Vearut ja divadat

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Ruhtadandepartemeanta

Stáhta, suohkaniid ja fylkkasuohkaniid stuorimus dietnasat leat vearut ja divgat. Dietnasat geavahuvvojit ruhtadeames almmolaš bálvalusaide nugomat dearvvašvuhtii, buohcceviesuide, oahpahussii ja johtolahkii.

Guoskevaš fáddát

Dokumeanttat

Resurssat

Gulahallan

Vearroekonomalaš ossodat

Telefovdna: 22 24 45 09
Čujuhus: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo

Vearroláhkaossodat

Telefovdna: 22 24 44 31/33
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo