Corona-dilli

Mii čohkket buot dehálaš dieđuid doaibmabijuid ja rávvagiid birra maid ráđđehus ja departemeanttat addet álbmogii.

Olgoriikadepartemeanta

Ine Eriksen Søreide (H)

Olgoriikaministtar

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Ovddidanministtar

Olgoriikadepartemeanta galgá fuolahit Norgga beroštumiid olgoriikka ektui. Norga ferte fuolahit beroštumiidis earret eará dan geažil go dan geografalaš sajádat lea strategalaš guovllus, das lea rabas ekonomiija, ja go Norga lea riddostáhta ja hálddaša mariidna resurssaid ja ávkkástallá viiddis oljo- ja gássaresurssaid.

Departemeanttas áigeguovdil

Oktavuohta


Telefovdna: 23 95 00 00
Čujuhus: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Galledančujuhus: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo