Olgoriikadepartemeanta

Olgoriikadepartemeanta galgá fuolahit Norgga beroštumiid olgoriikka ektui. Norga ferte fuolahit beroštumiidis earret eará dan geažil go dan geografalaš sajádat lea strategalaš guovllus, das lea rabas ekonomiija, ja go Norga lea riddostáhta ja hálddaša mariidna resurssaid ja ávkkástallá viiddis oljo- ja gássaresurssaid.

Áigeguovdil dál

Eamiálbmogiid máilmmikonfereansa dohkkeha gudneáŋgiris loahppadokumeantta

Eamiálbmogiid máilmmikonfereansa, mii lágiduvvui New Yorkas čakčamánu 22. ja 23.b. dohkkehii ovttajienalaččat loahppadokumeantta, mii geatnegahttá stáhtaid nannet eamiálbmogiid vuoigatvuođaid. Proseassa lea leamaš hui gáibideaddji, nugo oažžut doarjaga konfereanssa lágideapmái, ja soahpat oktasaš geatnegahtti loahppadokumeantta, maid buot miellahtustáhtat sáhttet dohkkehit.

Eanet áigeguovdilis áššit departemeanttas

Departemeantta birra

Dokumeanttat

Resurssat

Áigeguovdil departemeanttas

Gulahallan


Telefovdna: 23 95 00 00
Čujuhus: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Galledančujuhus: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo

Bajás