Vearut ja divadat

Stáhta, suohkaniid ja fylkkasuohkaniid stuorimus dietnasat leat vearut ja divgat. Dietnasat geavahuvvojit ruhtadeames almmolaš bálvalusaide nugomat dearvvašvuhtii, buohcceviesuide, oahpahussii ja johtolahkii.

Gullevaš fáttát ja ipmárdusat

Áigeguovdil dál

Dokumeanttat

Maŋemus dokumeanttat

Oza dokumeantta

Oktavuohta

Vearroekonomalaš ossodat

Telefovdna: 22 24 45 09
Čujuhus: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Vearroláhkaossodat

Telefovdna: 22 24 44 31/33
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Bajás