Regjering

Omgrepet ”regjeringa” blir i daglegtale brukt i to tydingar: statsrådkollegiet samla under leiing av Kongen i statsrådsmøte og kollegiet samla under leiing av statsministeren i regjeringskonferanse. På denne sida finn du mellom anna informasjon om den noverande regjeringa og tidlegare regjeringar.

Regjeringen Solberg i regjeringskonferanse 23. april 2018 i Glacisgata 1.

Regjeringa Solberg

Erna Solberg si regjering vart utnemnd i statsråd 16. oktober 2013. Regjeringa går ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringa utvida med Venstre (V).

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.

Slik blir Noreg styrt

Noreg er eit monarki der makta er fordelt mellom tre statsmakter: Stortinget, som gir lover og løyver pengar over statsbudsjettet, regjeringa, som har den utøvande makta, og domstolane, som er den dømmande makta.

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.

1814:

Regjeringen og departmentene blir til

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai.

2014

Feiring av 200 år med regjering og departement

Måndag 19. mai 2014 vart 200-årsjubileet for regjering og departement markert på eit arrangement ved Karpedammen på Akershus festning. Tilsette og tidlegare tilsette i departementa fekk selskap av blant anna kongen, statsministeren og fleire tidlegare statsministrar.

Tidslinje

Norges statsministre

På denne tidslinjen får du en oversikt over statsministre fra 1814 og frem til i dag. Du kan også lese den enkelte statsminister sin biografi.

Til toppen