Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av barn i barnehagen

Nye foreldreutvalg for grunnopplæringen og barnehagene

Nye medlemmer av foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og foreldreutvalget for barnehager (FUB) er oppnevnt for perioden 2020-2023. Utvalgene skal sikre foreldrestemmen i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker.Marius Chramer blir leder av FUG og Einar Olav Larsen blir leder av FUB.

Bilde av barn

Innfører mobbelov i barnehagen

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Melding til Stortinget

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet.

Til toppen