Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema

Aktuelt nå

barn som leker

Mange barn i barnehage og høy voksentetthet i Norge

11.09.2018: Norge er blant de landene som har den høyeste tettheten av ansatte i barnehagene. Andelen som går i barnehage er også blant de høyeste. Norge er bare slått av Island. Antallet pedagoger ligger på snittet.

bilde av voksen og barn i barnehage

Styrker tidlig innsats i barnehagen

06.04.2018: – Vi skal bygge et sterkere lag rundt hvert enkelt barn. Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir bedre. Vi må også ha en bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i, sier Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Melding til Stortinget

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om barnehager finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Til toppen