Barn og unges rettigheter

Barn har særskilte rettigheter. Disse er nedfelt i blant annet Grunnloven og barnekonvensjonen. Barn er avhengige av at andre tar vare på dem og sikrer interessene deres uten egennytte. Ved handlinger og i avgjørelser som gjelder barn, skal det som er det beste for barnet vektlegges.

Gutt holder rundt et tre

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Jente på sykkel

Deltakelse og innflytelse

Det er først og fremst i kommunene at barn og ungdom har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fremtid gjennom deltakelse og innflytelse i plan- og beslutningsprosesser.

Fire ungdommer

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene har en sentral posisjon i departementets arbeid for å fremme barn og ungdoms innflytelse og engasjement.