Regjering

Omgrepet ”regjeringa” blir i daglegtale brukt i to tydingar: statsrådkollegiet samla under leiing av Kongen i statsrådsmøte og kollegiet samla under leiing av statsministeren i regjeringskonferanse. På denne sida finn du mellom anna informasjon om den noverande regjeringa og tidlegare regjeringar.

Gruppefoto med Regjeringen Solberg etter statsrådskifter i desember 2015.

Regjeringa Solberg

Erna Solberg si regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa går ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP).

Slik blir Noreg styrt

Noreg er eit monarki der makta er fordelt mellom tre statsmakter: Stortinget, som gir lover og løyver pengar over statsbudsjettet, regjeringa, som har den utøvande makta, og domstolane, som er den dømmande makta.

Regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, departementer, regjeringsmedlemmer og politiske medarbeidere siden sentrale norske styringsorganer ble gjenopprettet i 1814.

1814:

Regjeringen og departmentene blir til

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai.

2014

Feiring av 200 år med regjering og departement

Måndag 19. mai 2014 vart 200-årsjubileet for regjering og departement markert på eit arrangement ved Karpedammen på Akershus festning. Tilsette og tidlegare tilsette i departementa fekk selskap av blant anna kongen, statsministeren og fleire tidlegare statsministrar.

Tidslinje

Norges statsministre

På denne tidslinjen får du en oversikt over statsministre fra 1814 og frem til i dag. Du kan også lese den enkelte statsminister sin biografi.