kollegiet samla under leiing av statsministeren i regjeringskonferanse. På denne sida finn du mellom anna informasjon om den noverande regjeringa og tidlegare regjeringar.

Regjeringen Solberg

Regjeringa Solberg

Erna Solberg si regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa går ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringa utvida med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringa utvida med Kristeleg Folkeparti (KrF). 24. januar 2020 gikk FrP ut av regjeringa.

En av løvestatuene foran Stortinget

Slik blir Noreg styrt

Noreg er eit monarki der makta er fordelt mellom tre statsmakter: Stortinget, som gir lover og løyver pengar over statsbudsjettet, regjeringa, som har den utøvande makta, og domstolane, som er den dømmande makta.

Skjermbilde fra regjeringen.no

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.