Familie og barn

Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Barnehagene skal være trygge og ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

En trygg og god barnehage som gir alle barn gode muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter er en forutsetning for dette.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av barn i barnehagen

Kunnskapsministeren sier nei til nye private profilskoler og yrkesfagskoler

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny privatskolelov. – Vi vil stanse privatiseringen, og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo