Mánáidgárddit

Mánáidgárdi galgá láhččet buori vuođu ahtanuššamii ja oahppamii. Mihttomearri lea dorvvolaš mánáidgárdi mas leat gelbbolaš ja fuolalaš rávisolbmot, mánáidgárdi gos mánát sáhttet stoahkat ja oahppat.

Illustrasjonsbilde barnehage

Gelbbolašvuohta mánáidgárddis

Bargiid fágalaš ja persovnnalaš gelbbolašvuohta lea mánáidgárddi deháleamos resursa ja ovdehussan dasa ahte mánáidgárdi šaddá buorre sadji gos árvvut, fuolaheapmi, duhkoraddan, oahppan ja sosiála erohusaid dássen vuhtiiváldojuvvo.

barn som leker

Sisaváldin mánáidgárdái

Das rájes go mánná deavdá ovtta jagi ja maŋimusat dan jagi skábmamánnu rájes go ohcet mánáidgárdesaji lea dus vuoigatvuohta oažžut mánáidgárdesaji mánnái.

barn som leker

Mánáidgárddiid ruhtadeapmi

Ráđđehusa mihttun lea ahte mánáidgárddit galget leat olámuttus buot mánáide váhnemiid ekonomiijas beroškeahttá

Eanet áššis mánáidgárddit

Dán birra ođđaseamos: mánáidgárddit

Eanet áššit fáttá birra

Gullevaš fáttát

Oktavuohta

Mánáidgárde- ja vuođđoskuvla ossodat

Telefovdna: 22 24 22 47
Čujuhus: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Galledančujuhus: Kirkegata 18, Oslo