Barnehager

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er lagt frem. Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema

Aktuelt nå

barn som leker

Tettere bånd mellom barnehage, skole og lærerutdanning

06.06.2017: Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger. 44,5 millioner kroner skal brukes på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde fra garderoben

Ny rammeplan for fremtidens barnehager

24.04.2017: Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser og bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

barn som leker

Høring

Flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen

22.06.2017: Flere av de ansatte skal være barnehagelærere, og barnehagene skal ha nok ansatte. Regjeringen vil også innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

Flere saker om Barnehager

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Prop. 101 L (2016–2017)

I proposisjonen foreslås det at barn født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Proposisjonen inneholder også forslag om å gi ny hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).