Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av oktober det året det vert søkt om barnehageplass.

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Aktuelt nå

Utvider ordningen med gratis kjernetid i barnehage

29.04.2016: Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Bilde av barn.

Arbeidet med ny rammeplan for barnehage

16.06.2016: Stortingsmeldingen "Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen" legger føringer for innholdet i ny rammeplan for barnehagen.

Stortingsmelding:

Bedre overgang fra barnehage til skole

11.03.2016: Kunnskapsministeren vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god skolestart. Han vil innføre en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne, og sette krav om at de ansatte i barnehagen må snakke godt norsk.

Flere saker om Barnehager

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

OECD - rapport om Norges barnehagepolitikk 2015

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) har foretatt en undersøkelse (review) av Norges barnehagepolitikk, og analysen og anbefalingene ble publisert i juni 2015 i rapporten "Early Childhood Education and Care Policy Review NORWAY".

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).