Ekonomiija ja bušeahtta

Gullevaš fáttát ja ipmárdusat

Áigeguovdil dál

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Stáhtabušeahtta 2020

Bušeahtta mii ráhkkanahttá Norgga boahtteáigái

Norggas lea dál buorre dilli. Fitnodagain lea mokta ja dáhttu investeret. Sii ráhkadit ođđa bargosajiid gávpogiin ja gilážiin. Ráđđehus geavaha buriid áiggiid vuoruhit doaibmabijud mat veahkehit ovddidit ruonábut, eanet ođđaáigásaš ja oadjebas Norgga.

""

Buoret vearronjuolggadusat doaibmamávssuide/addosiidda bargodili oktavuođas

Ollu bargoaddit vásihit doaibmamávssuid/addosiid gustovaš vearronjuolggadusaid eahpečielggasin ja boaresáigásažžan. Ráđđehus evttoha dál rievdadusaid čielggasmahttin dihte dehálaš osiid lágas. Dat mielddisbuktá ahte šaddá álkit meannudit áššiid rivttes láhkai.

Dokumeanttat

Oktavuohta

Ruhtadandepartemeanta

Telefovdna: 22 24 90 90
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Ekonomiijaossodat

Telefovdna: 22 24 45 03
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Bajás