Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. test

Opptak i barnehagen

Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass.

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Vil gi barn en god start i livet

Regjeringen har bestemt at alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt skal få 20 gratistimer i uken i barnehagen. Fra 1. mai innførte regjeringen også en ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt.

Bilde fra garderoben

OECD - Rapport om undersøkelse av Norges Barnehagepolitikk 2015

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) har foretatt en undersøkelse (review) av Norges barnehagepolitikk, og analysen og anbefalingene ble publisert i juni 2015 i rapporten "Early Childhood Education and Care Policy Review NORWAY".

Bilde av barn sammen med kunnskapsministeren.

Bedre finansieringsordning for private barnehager

Regjeringen endrer finansieringen av private barnehager, men beholder dagens system med en kommunal sats. Ordningen skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage. Den nye finansieringsordningen trer i kraft 1. januar 2016.

Flere aktuelle saker om Barnehager

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).