Regjering

Omgrepet ”regjeringa” blir i daglegtale brukt i to tydingar: statsrådkollegiet samla under leiing av Kongen i statsrådsmøte og kollegiet samla under leiing av statsministeren i regjeringskonferanse. På denne sida finn du mellom anna informasjon om den noverande regjeringa og tidlegare regjeringar.

Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Slik blir Noreg styrt

Noreg er eit monarki der makta er fordelt mellom tre statsmakter: Stortinget, som gir lover og løyver pengar over statsbudsjettet, regjeringa, som har den utøvande makta, og domstolane, som er den dømmande makta.

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.