Barnehager

Ny rammeplan for barnehagen legges frem 24. april 2017. Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av oktober det året det vert søkt om barnehageplass.

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Aktuelt nå

Novemberbarn får rett til barnehageplass

Kunnskapsministeren vil gi alle barn som fyller ett år i november rett til barnehageplass. Det vil gi 4400 flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2017.

Bilde fra garderoben

Ny rammeplan:

Løfter barnehagens arbeid med mangfold og de yngste

Forslag til ny rammeplan for barnehagen har vært på høring. Rammeplanen vil være klar i slutten av april.

Nett-tv

Melding til Stortinget

Forsterket plikt til tidlig innsats

Tidlig innsats starter i barnehagen. Skal vi gi barna en god start på skolen, må barnehagetilbudet være av høy kvalitet. Barnehagelærerne er nøkkelen til å skape en enda bedre barnehage.

Flere saker om Barnehager

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

OECD - rapport om Norges barnehagepolitikk 2015

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) har foretatt en undersøkelse (review) av Norges barnehagepolitikk, og analysen og anbefalingene ble publisert i juni 2015 i rapporten "Early Childhood Education and Care Policy Review NORWAY".

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).