Ekonomiija ja bušeahtta

Áigeguovdil dál

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Stáhtabušeahtta 2021:

Ráhkadit eanet, searvadahttit eambbogiid

07.10.2020: Norgga ekonomiija ii leat ráfiáiggis leamaš nu heajos dilis go 2020:s. Maŋimuš mánuid lea dilli veaháš buorránan, muhto dilli ovddas guvlui lea ain hui eahpečielggas. Jagi 2021 stáhtabušeahtta galgá Norgga veahkehit beassat eret korona-roasus.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Stáhtabušeahtta 2021:

Eanet ulbmillaš BSU-ortnet

07.10.2020: Ráđđehus evttoha ahte viessoruhtaseastinortnet nuoraid várás (BSU-seastin) heivehuvvo nuoraide geat eai eaiggáduša viesu. Ráđđehus evttoha seammás lasihit jahkásaš seastinsupmi 27 500 ruvdnui, vai sii besset eanet seastit geat man nu láhkai eai beasa viessomárkanii.

Oktavuohta

Ruhtadandepartemeanta

Telefovdna: (+47) 22 24 90 90
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Ekonomiijaossodat

Telefovdna: 22 24 45 03
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo