Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente som står med bamse

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ungt par som kysser, trær i forgrunnen

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Aktuelt nå

Ungt par som kysser

Endringer i ekteskapsloven fra 1. juli

01.07.2018: Endringer i ekteskapsloven som skal bidra til å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge, trer i kraft 1. juli 2018. Endringene vil sende et klart signal om at vi ikke aksepterer at ekteskap inngås av mindreårige i Norge.

Far og barn

Ny strategi for foreldrestøtte

29.06.2018: Å gi hjelp og støtte til foreldre er noko av det viktigaste vi kan gjere for å førebygge vald og omsorgssvikt. Den nye strategien for foreldrestøtte skal vise retning for korleis vi kan gi god og riktig hjelp til alle foreldre som treng det.

Forbrukertilsynet og Medietilsynet møtte statsråd Linda Hofstad Helleland.

Skal utvikle etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

21.06.2018: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har gitt Medietilsynet i oppdrag å utvikle en skisse til etiske retningslinjer som bloggbransjens aktører kan slutte seg til.

Alle saker om Familie og barn

Dokumenter

Høring:

Forslag om å utvide kvotene ved 80 % uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Prop. 168 L

Forenklinger i foreldrepengeordningen

I proposisjonen foreslår departementet endringer i foreldrepengeregelverket. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen