Regjering

Omgrepet ”regjeringa” blir i daglegtale brukt i to tydingar: statsrådkollegiet samla under leiing av Kongen i statsrådsmøte og kollegiet samla under leiing av statsministeren i regjeringskonferanse. På denne sida finn du mellom anna informasjon om den noverande regjeringa og tidlegare regjeringar.

Regjeringen Solberg i regjeringskonferanse 23. april 2018 i Glacisgata 1.

Regjeringa Solberg

Erna Solberg si regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa går ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringa utvida med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringa utvida med Kristeleg Folkeparti (KrF).

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.

Slik blir Noreg styrt

Noreg er eit monarki der makta er fordelt mellom tre statsmakter: Stortinget, som gir lover og løyver pengar over statsbudsjettet, regjeringa, som har den utøvande makta, og domstolane, som er den dømmande makta.

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.

Til toppen