Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

bilde av voksen og barn i barnehage

Små barnehager får 263 millioner for å øke bemanningen

12.04.2019: For å sikre bedre bemanning i barnehagene får 454 små barnehager til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Dette er dobbelt så mange barnehager som i 2018.

Bilde av barn

20,5 millioner kroner til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehage

31.01.2019: Regjeringen ønsker at flere barn med minoritetsbakgrunn skal gå i barnehage. Derfor videreføres ordningen hvor kommuner kan søke om midler til rekrutteringstiltak. – Barnehage er det beste tiltaket for å gi barn gode norskkunnskaper. Barnehagen er viktig som integreringsarena, og gir barna faglig og sosial utvikling som de trenger for å lykkes på skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Melding til Stortinget

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet.

Til toppen