Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Barnehagene skal være trygge og ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser på et barn som tegner i barnehagen

Forslagene til endringer i barnehageloven om nytt system for styring og finansering

Nyhet 19.12.2023

Kunnskapsdepartementet sendte 1. november 2023 på høring forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Tema for høringen er regler om styring og finansiering av barnehagesektoren. Fordi høringsnotatet er langt og omfattende har vi laget en kort oppsummering av de viktigste forslagene, for å gjøre det lettere å lese og forstå forslagene i høringsnotatet.

Bilde av barn som leker

7 900 lærere i barnehage og skole får videreutdanning

Pressemelding 10.05.2024

Over 6 200 lærere og 1 700 barnehagelærere får tilbud om videreutdanning til høsten. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet, etter at søknadene om videreutdanning er behandlet.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Artikkel 09.02.2023

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Artikkel 09.12.2022

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo