Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente som står med bamse

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ungt par som kysser, trær i forgrunnen

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Utvalsleiar Ann-Kristin Olsen

Utgreiing om vald mot barn sendt på høyring

11.08.2017: Regjeringa sender NOU-en "Svikt og svik" på høyring. Barnevaldsutvalet overleverte si utgreiing til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 22. juni 2017.

Jente i mørkt rom

Nesten 90 millioner til sentrene mot incest og seksuelle overgrep

01.08.2017: 89,1 millioner kroner har blitt tildelt sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Dette er en økning på 4,1 millioner kroner fra i fjor.

Tre ungdommer på gata i Oslo

Storbymidlane 2017 er fordelt

30.06.2017: Tilskotsordninga Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn er styrkt i revidert nasjonalbudsjett. 31,7 millionar kroner vert tildelt i 2017 for å bidra til betre oppvekst- og levekår for barn og unge i byane.

Flere saker om Familie og barn

Dokumenter

Høring:

Offentlig støtte til barnefamiliene

I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Høringsfristen er 30. september 2017.

NOU 2017: 12

Svikt og svik

Utvalget har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 24 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo