Familie og barn

Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Barnehagene skal være trygge og ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

En trygg og god barnehage som gir alle barn gode muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter er en forutsetning for dette.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde av barn i barnehagen

Full åpenhet om økonomien til private barnehager

Fra neste år må alle private barnehager være et eget selskap, de får ikke lenger drive annen virksomhet og de får bare låne penger i banken. – Vi må ta tilbake kontrollen og stoppe kommersialiseringen av barnehagen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Melding til Stortinget

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo