Láhka ja riekti

Ráđđehusa doaibma lea váfistit oadjebas báikkálaš servodagaid ja geahpedit árgabeaivvevearredaguid, ja áigu fievrridit justiisapolitihka mii sihkkarastá ovttaskas olbmo oadjebasvuođa ja riektesihkkarvuođa.

Norges lover

Lágat ja láhkabarggut

Buresdoaibmi servodat eaktuda fágalaš nana ja vuđolaččat ráhkaduvvon láhkamearrádusaid. Justiisadepartemeanttas lea bajitdási ovddasvástádus fuolahit ahte Norgga láhkamearrádusain lea buorre kvalitehta.

En domstol

Duopmostuolut, riidduidčoavdinráđit ja soabatráđit

Duopmostuolut, riidduidčoavdinráđit ja soabatráđit leat norgga riektevuogádaga váldoásahusat. Sihke riidduidčoavdinráđđi ja soabatráđđi geahččaleaba áššiid čoavdit soabadeami bokte, nu ahte áššit eai dárbbaš ovddiduvvot duopmostullui.

""

Finnmárkkuláhka

Go Finnmárkkuláhka bođii fápmui suoidnemánu 1. beaivvi 2006, de sirdojuvvui 95% Finnmárkku eanaviidodagas báikkálaš eaiggáduššamii Finnmárkkuopmodaga bokte. Ná leat fylkka ássit ožžon eaiggáduššanrievtti daidda eatnamiidda ja čáziide maid Statsskog ovdal hálddašii. Dás sáhtát lohkat eanet Finnmárkkulága birra.

Áigeguovdil dál