Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Barnehagene skal være trygge og ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Bilde av statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna spiller spill sammen med barnehagebarn

Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen

Pressemelding 18.01.2023

Regjeringen ønsker at flere barn skal gå i barnehagen, og samtidig øke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Et godt barnehagetilbud betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Bilde av barn som leker

Oppretter 630 nye videreutdanningsplasser for barnehageansatte

Pressemelding 10.10.2022

Regjeringen vil styrke kvaliteten i barnehagen, og legger i dag frem en revidert kompetansestrategi for barnehageansatte med 236,6 mill. kroner i friske midler.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Artikkel 09.02.2023

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Artikkel 09.12.2022

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo