Ekonomiija ja bušeahtta

Vearut ja divadat

Stáhta, suohkaniid ja fylkkasuohkaniid stuorimus dietnasat leat vearut ja divgat. Dietnasat geavahuvvojit ruhtadeames almmolaš bálvalusaide nugomat dearvvašvuhtii, buohcceviesuide, oahpahussii ja johtolahkii.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Bušeahtta dorvvolašvuođa ja vuoiggalaš juogadeapmi ovdii

Preassadieđáhus 06.10.2022

Eurohpás lea dál soahti ja energiijaroassu, ja erenoamáš alla haddegoargŋun mii čuohcá dábálaš olbmuide Norggas. Ráđđehusa vástádus lea ovddidit ovddasvástideaddji ja govttolaš bušeahta, mii juogada ruđaid vuoiggaleappot ja addá oadjebasvuođa gáibideaddji áiggis.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Uhcit vearru dábálaš sisaboađus

Preassadieđáhus 06.10.2022

Ráđđehus evttoha vuolidit vearromáksomeari sisaboađus mii lea vuollel 750 000 ruvnnu, sullii 4,5 miljárdda ruvnnuin. Dat lea okta oassi ráđđehusa áigumušas ahte geahpedit dábálaš olbmuid eallingoluid ja dahkat vearrojuogadeami vuoiggalaččabun. Sii geat dinejit eanemusat ja oamastit stuora opmodagaid galget máksit eanet vearu, erenoamážit oasusvuoittuin ja oasusárvvus

Oktavuohta

Vearroekonomalaš ossodat

Telefovdna: 22 24 45 09
Čujuhus: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo

Vearroláhkaossodat

Telefovdna: 22 24 44 31/33
Čujuhus: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Akersgata 40, 0030 Oslo